Eirik Dahl Viggen" />
KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Skal spare ti millioner:

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

Kriminalomsorgen Innlandet fått beskjed om å spare ti millioner kroner til neste år. Kuttene tas ut allerede, både i fengsel og friomsorg.01.12.2020
14:49
01.12.2020 19:13

edv@lomedia.no

Bygningene på toppen av en fjellknaus stiger ut av tåka. Her oppe i Kongsvinger fengsel er politikernes tanker om effektivisering i ferd med å bli svært så konkrete, i form av bemanningskutt på høy sikkerhet. De ansatte frykter for liv og helse.

– Hvis en innsatt utagerer på cella eller får hjerteinfarkt, er vi fra 4. januar neste år for få på vakt til å gå inn, sier leder i NFF Innlandet, Tom Svarva (43).

De har instruks om å ikke gå inn uten støtte, i tilfelle den innsatte simulerer med tanke på angrep. Med for få på jobb blir de avhengige av å ringe nødetatene.

Saken fortsetter under bildet.

Leder i NFF Kongsvinger fengsel Tom Svarva (43)

Leder i NFF Kongsvinger fengsel Tom Svarva (43)

Eirik Dahl Viggen

Pålagt å spare

Ti millioner kroner har Kriminalomsorgen Innlandet fått beskjed om å spare, med full effekt fra neste år. Kuttene tas ut allerede, både i fengsel og friomsorg.

– Det blir ikke god stemning av sånt. Men det er ikke jeg som gir rammebetingelsene, det er bevilgende myndigheter, sier leder for Kriminalomsorgen Innlandet, Jan Korsvold til NFF-magasinet.

– Av budsjettet vårt på cirka 300 millioner kroner, er ti millioner ganske betydelig. Vi får ikke tatt det ut andre steder enn i personalkostnader, sier Korsvold.

En ny budsjettmodell fra neste år trekker ned budsjettet med ytterligere 5 millioner kroner. Ingen skal miste jobben, lover lederen, selv om lønnskostnadene senkes.

Justisbudsjettet: Menneskelig kontakt i fengsel får dårligere kår med regjeringas forslag til statsbudsjett, advarer fengselsansatte

Slik sparer de

Innsparinga skal i stor grad tas ut der bemanninga er høyest, i høysikkerhetsfengselet i Kongsvinger. Her er 69 plasser for menn, fordelt på fire underavdelinger pluss sentralvakt. På to av avdelingene med høy sikkerhet reduseres bemanninga både ettermiddag og helg. Bemanninga skal også senkes om natta.

Fengselet har også avdelinger for menn på lavere sikkerhetsnivå, også her senkes bemanninga om natta. Kvinneavdelinga med høy sikkerhet ser ut til å skjermes fra bemanningskutt.

Metoden med å senke minimum antall på vakt skaper tilsynelatende et overskudd i bemanninga. Det reduserer behovet for vikarer og overtid, og sparer også utgifter til nattillegg.

Kutter operativ ledelse

Kongsvinger avdeling skal også reduser betydelig antall operative førstebetjenter i turnus. Nattetid vil ingen av dem være på jobb.

Joar Haug har etter 21 år i jobben opplevd både rømning over muren, dødsfall i overdose og selvmord ved henging.

– Hadde jeg vært alene som operativ førstebetjent da, hadde jeg levert nøklene og gått hjem, sier Haug, som etter innsparinga risikerer å måtte lede slike situasjoner alene.

Saken fortsetter under bildet.

Joar Haug.

Joar Haug.

Eirik Dahl Viggen

Når førstebetjentene ikke er på jobb, må øvrige betjenter ta ledelsen i situasjonen. Det er enhver fengselsbetjent ifølge enhetsleder Korsvold fullt i stand til.

– Bemanningsplanen er risikovurdert. Jeg må som leder ta ansvaret for det bemanningsnivået vi har bestemt, sier Jan Korsvold.

Avhengig av hjelp

Ved uønskede hendelser nattetid, har fengselsbetjentene instruks om å ringe etter assistanse. Politiet har en patrulje basert i Kongsvinger, men den befinner seg ofte langt unna. Alternativene er ambulanse og brannvesen.

Ifølge enhetsleder Jan Korsvold er det ikke mange hendelser på natta, men de skjer iblant.

– Her soner folk i statens varetekt, er det trygt?

– Sikkerheten blir ikke dårligere, for vi flytter bemanning og ressurser fra tider da det skjer lite. Ved å kutte på natt er det mye å spare, samtidig som vi sørger for at ansattes sikkerhet ivaretas.

Spareplanen skjer samtidig med omorganisering og sammenslåing i Innlandet. Det har tatt på de ansatte.

– Det psykososiale arbeidsmiljøet har blitt betydelig dårligere under usikkerheten. Det siste året har vært tøft for mange her, sier fengselsbetjent og verneombud ved Kongsvinger avdeling, Lena Ellingsen.

– Kollegene mine mister nattesøvn. Det påvirker både familiesituasjonen og motivasjonen.

Under pandemien har mange utsatt ferien og jobbet mer enn vanlig. Svarva, Haug og Ellingsen har til sammen 370 timer til gode. Enhetsleder Korsvold lover at alle ansatte skal få overført det oppsparte til neste år, uten stryking.

Rammer miljøarbeidet

Menneskelig kontakt gjør positiv endring mulig, gjennom å kunne oppdage behov og fremme tiltak. Nå er det her kuttene rammer kriminalomsorgen, advarte NFF-ledelsen Stortinget da justisbudsjettet var på høring i oktober.

Fengselsbetjentene i Kongsvinger opplever å ha dårligere tid til miljøarbeid.

– Med færre på vakt kan det bli mindre tid for den innsatte ute i fellesskapet, sier Lena Ellingsen.

Dokumentasjon krever mer tid enn før. Siden kriminalomsorgen under ABE-reformen har spart penger på å kutte administrative tjenester, blir betjentene sittende på vaktrommet og logge. Med ytterligere innsparinger frykter Ellingsen å miste muligheten til å ha samtaler én til én. Det har vært et viktig tiltak for å redusere isolasjon, ikke minst for innsatte med psykiske plager.

– Det er når man prater sammen at man fanger opp hva som gjærer, både på ens egen og andre avdelinger, sier Ellingsen.

Med mer sporadiske relasjoner til innsatte, frykter de flere episoder med vold og trusler. Hvis ikke kuttene stopper, er ikke Ellingsen i tvil:

– Da blir vi et cellefengsel. Da forsvinner omsorgen fra kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgen Innlandet

Dannet med en sammenslåing av flere avdelinger
1. januar 2020

Hadde ved sammenslåingen 258 ansatte

Har 303 fengselsplasser fordelt på seks avdelinger

Har fire friomsorgskontorer med ansvar for
32 fotlenker og kapasitet på nesten 900 saker til straffegjennomføring i samfunn, bøtetjeneste og personundersøkelser

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.12.2020
14:49
01.12.2020 19:13Mest lest

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

Glen Musk

Ann Jeanette ble operert i hjernen. Så startet Nav-problemene

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Eirik Dahl Viggen

390.000 ansatte i Kommune-Norge skal få ny lønn. Her er kravene

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Eivind Senneset

Dom i retten: Oppsigelsen av klubbleder Adrian var både feilaktig og usaklig

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Jan-Erik Østlie

Wegard Harsvik i fersk bok: «Arven etter Erna» er en kuttliste på 43 milliarder

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte fikk styrket kjøpekrafta. Så mye øker lønna

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Simen Aker Grimsrud

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

Privat

Etter tre månader utan inntekt, kan polske Ryszard endeleg få korona-lønna inn på konto

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes

Jo Straube / SV

Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Håvard Sæbø

Krangel om jordbærplukkere: – Helt sjokkert over Bollestad

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Emmie Olivia Kristiansen

Hvem skal få feriepenger på dagpenger og hvor mye? Sjekk summene

Kommentar

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

«Hva er en rettferdig sykepleierlønn?»

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

Tormod Ytrehus

Ti tiltak fra Fellesforbundet for å gjenreise reiselivet

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Håvard Sæbø

Streik er ein av grunnane til at Norge er verdas beste land å bu i, meiner forfattar

Jan-Erik Østlie

Nå starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Mette Nord vil prioritere yrkene med lavest lønn


Flere saker