JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Finansminister Siv Jensen mottar utredningen "Lønnsdannelse og utfordringer for norsk økonomi" fra leder utvalgsleder Steinar Holden.

Finansminister Siv Jensen mottar utredningen "Lønnsdannelse og utfordringer for norsk økonomi" fra leder utvalgsleder Steinar Holden.

Martin Guttormsen Slørdal

NHO har nøkkel mot streik

Holden III-utvalget peker på NHO som den som sitter med nøkkelen for å forhindre streiker i offentlig sektor.03.12.2013
12:00
03.11.2015 10:11

torgny@lomedia.no

Utvalget, som ble nedsatt som en følge av alle streikene i offentlig sektor våren 2012, slår ring om frontfaget. Utvalget hadde i og for seg ikke som oppgave å vurdere frontfagsmodellen. Men utvalgsleder Steinar Holden sa at utvalget har gått lenger og valgt å understreke at de slutter opp om å frontfagsmodellen.

Men det er en viktig forutsetning for at modellen fungerer at de som ikke er omfattet av frontfaget kan stole på at den ramma de har oppgitt.

Utvalget skriver: «Etter frontfagsoppgjøret bør NHO, i forståelse med LO, angi en troverdig ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien.» Lønnsstatistikken for industrien er delt i to, industriarbeidere og industrifunksjonærer. Industriarbeiderne er innenfor frontfaget, mens 98 prosent av industrifunksjonærenes lønn er fastsatt lokalt.

For liten ramme

Dette har ført til at industrifunksjonærene systematisk har hatt større lønnsvekst enn de andre gruppene. Mens industriarbeiderne i perioden 2000 til 2012 har hatt en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4,3 prosent, har industrifunksjonærene i samme periode hatt en lønnsvekst på 4,8 prosent. Men denne lønnsveksten har ikke vært en del av ramma i frontfagsoppgjøret.

Utvalget dokumenterer grundig at de rammene som har blitt anslått enten av NHO eller Riksmekler systematisk ligger under, til dels betydelig under, det som blir den faktiske lønnsveksten.

Frontfagets ramme bestemmer hva de andre tariffoppgjørene skal få. Men siden det lenge har vært klart at den ramma som blir oppgitt, ikke er den reelle ramma, har dette skapt vedvarende misnøye i offentlig sektor. Utvalget skriver: «For at frontfagsmodellen skal kunne fungere, må partene i de påfølgende oppgjørene kunne ta utgangspunkt i et troverdig anslag på den samlede årslønnsveksten i frontfaget.»

Streikevåren 2012

Siden utvalget samlet slår ring om frontfagsmodellen peker de på først og fremst at NHO må kunne skaffe fram troverdige tall for hva årslønnsveksten i industrien kommer til å bli.

Utvalget ble nedsatt etter streikevåren 2012. Og det er to saker som kommer fram. For det første peker utvalget på at bruddet i staten skyldtes i stor grad uenighet om anslaget for lønnsveksten i industrien. Det var spesielt uheldig at regjeringa justerte anslaget for årslønnsveksten ned, da de la fram revidert nasjonalbudsjett mitt under oppgjøret.

Utvalget peker også på at det på mange måter var en merkelig situasjon som oppsto i oppgjøret da de kommuneansatte gikk ut i streik i 2012. Statsansatte var i streik og det var langt fra sikkert hva utfallet av denne streiken ville bli. Men det var ikke mulig å bli enige i kommunesektoren uten et resultat i staten. Dermed gikk de kommuneansatte ut i streik uten å ha fått et eneste tilbud.

Hokus pokus

Utvalget har ikke noe hokus pokus svar på dette. I slike situasjoner råder utvalget: «områder som kommer etter (bør) vurdere å utsette forhandlingsprosessen framfor å gå til streik, dersom det er oppstått konflikt i forhandlingsområdet som har forhandlet først. I offentlig sektor kan dette gjelde for kommunene, som normalt forhandler etter staten.»

I virkeligheten er dette det samme som å be lærerne å streike i sommerferien, og det har som kjent ikke noe særlig effekt.

Da utvalget ble nedsatt for et år siden kom det, spesielt fra arbeidsgiversiden, stemmer som mente at det ville være gunstig å ta leverandørindustrien til oljesektoren ut av frontfaget. Årsaken var at denne industrien har mye større lønnsevne enn den øvrige industrien og var med på å lage et høyt lønnsnivå som de andre industriene i frontfaget har problemer med å følge opp.

Troverdig norm

Dette forslaget avviser utvalget fordi frontfaget må fungere som en troverdig norm for lønnsveksten over tid. Det går ikke an å utforme frontfaget med sikte på lavest mulig lønnsvekst.

Finansminister Siv Jensen takket utvalget, lovte å sende rapporten ut på høring og komme tilbake til det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

Hun ville ikke binde seg til noen av forslagene. Det var tross alt regjeringen Stoltenberg som hadde satt ned utvalget, men hun understreket at hun var opptatt av en god dialog med partene i arbeidslivet. Men regjeringen var absolutt interessert i å videreføre det inntektspolitiske samarbeidet.

Utvalget hadde også fått i oppdrag å vurdere hvilken rolle innvandringen betyr for lønnsdannelsen. Her peker utvalget på noen positive effekter blant annet at innvandringen har hjulpet med å ta unna flaskehalser, men at det vil oppstå noen problemer i framtida blant annet knyttet til organisasjonsgraden.

Det er bebudet en egen kommisjon som skal utrede produktivitetsutviklingen i Norge. Derfor brukte ikke utvalget mye tid på denne problemstillinga.

Utvalgets sammensetning

Professor Steinar Holden (utvalgsleder)

Sjeføkonom Stein Reegård, LO

Sjeføkonom Erik Orskaug, Unio

Sjeføkonom Helle Stensbak, YS

Assisterende forhandlingssjef Greta Torbergsen, Akademikerne

Avdelingsdirektør Torill Lødemel, NHO

Sjeføkonom Per Richard Johansen, KS

Direktør Lars Haartveit, Virke

Prosjektdirektør Lars Haukaas, Spekter

Ass. departementsråd Målfrid Bjærum, Arbeidsdep.

Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Finansdep.

Forsker Brita Bye, Statistisk sentralbyrå

Utvalgets hovedkonklusjoner

Det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge

Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen

Det høye kostnadsnivået reflekterer høy produktivitet og

store bytteforholdsgevinster, men er en utfordring for

konkurranseutsatte virksomheter

Nedtrappingen av petroleumsvirksomheten vil kunne

utfordre stabiliteten i norsk økonomi

Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer for

lønnsdannelsen

Lønnsdannelsen må bidra til økt produktivitet i alle sektorer

Fornøyde

– Holden III-utvalget befester frontfagsmodellen som en kjernemekanisme i den norske modellen, var nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsens, først kommentar til rapporten

– Jeg er veldig glad for hovedkonklusjonene til Holden III-utvalget. Utvalget slutter opp om den nåværende frontfagsmodellen som tar utgangspunkt i lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor, sier leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, i en uttalelse. Han mener det er bra at utvalget også slår fast at det er Industrioverenskomsten som er frontfag ved forbundsvise oppgjør.

NHOs mener at utvalget gir et klart varsel om at for høy lønnsvekst i forhold til våre konkurrentland fremover kan få negative konsekvenser for vekstevnen og stabiliteten i norsk økonomi, blant annet gjennom høyere arbeidsledighet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

– Frontfagsmodellen har vær en sentral del av det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene, og slik bør det fortsette, sier direktør for Arbeidsliv i KS, Per Kristian Sundnes i en kommentar til Holden III. Han mener at erfaringene av dette samarbeidet er positive og har vært en viktig bidragsyter til en god utvikling i Norge

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.12.2013
12:00
03.11.2015 10:11Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Lønnstillegg og sykepenger i hotell og restaurant: Nå skal medlemmene bestemme om oppgjøret er godt nok

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?


Flere saker