Eirik Dahl Viggen (tekst og foto)" />

Fengsel ønsker seg flere samisktalende ansatte

Samisk skoletilbud, samiske bøker, samiske aviser. Alt dette har innsatte tilgang til i Vadsø fengsel. Men hva med noen å snakke med?
– Det er veldig mye vi ikke klarer å tolke ut, samiske ord er ofte mer nyanserte, sier Bård Buljo.

– Det er veldig mye vi ikke klarer å tolke ut, samiske ord er ofte mer nyanserte, sier Bård Buljo.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

– Vi har tre ansatte som snakker samisk, men bare en som behersker det fullt både muntlig og skriftlig. Vi skulle gjerne hatt flere, sier fengselsleder, Bård Buljo.

Kriminalomsorgen har en utfordring med å heve samiskspråklig og kulturell kompetanse. Det skriver Sannhets- og forsoningskommisjonen. 1. juni leverte de sin rapport om fornorskningen av samer og nasjonale minoriteter.

Fengselsbetjentene går i turnus. Det er ikke sikkert de som behersker samisk er til stede når det trengs. Det som er viktigst å få sagt, uttrykkes gjerne best på ens eget morsmål.

Nyansene glipper

– Du vil kunne få mer nyansert språkbruk og forståelse. Det er veldig mye vi ikke klarer å tolke ut, samiske ord er ofte mer nyanserte, sier Buljo.

Fengselet har full tilgang til tolk, forteller Buljo, men viktige samtaler oppstår gjerne spontant. De kan ikke bestilles.

I 2008 varslet en samisk innsatt i Tromsø om hardere soningsforhold siden han snakket samisk. Han opplevde mobbing fra medinnsatte og ansatte. Det var belastende å alltid måtte be om lov hver gang han ville snakke samisk med familien sin.

Det ble iverksatt tilsyn på fengselet, og Kriminalomsorgen innførte fra 2014 en tiltaksplan for samiske innsatte.

Fengslene i Tromsø og Vadsø er i dag pålagt å tilrettelegge soningsforholdene for samer. Det omfatter mattradisjoner og rett til å snakke samisk med pårørende.

Vadsø fengsel er pålagt tospråklige informasjonsskilt på anstalten.

Vadsø fengsel er pålagt tospråklige informasjonsskilt på anstalten.

Eirik Dahl Viggen

Språklig fisketur

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (Krus) annonserer jevnlig etter søkere til fengselsskolen i samiske aviser. Vadsø fengsel har også annonsert, men Buljo får sjelden napp.

– Vi ønsker oss flere samisktalende ansatte. Jeg vet det er flere som utdannes, men de søker seg ikke til oss, de står jo fritt til å jobbe hvor de vil i kongeriket, sier Buljo.

Ifølge retningslinjene skal de innsatte også ha tilgang til andakt på samisk. Bård Buljo kan ikke erindre at det har vært etterspurt.

– Men hvis noen ber om det, er jeg sikker på at det ikke er vanskelig å spore opp noen som kan holde gudstjeneste på samisk.

Det er for øvrig bare samene som urfolk som har rett til kulturtilpassa soningsforhold.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse