JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

Miljøorganisasjon med konflikter:

James og Kristoffer får ikke lønn – nå er de utestengt fra jobben

James og Kristoffer har kontrakt på at de er ansatt i miljøorganisasjonen Motvind, og de har hatt fast kontorplass. Men styret mener de ikke har noe der å gjøre. Lønna uteblir, og James lever på sosialhjelp.25.11.2020
12:52
25.11.2020 15:48

merete.jansen@lomedia.no

Miljøengasjementet er stort, James McDonald (28) og Kristoffer Eriksen (29) har tidligere jobbet henholdsvis fem og tre år for Greenpeace.

Da de i sommer ble spurt om de kunne være interessert i å bidra til oppbyggingen av den relativt nystartede organisasjonen Motvind Norge, høres det ut som en god sjanse til å være med på noe spennende.

Motvind kjemper mot industrialisert utbygging av vindkraft, en tematikk som har vekket stort engasjement mange steder i landet.

– Greenpeace er en veldig stor organisasjon, så der må man jobbe mer spesialisert. Jeg så for meg at i Motvind kunne jeg lære en del nytt og utvikle meg videre, sier McDonald.

Han gikk fra fulltidsjobb i én organisasjon til det samme i en annen og fant ut at tiden var moden for å kjøpe en leilighet med samboeren.

Det skulle vise seg å være en forhastet beslutning, for lønnen uteble.

Kan ikke søke om dagpenger

I mellomtiden sitter både McDonald og Eriksen uten lønn og uten dagpenger.

– Siden vi ikke er permittert eller sparket, kan vi ikke søke om dagpenger. Hver gang jeg snakker med noen i Nav, sier de at de aldri har vært borti noe så merkelig, forteller McDonald.

Eriksen føyer til at det å stenge dem ute, blir dyrt for organisasjonen.

– Arbeidet vårt med å samle inn penger og drive medlemshåndtering har stoppet opp. Motvind mister hundretusenvis av kroner som innsatsen vår kunne generert.

Mye lest: Permitterte Nathalie får ikkje dagpengar. No blir ho heimlaus

Konflikt med styret

– Dette er veldig komplisert, sier alle FriFagbevegelse har vært i kontakt med. Enten det er de to nyansatte, styrelederen, daglig leder eller forbundssekretæren i Norsk Tjenestemannslag (NTL) med ansvar for å følge opp medlemmene i konflikten de nå står i.

Kort oppsummert er bakteppet en solid uoverensstemmelse mellom Motvinds første generalsekretær, Rune Haaland, engasjert i november 2019, og dagens styreleder.

Styret vedtok i september å fjerne generalsekretærstillingen, et vedtak Haaland mente var ugyldig, fordi bare landsmøtet kan endre struktur og organisering.

Før det kom så langt, hadde generalsekretæren jobbet med å bygge opp en administrasjon med ansatte som blant annet skulle bygge opp nettsider og et solid system for pengeinnsamling. Mennene som nå står uten lønn og arbeidsoppgaver, ansatte han i samarbeid med Ninanja Norderhaug, som ledet arbeidet med å bygge opp en medlemsavdeling for Motvind i Oslo.

Mye lest: Robin (26) har blitt permittert tre ganger siden mars: – Umulig å etablere seg på 10.000 kroner i måneden

Hektiske dager i starten

James McDonald og Kristoffer Eriksen kjente Norderhaug fra årene sine i Greenpeace og beskriver henne som «profesjonell til fingerspissene».

Etter å ha diskutert arbeidsoppgaver og betingelser med henne og generalsekretær Haaland, gledet de seg til jobbstart i august. De fikk hektiske dager på kontorene i Gamlebyen i Oslo.

– Organisasjonen trengte blant annet et bærekraftig system for å samle inn penger, og de trengte å få på plass systemer for behandling av personopplysninger (GDPR).

McDonald har en master i fred og konflikt-studier. Fra Greenpeace hadde han opparbeidet seg stor erfaring med innsamlingssystemer og utvikling av nettsider.

Eriksen er historiker og har blant annet god kunnskap om innsamling og ettergåelse av fakta.

En tredje ansatt som nå er uten jobb, har blant annet miljøstudier og samfunnsgeografi på CV-en.

Les også: Medvind for vindkraftmotstanderne i Motvind

– Man ble gradvis mer sjokkert

Det tok ikke lang tid før de så at det tidligere styret i organisasjonen manglet mye på den profesjonaliteten de var vant med:

– Det var tydelig at venstre hånd ikke visste hva den høyre gjorde. Man ble gradvis mer sjokkert, sier Kristoffer Eriksen.

For James McDonald var det verste styrets tilsynelatende motvilje mot å skjønne hvordan man kan få en organisasjon til å vokse og bygge medlemskap.

– Ansvaret når man samler inn penger, er først og fremst overfor giverne. Da må det administrative være på stell, og man må jobbe så effektivt som mulig. Jeg opplevde at styret som nylig ble skiftet ut, aldri vedkjente seg dette.

Fabrikkeier Jan Christian Vestre vil at ansatte skal være fagorganiserte – og betaler gjerne kontingenten

Lav lønn – brenner for saken

De tre som skulle jobbe med å sikre stabile inntekter til den ideelle organisasjonen, har kontraktfestet en lønn på 200 kroner timen. Det tilsvarer en årslønn på 380.000 kroner i full stilling. Ikke all verden når man har en lang, akademisk utdanning og flere års relevant erfaring i bunn. Det vedgår de lett.

– Men det er likevel nok til å ha det som eneste inntekt. Hele tanken med disse stillingene, var at det skulle være en investering for organisasjonen med tanke på å få inn ressurser. Slik har det også blitt presentert for styret, hevder Eriksen.

McDonald føyer til noe som han mener har blitt litt borte i konflikten:

– Vi brenner for saken. Jeg tror personlig at Motvind har en sterk sak med å gå vekk fra industriell vindkraft. Denne konflikten rammer oss som ansatte, men det rammer også saken selv.

Debatt: «Motvind for vindkraft»

NTL klar til å gå rettens vei

De tre som ble ansatt i august, har vært medlemmer av Norsk Tjenestemannslag (NTL) siden de jobbet i Greenpeace, og NTL har så langt skrevet to krav til styret på deres vegne.

Etter at det første brevet ikke ble besvart av styreleder innen fristen, er en ny henvendelse på vei, denne gangen til alle styremedlemmene. Der ber fagforeningen om at både utestående lønn og feriepenger utbetales, ellers tas saken videre til rettsvesenet.

Forbundssekretær Tove Helvik sier hun hører snakk om at flere kreditorer vil gå sammen om å kreve at organisasjonen slås konkurs.

Det er viktig at de ansattes lønnskrav dekkes først i en slik situasjon.

Hun er skuffet over måten Motvind har opptrådt på:

– Det er trist å se at man oppretter en organisasjon for gode saker, og så velger man å ha et uproft styre som ikke vet hvordan man skal behandle ansatte eller har peiling på rettigheter, slår hun fast.

Medvind for vindkraftmotstanderne i Motvind

Styreleder sier han er dårlig informert

Når NTL-magasinet tar kontakt med styreleder Eivind Salen, sier han at vi har henvendt oss til feil person.

Han sier det er tvil om hvor de tre mennene er ansatt og at de har folk som ser på det.

Utover det unnskylder han seg med at han ikke er så godt informert, så vi bør heller snakke med Anne Bårdvik, som han titulerer som daglig leder.

I Brønnøysundregistrene står John Ivar Myklebust oppført i denne stillingen.

Strid om vindkraft i flere LO-forbund

– Ikke vårt ansvar

Anne Baardvik var i sin tid med på å starte opp Motvind. Hun har fungert som juridisk rådgiver, men sier at hun nå har tatt over oppgavene som daglig leder, på frivillig basis.

Hun sier det er uklart om de unge mennene faktisk er ansatt i organisasjonen:

– Vi finner ingen ting i systemene våre om disse personene – ingen kontrakter, ingen innbetaling av arbeidsgiveravgift. Da er det vanskelig for både oss og andre å avgjøre om de er ansatt eller ikke.

– Hadde ikke generalsekretæren fullmakt fra styret til å bygge opp en administrasjon?

– Han hadde fullmakter, ja, men vi mener at Haaland ikke overholdt rapporteringsplikten sin, og ingen i styret eller øvrig administrasjon var informert om dette.

– Hva med disse som har gjort en jobb for dere, men som nå står på bar bakke?

– Hvis det er slik at Rune Haaland har pådratt oss et arbeidsgiveransvar, og hvis vi er ansvarlige for det, tar vi selvsagt det ansvaret. Men alle skjønner at man ikke bare kan ta ansvar for alt og alle som dukker opp, ut av intet, sier Baardvik før hun føyer til:

– Vi rydder opp, men vi må få inn penger først. Første prioritet var å redde et reinbeitedistrikt fra å gå under og få arrangert landsmøte. Nå begynner opprydningen etter alt Rune Haaland har satt i gang. Vi vil blant annet kartlegge om han har gått ut over sine fullmakter og selv er ansvarlig overfor de tre som han ansatte i sitt private selskap, Solar Mobil. Alle ansatte i Solar Mobil, og NTL som deres fagforening, må derfor først forholde seg til dette selskapet. Hvis det er påkrevet, vil vi selvsagt samarbeide med NTL om å avklare ansvarsforholdet.

Jobbkrisa: Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Generalsekretæren utestengt

Ansvaret for ansettelsen ligger altså formelt hos mannen som på det tidspunktet var generalsekretær, Rune Haaland. Han var i sin tid også med på å etablere Bellona.

Haaland viser til at han med bakgrunn i vedtektene og fullmakter fra styret, kunne bygge opp en administrasjon. Selv mener han at han fant de best tenkelige kandidatene.

– De ga et solid inntrykk på intervjuene, og i ettertid kan jeg si at jeg aldri har hatt bedre ansatte, som faktisk er flinkere enn meg selv.

14. september i år, noen dager før første lønnsutbetaling skulle skjedd, fikk Haaland beskjed fra styret om at han var uønsket.

Han ble da samtidig fratatt tilgangen til de administrative systemene.

– Som en ren nødløsning, og i anstendighetens navn, overførte jeg de ansatte til mitt eget AS og betale ut lønn derfra. Tanken var å få utgiftene refundert fra Motvind Norge i etterkant.

Det at dagens ledelse ikke finner spor etter arbeidskontraktene i systemet sitt, forklarer Haaland slik:

– Dette ligger i en lukket personalmappe som er kryptert. Jeg jobbet med å laste opp både dette og referater fra styrets arbeidsutvalg til det nye systemet Styreweb, da tilgangene mine ble fjernet.

Baardsviks påstand om at han har gått utover sine fullmakter og ikke har oppfylt opplysningsplikten sin til styret, besvarer Haaland på denne måten:

– Styrets kommunikasjon overfor generalsekretæren og øvrig administrasjon har vært mangelfullt. Det har vært gjennomført flere styremøte der generalsekretæren ikke har vært innkalt, og styreprotokollene holdes hemmelig. Under slike forhold faller argumentasjonen på sin egen urimelighet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.11.2020
12:52
25.11.2020 15:48Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Kommentar:

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Leif Martin Kirknes

«Takket være firerbanden har regjeringen blitt presset fra skanse til skanse»

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

Pernille Bügel fikk omsider sikret seg en jobb etter utallige forsøk.

Pernille Bügel fikk omsider sikret seg en jobb etter utallige forsøk.

privat

Nyutdannede Pernille (31) søkte 93 jobber før hun fikk vikariat og flyttet nordover

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes


Flere saker