JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oppfordrer Evry til å stanse oppsigelsen av hovedtillitsvalgt

Mandag ble John Christian Hanssen sagt opp. Klubben reagerer sterkt på bedriftens fremgangsmåte.
HOVEDTILLITSVALGT: John Christian Hanssen, klubbleder i EVRY.

HOVEDTILLITSVALGT: John Christian Hanssen, klubbleder i EVRY.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

John Christian Hanssen har vært tillitsvalgt i klubben i en årrekke og på heltid og vel så det siden 2010. Han har vært involvert i mange kuttrunder i selskapet, som tillitsvalgt.

Tillitsvalgtjobben har ført til at han ikke selv har fått oppdatert egen faglig kompetanse, slik at den er blitt utdatert.

Dermed har også Hanssen selv etterhvert havnet i faresonen som overtallig.

Omplassert i 2014

I 2014 gikk det så langt som at han selv ble kalt inn til drøftingsmøte om egen stilling. Etter at både hans egen klubb og IKT Bransjens Fagforening reagerte på fremgangsmåten, ble Hanssen omplassert til en annen avdeling. I fjor høst ble denne avdelingen lagt ned.

Så sent som mandag deltok Hanssen på tre såkalte 15-1-møter, drøftingsmøter i forbindelse med oppsigelser av EL & IT-medlemmer. Samme dag mottok han sin egen oppsigelse.

Han har fått en oppsigelsestid på fire måneder.

Kan reise søksmål

I oppsigelsen skriver bedriften at Hanssen har rett til å kreve forhandling og reise søksmål etter Arbeidsmiljølovens paragrafer 17-3 og 17-4. Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt. Et eventuelt søksmål må reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning.

Klubben hans reagerer sterkt på at bedriften sier opp en hovedtillitsvalgt.

Angrep på tillitsvalgt

I en uttalelse som ble vedtatt på årsmøtet i klubben 3. mars, heter det at dette må anses som et angrep på tillitsvalgte som gjør en seriøs jobb.

– Vi forventer at Evry er en anstendig arbeidsgiver som respekterer tillitsvalgtrollen i egen bedrift, skriver klubben i uttalelsen. Det vises til Hovedavtalen der medlemmene i en tariffbundet bedrift har plikt til å velge tillitsvalgte. Klubben mener bedriften har sett helt bort fra at Hanssen gjennom mange år har påtatt seg belastningen ved det å være tillitsvalgt, noe som gjør at man ikke samtiidg klarer å holde seg oppdatert og videreutvikle fagkompetansen sin.

Klubben hevder at prosessen ligner mye på en forfølgelse av tilltsvalgte "i den hensikt å skade de organiserte i bedriften".

– Dette kan ikke en fagbevegelse sitte rolig å se på, heter det i utalelsen.

Klubben avslutter med en opppfordring til bedriften om å stoppe prosessen mot Hanssen og vise respekt for det arbeidet en hovedtillitsvalgt gjør.

Her er uttalelsen fra klubben

STOPP PROSESSEN MOT HOVEDTILLITSVALGT JOHN CHRISTIAN HANSSEN

EL & IT Forbundet, Klubb EVRY er svært provosert over bedriftens handlinger overfor klubbens hovedtillitsvalgte John Christian Hanssen. Å gå til en oppsigelse av hovedtillitsvalgt etter mange år med fulltidsengasjement som tillitsvalgt i bedriften er ikke noe annet enn et angrep på tillitsvalgte som gjør en seriøs jobb. Vi forventer at EVRY er en anstendig arbeidsgiver som respekterer tillitsvalgtrollen i egen bedrift.

Hovedtillitsvalgt i EVRY, John Christian Hanssen, med 33 års ansiennitet ble høsten 2015 igjen erklært overtallig selv om oppgavene som tillitsvalgt er mer krevende enn noen gang. Bedriften hevder at hovedtillitsvalgt ikke innehar oppdatert IT faglig kompetanse og er derfor overtallig.

Etter hovedavtalen plikter medlemmene i en tariffbundet bedrift å velge tillitsvalgte. Når man gjennom mange år påtar seg belastningen det er å være tillitsvalgt, klarer man ikke samtidig å holde seg fullt oppdatert og videreutvikle fagkompetansen sin. Dette er forhold som bedriften ser helt bort i fra. John Christian fungerer i praksis som hovedtillitsvalgt i 100 % av sin stilling.

Med å se helt bort fra disse forhold viser bedriften totalt manglende respekt for hovedavtalens partsforhold og den funksjon en hovedtillitsvalgt innehar.

EL & IT Forbundet Klubb EVRY hevder at prosessen ligner mye på en forfølgelse av tillitsvalgte i den hensikt å skade de organiserte i bedriften. Dette kan ikke en fagbevegelse sitte rolig og se på.

Vår oppfordring til EVRY: Stopp prosessen mot vår hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen. Vis respekt for det arbeidet som en hovedtillitsvalgt gjør, gi hovedtillitsvalgt vilkår som gjør han fortsatt i stand til å utføre sitt verv.

Vedtatt på årsmøtet i EL & IT Klubb EVRY

3. mars 2016

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse