Eirik Dahl Viggen" />
ADVARER: Leder for NFF Indre Østfold-­fengsel, Ole Martin Prangerød og styremedlem, fengselsbetjent Hege, etterlyser bedre opp­følging av ansattes mentale helse.

ADVARER: Leder for NFF Indre Østfold-­fengsel, Ole Martin Prangerød og styremedlem, fengselsbetjent Hege, etterlyser bedre opp­følging av ansattes mentale helse.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjentene fortviler:

De fleste selvdrap skjer om natta. Likevel skal nattskiftet nedbemannes i fengsler

Fengselsbetjentene Ole Martin og Hege advarer mot økt psykisk stress når høysikkerhetsfengsler over hele landet kutter i bemanningen for nattskiftet.22.12.2021
09:41
22.12.2021 11:00

edv@lomedia.no

– Noen truer med selvdrap, andre oversvømmer cella. Vi skal da være et visst antall for å åpne døra og flytte personen til sikkerhetscelle i et annet bygg. Uten det antallet, kan vi ikke ivareta ham, forteller fengselsbetjent Hege.

Høysikkerhetsfengsler i hele landet nedbemanner om natta. Innsatte sover sin uskyldige søvn, og betjentene kan bruke noen stille timer til papirarbeid, eller hva?

Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, ruver over jordet bak travbanen på Mysen. Bak disse piggtrådgjerdene skal de fra januar slutte å dekke opp fravær på natt. De fleste nettene vil det bety én færre på jobb til å takle kritiske situasjoner.

Hege har arbeidet her siden høysikkerhetsfengselet åpnet i 2017 og har observert en økende utslitthet i staben.

I tillegg til andre innsatte, har fengselet som spesialoppgave å ta imot unge lovbrytere i alderen 18–25 år. Fengselsbetjentene merker godt det økende innslaget av unge gjengkriminelle.

Undersøkelse: Flere innsatte sliter med psykisk helse enn før

Gruer seg

– Det er lav terskel for å bruke vold og ingen respekt for oss ansatte. De rører mye i miljøet. Du kan ha ei avdeling som fungerer bra, så kan du få inn et par av disse, og alt blir ødelagt. De er flinke til å lete fram svakheter og skape splittelse, sier Hege.

– Hender det at du gruer deg til å gå på jobb?

– Ja, hvis jeg vet at det er mye fravær eller mange vikarer. Jeg sitter i bilen og forbereder meg mentalt på ting som kan skje den natta. Man skal da jobbe med mange som kanskje ikke har erfaring med innsatslag eller krevende innsatte, svarer hun.

NATTEVAKT: Fengselsbetjent Hege mener behovet for kvalifisert bemanning om natta er undervurdert.

NATTEVAKT: Fengselsbetjent Hege mener behovet for kvalifisert bemanning om natta er undervurdert.

Eirik Dahl Viggen

Med den bemanninga de har nå, får bekymringene gode vekstvilkår.

– Det tar på å vite at vi ikke på forsvarlig vis kan gå inn på ei celle der den innsatte kan ha hengt seg eller tent på.

Utløsende faktorer kan være en negativ beskjed fra partner eller fra retten. Ofte skal det lite til for å tippe en innsatt over kanten. I en undersøkelse publisert i Krus-utgivelsen «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler» (2009), går kriminolog Yngve Hammerlin gjennom 59 selvmord begått i fengsel. De fleste av dem tok sitt eget liv i nattetimene.

Se kommentar fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nederst i saken.

Psykisk utslitt

Med vakter stående ledige om natta, vil de slite med å få fylt opp et innsatslag, ifølge leder for NFF Indre Østfold fengsel, Ole Martin Prangerød. Formasjonen krever et bestemt antall, og det trenes ikke med redusert lag.

– Tallet er ikke tilfeldig, men basert på dyrekjøpt erfaring. Skal vi opprettholde beredskap med færre på natt, må det utvikles nye metoder, sier Prangerød.

Hvis én er borte fra nattevakta, blir betjentene avhengig av bistand fra politiet, som grunnet sin egen bemanningssituasjon har svært varierende responstid.

– I prinsippet skal vi stå og se på selvskading eller akutt sykdom mens vi venter på at noen skal komme. Det psykiske stresset gjør noe med deg over tid. Noen av oss tåler det ut karrieren, andre blir syke, sier Prangerød.

Hege forteller at mange ser seg om etter en ny jobb.

– Nyansatte og vikarer er helt utslitte. Folk sitter inne på bøttekottet og gråter. Det er ikke rom for å ventilere egne reaksjoner på det man har vært oppi på vakta. Heller ikke i overlappinga siden det ikke skal overføres på den som overtar, sier hun.

Fengselsbetjentene etterlyser mer forskning på posttraumatisk stress blant fengselsansatte, på linje med nylige danske undersøkelser. Forekomsten der var høy sammenliknet med grupper som politi og veteraner fra utenlandsoppdrag.

Endrer innsatslagene

Strammere rammer er forklaringa på bortfall av vikarer på natt, forklarer fengselsleder på Indre Østfold fengsel, Helge Valseth. ABE-kuttene (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) rammet først ledelse og administrasjon, arbeidsdrift og fritid. Nå har turen kommet til nattskiftet. Planene har ifølge Valseth passert gjennom risikovurdering, arbeidsmiljøutvalg og drøftingsmøte med tillitsvalgte. Fra desember innføres nye rutiner på natt, inkludert innsatslag med redusert antall.

– Når innsatte sitter på sikkerhetscelle med tilsyn gjennom natta, vil det ved fravær vurderes å leie inn mannskap, skriver Valseth i en epost.

Skien: – Guffen følelse

For en tid tilbake kuttet Skien fengsel én person fra nattevakta.

– Vi hadde nylig en brann der den innsatte hadde vært truende og spyttet på oss fem minutter før. Med det aktuelle antallet på vakt, oppsto ei vanskelig avveiing om man skulle gå inn på cella eller vente på bistand. Det er en veldig guffen situasjon for de involverte. Det skaper mye uro. Men når liv og helse kommer på spill, må man uansett agere, sier leder for NFF Skien fengsel, Kenneth Gunleikskås.

Betjentene sto utenfor og ventet mens brannen tiltok. Den innsatte fikk pustebesvær og kom til slutt ut frivillig. Neste år skal fengselet slutte å dekke fravær på natt, såframt de ikke har innsatte som utagerer eller må plasseres på sikkerhetscelle, forteller fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug. Han påpeker at fengselet oppbemannet med én ansatt på natt i 2020. Dette var øremerket avdelinga med særlig høy sikkerhet. Det omtalte branntilløpet skjedde på ei anna avdeling.

Evje: Nattlig fjernledelse

Kvinnefengselet på Evje ble i 2019 utvidet med 10 plasser på høyt sikkerhetsnivå. Det var en del av satsinga i nye Agder fengsel. På grunn av lang avstand til politiet, ble avdelinga satt opp med innsatslag til å håndtere episoder om natta. Risikoen for selvskading anses som høy, forteller styremedlem i NFF Agder fengsel, Bård Brekke. Ledelsen vurderer å kutte nattskiftet med inntil to ansatte neste år, inkludert operativ førstebetjent. I så fall vil vaktleder på natt befinne seg åtte mil unna, i fengselet på Froland. Det kommer i tillegg til kutt på dagtid.

– Det er en trygghet i å ha kolleger i ryggen når du skal inn den døra. Vi vil risikere å måtte bryte instrukser for å redde liv. Det er ei mental påkjenning. Mange av oss vil nok la det moralske kompasset bestemme. Vi har mye psykiatri her. Politi og sykehus er langt unna. Heldigvis har vi en brannstasjon i nærheten, sier Brekke.

Han synes det er underlig at nedskjæringene skjer nå som kvinners soningsforhold skal være et satsingsområde.

Dypere enn ostehøvelen

Tanja Rosså Ødegård, konstituert regiondirektør i region sørvest, svarer for Evje.

– Jeg ønsker ikke å bidra til bekymring uten at endringene har vært drøftet ferdig lokalt. Men vi har ei generell bekymring for de langsiktige konsekvensene av ABE-reformen, sier Ødegård.

– Vi ønsker fra dag til dag å kvittere ut samfunnsoppdraget, men må forholde oss til den økonomiske situasjonen. Slik det ser ut for øyeblikket, fungerer ikke ostehøvel-innsparingene lenger. Vi må gjennomføre permanente endringer i bemanninga.

Også Tromsø fengsel vurderer å kutte operativ førstebetjent fra nattskiftet fra nyttår. Fengselsleder Berit Salvesen sier til NFF-magasinet at en høyere terskel for å gå inn på cella kan aksepteres, forutsatt forsvarlig opplæring og nye rutiner som ivaretar sikkerheten. Ifølge NFF-foreninga skaper planene uro.

Fengslene og regionene bestemmer, ifølge KDI

Vi har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet kommentere prinsipielle spørsmål som reises i denne saken. 

«KDI legger til grunn at fengslene gjør de nødvendige vurderinger av bemanning og sikkerhet, ut fra lokale forhold i den enkelte enhet. Ut over dette er det regionene som har ansvar for straffegjennomføringen innenfor sine respektive grenser, og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse. Spørsmålene må derfor stilles til de fengslene dette gjelder, eventuelt til de aktuelle regionene», skriver kommunikasjonsdirektør i KDI, Paal Espen Hambre, i en e-post til NFF-magasinet.

Hva med oppfølging av ansatte som opplever stort psykisk stress? Ansvaret for dette ligger ifølge KDI i lederlinja.

«I tillegg har vi retningslinjer for etterarbeid etter belastende hendelser, slik at ledere vet hva som forventes av dem og ansatte vet hva de kan forvente av oppfølging», skriver Hambre.

Han understreker at bedriftshelsetjenesten skal stille opp for ansatte som trenger psykologisk debrifing.

Fikk du med deg denne? Veronica (39) må sone milevis fra sønnen sin når kvinneavdelinga i Stavanger fengsel legges ned

Selvmord i fengsel

Den vanligste dødsårsaken i fengsel, og en av de vanligste årsakene til dødsfall etter løslatelse

62 personer tok livet sitt mens de satt i norske fengsler i årene 2000–2016

12 prosent av innsatte har påvist en eller flere risikofaktorer for selvmord

Forekomsten av selvmord i fengsel er høy i Norge sammenliknet med andre land

Selvmordene skjer oftest om natta

Kilder:

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf), UiO (2021).

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og ­rettspsykiatri for Helse Sør-Øst (2014).

Yngve Hammerlin: «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler», Krus 2009.

Jeg sitter i bilen og forbereder meg mentalt på ting som kan hende den natta. Hege, fengselsbetjent

Det psykiske stresset gjør noe med deg over tid. Noen av oss tåler det ut karrieren, andre blir syke.

Ole Martin Prangerød,

NFF Indre Østfold fengsel

Det oppsto ei vanskelig avveiing om man ­skulle gå inn på cella eller vente på bistand. En veldig guffen situasjon.

Kenneth Gunleikskås, NFF Skien fengsel

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.12.2021
09:41
22.12.2021 11:00Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere


Flere saker