Eirik Dahl Viggen" />
NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Fengselsbetjent Yngve ble varig skadd etter et basketak med en innsatt: – Det skremmer meg hvor dårlig dekket vi er

Først to år etter, er yrkesskaden godkjent av Nav.

edv@lomedia.no

September 2019, en lørdag formiddag under frokostutdeling på avdeling A i Bergen fengsel går Yngve Hovland sammen med en kollega og deler ut matpakker fra tralle. De kommer fram til ei av de forsterkede cellene og banker på. Den innsatte, en høy, kraftig kar, kommer ut og griper ei matpakke. Den skal jeg ha! utbryter han mens han retter neven mot betjentene.

En tredje kollega kommer løpende til. De tar tak i den innsatte for å legge ham i bakken. Hovland prøver å dra mannen ned, idet han sklir. Albuen treffer gulvet mens den innsatte faller på Hovland.

De får kontroll på mannen. Hovland kjenner han har litt vondt i arma. På albuen har han et lite sår som han tørker med sprit. Han tenker ikke mer over det.

Hovland har vært ansatt 12 år i Bergen fengsel og trives godt. På fritida har han trent krav maga, en høyeffektiv selvforsvarsteknikk. Han har ofte blitt leid inn som nærkamp-instruktør for Forsvaret.

Etter valget: AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i arbeidslivet

LANG VEI: Prosessen fram mot yrkesskadeerstatning har så langt tatt to år for fengselsbetjent Yngve Hovland (52).

LANG VEI: Prosessen fram mot yrkesskadeerstatning har så langt tatt to år for fengselsbetjent Yngve Hovland (52).

Eivind Senneset

Store smerter

Mandagen etter basketaket våknet Hovland med store smerter. Arma hadde fått en kul på størrelse med en tennisball, full av verk. Han ble kjørt på legevakta, der legen snittet opp og tømte kulen. Han hadde durcitt, hoven slimpose.

Fra nå fulgte Hovland rådene ved mulig yrkesskade:

Han var nøye med å sjekke at legen skrev ned hele hendelsesforløpet, for å sikre dokumentasjon. Han ble sykmeldt og fikk først en antibiotikakur som ikke virket, han fikk så en ny som heller ikke hjalp, var så inne til behandling med dren og intravenøs antibiotika.

Siden gikk han på jobb med støttebandasje og et neoprendekke over den væskende albuen.

Han kunne ikke trene eller leve normalt. Sengetøyet måtte skiftes hver dag på grunn av pusset som sivet ut av albuen. Da antibiotika ikke var nok, ble det operasjon.

I juni 2020 ble hele slimposen fjernet, som betyr at nervetrådene og de skadde nervebanene nå bare er beskyttet av hud.

– Handa kjennes nummen. Når jeg jobber med små ting, som å skru en skrue, er det vanskelig å kjenne. Hvis jeg snakker i telefonen mens jeg ser i avisen, merker jeg ikke at jeg holder telefonen, men kan begynne å skjelve ukontrollert.

Fram til april i år var han sykmeldt.

Fikk du med deg denne? Lovfester forskjellsbehandling ved yrkesskade: – Skammelig, sier NFF-leder Asle Aase

Tapt inntekt

Hovland og arbeidsgiveren meldte tidlig inn saken som yrkesskade til Nav og Statens pensjonskasse (SPK). Avklaringa har tatt tid.

Nav hadde henlagt saken siden de manglet papirer. Han fikk beskjed om å søke uførepensjon fra SPK. Her fikk han høre at han hadde falt ut av registeret siden det manglet noen papirer fra arbeidsgiveren.

– Jeg blir skremt av hvor tungvint og vanskelig dette er. Jeg har fått ryddig hjelp fra NFF-foreninga og god støtte fra fengselsledelsen. Problemet var i SPK og Nav, sier Hovland.

Etter å ha vært sykmeldt i et år, måtte han over på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav, som kun dekker 66 prosent av tidligere inntekt.

– Du risikerer å tape veldig mye i AAP-perioden, sier Hovland.

Hovland slapp unna med 66 prosent inntekt i bare én måned, før han var tilbake i arbeid. Tapet tilsvarer «bare» rundt 12.000 kroner.

– Det er så tungrodd å få dekket tapet den ene måneden. Det skremmer meg også hvor dårlig dekket vi egentlig er når noe skjer på jobben.

Yrkesskadeerstatning utbetalt via forsikringsselskapet, i dette tilfellet SPK, er ment å dekke opp resten av inntektstapet, også framtidig inntektstap som måtte skyldes yrkesskaden, hvis søknaden godkjennes.

Ga opp kampsport

Hovland trente krav maga mange ganger i uka med elever. Det har han gitt opp. Han orker sjeldnere turer på motorsykkelen sin, en Kawasaki Vulcan, en lidenskap han dyrket før skaden.

LYSPUNKT: Yngve Hovland (52) måtte nesten gi opp sin store lidenskap grunnet en skade i arma. Nå holder sykkelen ham oppe på fritida.

LYSPUNKT: Yngve Hovland (52) måtte nesten gi opp sin store lidenskap grunnet en skade i arma. Nå holder sykkelen ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Likevel anses ikke arma og livskvaliteten som tilstrekkelig redusert til å utløse menerstatning, som er en egen tilleggsordning. Reglene krever da minst 15 prosent medisinsk invaliditet.

– Nerveskader som min holder ikke for full erstatning, du må omtrent miste arma. Det må likevel være noe erstatning for en skade du skal leve med resten av livet. Jeg synes det er ganske drøyt at du går på jobb for staten der du risikerer alvorlig skade, men uten å få full dekning.

Nav godkjente sommeren 2021 endelig Hovlands skade som yrkesskade. SPK er i gang med å vurdere erstatningskravet. For å få tankene over på andre ting, ser Hovland fram til en vinter med sykkelmekking.

Sjekkliste ved yrkesskade

Dette må du huske hvis du er utsatt for skade eller blir alvorlig syk etter smitte på jobben:

1. Dokumenter hendelsen

Ta bilder av skadested og skade, få vitner til å beskrive hva som skjedde. Gå til lege så snart som mulig. Gi beskjed om at skaden har skjedd på jobb og be legen om å beskrive hendelsesforløpet. Les nøye over journalen. Ikke gjør en vurdering om det er en yrkesskade eller ikke. Ikke bagatelliser skaden eller hendelsen. Dokumenter jevnlig skriftlig hvilke plager du har. Gå jevnlig til lege for å dokumentere vedvarende problematikk og bygge opp saken. Ta vare på alle kvitteringer for behandlingsutgifter.

2. Informer arbeidsgiver

Fristen for å melde inn skaden er ett år. Legg ved dokumentasjon. Ved sykdom grunnet smitte på jobben, husk en bekreftelse fra arbeidsgiver om at du har jobbet med innsatte som er smittet og ev. manglende smittevernrutiner.

Hvis skaden skjedde under obligatorisk øvelse, beskriv hva øvelsen gikk ut på og hva som gikk galt. Ta med risikovurdering av øvelsen i dokumentasjonen.

3. Meld til Nav

Be gjerne bedriftshelsetjenesten se gjennom dokumentasjonen før skaden meldes til Nav, Statens Pensjonskasse (SPK) og eventuelt arbeidstilsynet eller politiet ved alvorlige hendelser. Dobbeltsjekk at arbeidsgiver har meldt skaden til Nav. Hvis arbeidsgiver ikke har meldt skaden, kan du også gjøre det selv. Nav har veiledningsplikt og skal hjelpe deg. Fristen for å melde Nav er ett år etter at skaden oppsto.

4. Meld til Statens pensjonskasse

Arbeidstaker har selv ansvar for å melde krav om yrkesskadeerstatning til SPK. Husk å melde saken så snart som mulig. Tre års saksgang er vanlig, og det er viktig å komme i gang snarest mulig. Arbeidstaker har bevisbyrden i saken. Det betyr at dokumentasjonen som foreligger kan bli avgjørende for erstatningen.

5. Kontakt forbundet

NFF kan bistå medlemmer i videre behandling av saken, ev. ed gratis juridisk bistand fra LOs juridiske avdeling. NB: LOs juridiske avdeling ønsker i utgangspunktet ikke å ta over saker der medlemmer først har benyttet privat advokat.

Kontaktperson i NFF: Nina Bergene / post@fengselogfriomsorg.no

Kilder: NFF og LOs juridiske avdeling

Nerveskader som min
holder ikke for full erstatning, du må omtrent miste arma.

Fengselsbetjent Yngve Hovland (52)

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss