JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høye kraftpriser løftet halvårsresultatet i Tafjord-konsernet

Langt høyere kraftpriser i første halvår i år ga betydelig resultatframgang for Tafjord-konsernet. Resultatet etter skatt ble nesten tredoblet, sammenlignet med fjoråret.
Tafjord-konsernets hovedkontor er i Ålesund og konsernet har om lag 150 ansatte.

Tafjord-konsernets hovedkontor er i Ålesund og konsernet har om lag 150 ansatte.

Knut Viggen

nettverk@lomedia.no

Halvårsregnskapet for konsernet viser et driftsresultat på 364. mill. kr, mot 175 mill. kr i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt ble på 150 mill. kr i første halvår, mot 57 mill. kr i fjor.

Konsernsjef Erik Espeset sier at han er godt fornøyd med innsatsen som er lagt ned innen alle forretningsområdene, men det er først og fremst forretningsområdet Vannkraft som har bidratt til den betydelige resultatfremgangen.

– Vi har hatt betydelig høyere kraftpriser første halvår i år enn det vi hadde i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig områdepris hos oss i Midt-Norge (NO3) var 129 prosent høyere enn de seks første månedene i 2022. Dette har gitt oss et betydelig løft, selv om produsert volum var 22 prosent lavere enn i fjor, sier han.

Årsaken til at prisene i NO3 har vært høyere i første halvår 2023 enn i tilsvarende periode i fjor, er lite nedbør i første halvår. Magasinfyllingen og snøakkumuleringen har i tillegg vært under normalt nivå, og snøsmeltingen kom sent i gang. Vindkraftproduksjonen har også vært lavere enn normalt. Dette i motsetning til første halvår 2022, da prisene i Tafjords område var under sterkt press.

– Kraftprisen i Midt-Norge har i stor grad fulgt prisene i nordlige Sverige. Flaskehalser i overføringsnettene mellom nord og sør i Norge og i Sverige fører fortsatt til at prisnivået i vårt område er betydelig lavere enn i de sørlige delene av Norden. Der er markedet mer knyttet opp mot kontinentet og ved dette også påvirket av det internasjonale gassmarkedet, forteller Espeset.

Virksomhetsområdene Telekom og Kraftnett kan også vise til økt driftsresultat sammenlignet med første halvår 2022. Virksomhetsområdet Energigjenvinning har et betydelig svakere resultat første halvår, ikke minst på grunn av nedskrivinger.

Skattekostnadene for konsernet utgjør 211 mill. kr, mot 87 mill. kr i samme periode i fjor. Av årets skattekostnader utgjør grunnrenteskatten 137 mill. kr mot 54. mill. kr for samme periode i 2022.

Konsernsjef Espeset sier at konsernet forventer et svakere resultat for andre halvår enn som ble lagt frem for første halvår i år.

- Både telekom- og kraftnettvirksomheten er godt posisjonert i markedet og i energigjenvinnings-virksomheten vil inntjeningen øke når vi får den nye dampturbinen i drift i løpet av fjerde kvartal. CO2-avgiften på forbrenning av avfall som ble innført i 2022, representerer imidlertid en betydelig utfordring. Innen virksomhetsområdet Vannkraft, er prognosene svært usikre. Oppsiden i kraftprisene vurderes imidlertid å være begrenset. Dette som følge av den gode ressurssituasjonen vi har sør i landet og den tilnærmet normale magasinsituasjonen i Sverige, sier han.

Kilde: Tafjord

Dette er Tafjord

Tafjord- konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Tafjord er også største eier i Mørenett, som er ett av landets største nettselskap.

Tafjord-konsernets hovedkontor er i Ålesund og konsernet har om lag 150 ansatte.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er Tafjord

Tafjord- konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Tafjord er også største eier i Mørenett, som er ett av landets største nettselskap.

Tafjord-konsernets hovedkontor er i Ålesund og konsernet har om lag 150 ansatte.