JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rapport fra EL og IT-besøk:

Småbønder i Honduras kjemper med livet som innsats

EL og IT Forbundet støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Honduras, Forbundsleder Jan Olav Andersen og ungdomsrepresentantene Kristine J. Wendt og Henrik Blomvik besøkte nylig i landet i anledning Radio Progresos 60-årsjubileum. Her er en rapport fra et av samfunnene.
BESØK: Henrik Blomvik (t.v.) og Kristine J. Wendt (nummer tre fra venstre) deltok på Norsk Folkehjelp og EL og ITs besøk til landet sist uke.

BESØK: Henrik Blomvik (t.v.) og Kristine J. Wendt (nummer tre fra venstre) deltok på Norsk Folkehjelp og EL og ITs besøk til landet sist uke.

Marianne Gulli

nettverk@lomedia.no

HONDURAS: Vi er på et folkemøte i lokalsamfunnet Nueva Esperanza - det nye håpet. Dette er et fellesskap av småbønder, bosatt i et område som er glemt av staten, fattiggjort og med manglende tilgang på helse- og utdanning. De har gjennom de siste årene levd i frykt mens de har stått i mot trusler, forfølgelse og maktovergrep. Hvorfor? Fordi de forsvarer sin rett til livet, og sitt livsgrunnlag.

Lokalsamfunnet Nueva Esperanza - det nye håpet.

Lokalsamfunnet Nueva Esperanza - det nye håpet.

Marianne Gulli

I 2011 ble åssiden bak landsbyen konsesjonert bort til en dagbruddsgruve, uten at de var blitt konsultert eller hadde fått muligheten til å ytre sin mening om prosjektet. Gruven ville bringe noen (kortsiktige) arbeidsplasser, men den ville også medføre tap av vannressurser og avskoging som igjen ville ødelagt jorda deres – maten deres, hele livsgrunnlaget. I løpet av to år samlet Nueva Esperanza, sammen med 15 andre lokalsamfunn seg i en felles kamp: De skulle gjøre alt i sin makt for å stoppe prosjektet.

Motstanden ble lagt merke til. Militæret kom og etablerte en vaktpost ved veien inn til lokalsamfunnet, gruveansatte med følge av væpnede menn dukket opp på dørene til folk for å presse dem til å selge jorda si, og truslene om kidnapping og drap haglet.

Stort skille

Forbundsleder Jan Olav Andersen sier at det store skillet mellom kamper som føres her og hjemme i Norge er påfallende. Selv om begge handler om en rett til medvirkning og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, så føres de her i Honduras under enorm tilstedeværelse av frykt og vold.

– Det å forsvare landområder mot gruvedrift skal ikke skje med frykt for eget liv, sier Jan Olav Andersen.

Representanter for lokalsamfunnet, Norsk Folkehjelp og EL og IT i forbindelse med et møte.

Representanter for lokalsamfunnet, Norsk Folkehjelp og EL og IT i forbindelse med et møte.

Marianne Gulli

Lokalsamfunnene organiserte seg gjennom nabolagskomiteene, og fikk støtte fra den lokale menigheten og organisasjonen MADJ, som støttes av Norsk Folkehjelp. De tok i bruk alle virkemidler de hadde til rådighet. De fikk advokathjelp til å dokumentere at konsesjonen og dermed også gruven er ulovlig. Med utgangspunkt i kommuneloven organiserte de et åpent folkemøte, som resulterte i en felles uttalelse og kommunalt vedtak der de erklærte området fritt for gruvedrift. Selskapet – som allerede hadde begynt gravearbeidet – måtte til slutt forlate området.

– Inspirerende

– Det er inspirerende å se eksempler på kamper der man faktisk har lyktes, i et land og en kontekst der flertallet av nyhetene preges av motstand og nederlag. Ikke minst er det inspirerende å se hvordan de lyktes gjennom å ta i bruk hele spekteret av virkemidler de hadde tilgjengelig. Gjennom folkelig organisering og mobilisering, bruk av lovverket og et politisk påvirkningsarbeid” sier Jan Olav Andersen

Virkeligheten i Honduras er annerledes enn i Norge. Motstandskampen handler i bunn og grunn om å forsvare sitt eget liv og livsgrunnlag. Denne saken er også en illustrasjon på hvor vanskelig det er å vinne politiske seire. Det er et enormt fravær av tillitt mellom folk og myndighetene. Statsapparatet tar tydelig standpunkt for de økonomiske interessene og er et redskap for den politiske eliten.

Imponerende

Den enorme motstanden de har møtt fra regjeringen og militæret gjør det hele enda mer imponerende. At folk står standhaftig i kampen og ikke gir etter på tross av truslene, på tross av de enorme kostnadene, på tross av at den økonomiske marginaliseringen.

Kristine Wendt, ungdomsrepresentant i forbundsstyret, var imponert møtet med Nueva Esperanza. Hun understreker også at dette bare er nok et eksempel på at det er viktig med kollektive avtaler der man er del av og har mulighet til å påvirke forhandlinger som angår egen situasjon. I forbundets tilfelle handler det om å forhandle om arbeidstid, lønn og rettigheter som arbeidere, men prinsippet er fortsatt det samme: det handler om hvem som skal har makt til å bestemme over våre ressurser og vårt livsgrunnlag

*Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia-MADJ støtter lokalsamfunn, organisasjoner og individer i kampen mot korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sosial urett. MADJ har bistått lokalsamfunn rammet av privatisering og utnytting av naturressurser til å organisere seg og jobber aktivt for å samle de sosiale bevegelsene i landet. MADJ er en av Folkehjelpas samarbeidsorganisasjoner i Honduras (informasjon hentet fra www.folkehjelp.no).

Honduras

EL og IT Forbundet støtter Norsk Folkehjelps landprosjekt i Honduras med en halv mill. kroner i perioden 2015 -19. Landprosjektet innebærer støtte til syv partnerorganisasjoner.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Honduras

EL og IT Forbundet støtter Norsk Folkehjelps landprosjekt i Honduras med en halv mill. kroner i perioden 2015 -19. Landprosjektet innebærer støtte til syv partnerorganisasjoner.