JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Omfattende svikt ved Bredtveit fengsel, viser rapport

Sivilombudet dokumenterer uholdbare soningsforhold for de innsatte.
– Bruken av sikkerhetscelle ved Bredtveit fengsel fremstår i flere tilfeller som klare lovbrudd, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Bruken av sikkerhetscelle ved Bredtveit fengsel fremstår i flere tilfeller som klare lovbrudd, sier sivilombud Hanne Harlem.

Eirik Dahl Viggen

marie.de.rosa@ntb.no

– Det er mye som tyder på at fengselet har hatt flere innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer enn tidligere. Samtidig har mangler i systematikk, rutiner og bemanning bidratt til å forverre en allerede krevende situasjon, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet besøkte Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i mars i år.

Få dager etter besøket slo Harlem alarm om kritiske og livstruende forhold ved fengselet i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Tirsdag har Sivilombudet offentliggjort en rapport fra besøket.

Kan være snakk om lovbrudd

Samlet sett viser undersøkelsene at det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit, konkluderer Harlem.

– Jeg er urolig for at forholdene ved Bredtveit fengsel reflekterer at det er bredere utfordringer i kriminalomsorgen som helhet, fortsetter hun.

Fengselet har registrert en markant økning i bruken av tvangsmidler, påpeker Sivilombudet i rapporten.

I 2022 fattet Bredtveit fengsel tre ganger så mange vedtak om plassering på sikkerhetscelle som i 2018 (fra 27 til 92 vedtak). Fengselet begrunnet mange av plasseringene med at de måtte forhindre selvskading eller selvmordsforsøk.

Én innsatt tilbrakte tre døgn på sikkerhetscelle uten madrass. Hun var kald, men måtte sove rett på betonggulvet.

– Bruken av sikkerhetscelle ved Bredtveit fengsel fremstår i flere tilfeller som klare lovbrudd, sier Harlem.

Les også: Flere kvinner fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

Mange tilfeller av selvmordsforsøk

Ifølge rapporten har økonomiske innstramminger ført til blant annet økt innlåsing.

Innsatte opplevde det som belastende å sone tett på andre som skrek, gråt, dunket hodet i gulv eller vegger og strevde med psykiske lidelser, skriver Sivilombudet.

Fengselet hadde mange tilfeller av selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk. Det ble registrert en tyvedobling i antall selvskadingshendelser på Bredtveit fra 2018 til 2022 (fra 7 til 145 hendelser).

Sivilombudet fant også betydelige svakheter i helsetilbudet som ble gitt til innsatte på Bredtveit, samt urovekkende mangler i helseavdelingens journalføring og i fengselets medisinhåndtering.

– Dårlige soningsforhold i mange år

– Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter Sivilombudets tilsyn i mars.

Da ble det kjent at det skulle gjøres flere akuttiltak på Bredtveit fengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner. Blant annet skulle bemanningen på Bredtveit økes ved å rokere på personell fra andre fengsler.

Også ved Ullersmo skulle det gjøres strakstiltak – og at større endringer skulle vurderes på sikt.

Da opplyste også Kriminalomsorgen at det gjøres flere endringer i soningssteder for kvinner – blant annet gjøres Skien fengsel om til kvinnefengsel.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse