JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Man blir påvirket av å bruke makt overfor et menneske som man vet egentlig trenger hjelp. Det er destruktivt, sier fungerende fengselsleder på Bredtveit, Levi Tyriberget. Et eksempel er belteseng, som brukes for å hindre selvskading. Bildet er fra en øvelse i et annet fengsel.

– Man blir påvirket av å bruke makt overfor et menneske som man vet egentlig trenger hjelp. Det er destruktivt, sier fungerende fengselsleder på Bredtveit, Levi Tyriberget. Et eksempel er belteseng, som brukes for å hindre selvskading. Bildet er fra en øvelse i et annet fengsel.

Eirik Dahl Viggen

Bruken av tvangsmidler

Flere kvinner fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

Vi bidrar til spiralen, forteller oppgitt fengselsleder.01.06.2023
11:20
08.06.2023 09:59

edv@lomedia.no

Bredtveit fengsel har jevnlig innsatte som har havnet der etter et selvmordsforsøk eller utagerende atferd.

– Vi har hatt flere som har blitt fengslet i sammenheng med et selvmordsforsøk. Politiet har forsøkt å avverge, hvorpå personen har ytt kraftig motstand, det sier fungerende fengselsleder, Levi Tyriberget.

Kvinnene anses å utgjøre en fare for seg selv og omgivelsene sine. De plasseres i varetekt på høyt sikkerhetsnivå. Det vil si fengsel.

I fengselet er enkelte så dårlig fungerende at de må holdes isolert. Under utagering har de blitt plassert på sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng.

For å hindre selvskading, får personen belter spent rundt overkroppen, anklene og håndleddene.

Info: Bredtveit fengsel ligger i Oslo kommune og er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forevaringsdømte, domfelte og varetektsfenglete

Bratt økning i tvangsbruk

Fengselet har per i dag plass til 40 kvinnelige innsatte på høy sikkerhet.

I et vanlig år på Bredtveit, står 4–5 innsatte for all bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng. En minoritet.

Unntaket var 2022, da fengselet brukte sikkerhetscelle på 13 kvinner. Til sammen havnet de på sikkerhetscelle 92 ganger, og i sikkerhetsseng 26 ganger.

Tvang på Bredtveit

– Vi har veldig høy bruk av tvangsmidler sammenliknet med andre anstalter. Vi har varslet om dette i mange år. Men det ender med at vi bruker det, selv om vi vet at i 100 prosent av tilfellene så blir det bare verre. Så vi bidrar til spiralen, sier Tyriberget.

Hvor lenge disse kvinnene sitter fengslet, varierer veldig. Noen får en dom for å ha angrepet offentlig tjenesteperson. Andre blir sittende på varetekt. En varetektsdom kan fornyes for én til fire uker av gangen.

Noen blir løslatt fordi retten anser fengslingen som uforholdsmessig. Men enkelte blir sittende lenge. Det er ikke andre steder å ha dem.

Psykiatriens endeholdeplass

De ansatte på Bredtveit merker endringene. På kroppen og i hodet.

– Psykiatrien har kommet til Bredtveit, etter at psykiatriske avdelinger er bygd ned. Vi har ikke kompetanse til å ta imot disse. Det trengs tilførsel av kunnskap, bemanning og bygningsmasse, sa leder for NFF Bredtveit fengsel, Petter Rolf Lajord-Stilén, under et seminar i regi av stiftelsen Wayback sist uke.

– Vi har godt samarbeid med den ordinære helsetjenesten, men med psykiatrien sliter vi, sier Petter Rolf Lajord-Stilén, NFF-leder på Bredtveit.

– Vi har godt samarbeid med den ordinære helsetjenesten, men med psykiatrien sliter vi, sier Petter Rolf Lajord-Stilén, NFF-leder på Bredtveit.

Eirik Dahl Viggen

Ifølge en rapport laget av forskere ved Universitetet i Oslo, hadde de fleste kvinnene på Bredtveit sterke indikasjoner på angst, depresjon, ADD, ADHD, mage/rygg/nakkeplager og/eller personlighetsforstyrrelser.

– Vi har godt samarbeid med den ordinære helsetjenesten, men med psykiatrien sliter vi. Det er vi fengselsansatte som må inn og ha kompliserte samtaler med de innsatte, sier Lajord-Stilén.

Sist sommer advarte han sammen med andre NFF-tillitsvalgte om at det måtte en større hendelse til for at bevilgende myndigheter skal oppfatte alvoret.

Eneste alternativ

Å sende utagerende mennesker ut i samfunnet uten noe tilbud, kan ifølge Levi Tyriberget få alvorlige følger.

– Siden man ikke opplever å ha noe bedre sted å holde dem i varetekt, for eksempel en helseinstitusjon med streng sikkerhet, avgjør retten at det er grunnlag for varetekt, sier Tyriberget.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Innsatte som utagerer, selvskader eller forsøker å ta sitt eget liv, sendes til psykiatrisk utredning. Men innleggelsen blir som regel kortvarig, anslagsvis fra ett til fire døgn.

Hvorfor sluses de ikke videre inn i sykehusbehandling?

For at personen skal kunne tvangsinnlegges, må det være utarbeidet et behandlingsforløp. Ifølge Tyriberget skjer ikke dette med denne gruppen innsatte.

Isteden får fengselet beskjed om at personen «ikke er mottakelig for behandling».

På grunn av faren for vold og trusler, blir personen heller ikke frivillig innlagt. Hun returneres til fengselet.

I fengselet kan den innsatte fortsette å utagere. Medinnsatte og ansatte utsettes iblant for grove trusler eller grove fysiske angrep. Det hender at varetektsinnsatte pådrar seg en dom for straffbare forhold. Da blir de sittende enda lenger i fengsel.

Aktuelt: Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

Ønsker avklaring

Kriminalomsorgen er bekymret over utviklinga.

– Vi skal møte Riksadvokaten om fengslingsgrunnlaget for psykisk syke kvinner, sier avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Heidi Bottolfs.

– De fleste skal inn til soning selv om de er psykisk syke, men en liten gruppe skal ha et annet tilbud. Det gjelder særlig de som er fengslet på grunn av selvmordsforsøk og forstyrrelse av ro og orden, sier Bottolfs.

Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet etterlyser andre tilbud til noen av kvinnene som soner på høysikkerhet.

Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet etterlyser andre tilbud til noen av kvinnene som soner på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Hele 80 prosent av all selvskading registrert i kriminalomsorgen i 2022 var det kvinnelige innsatte som sto for.

– Det er et veldig høyt tall gitt at de utgjør 5–6 prosent av alle innsatte, sier Bottolfs.

Hun understreker at de kvinnene som fengsles etter selvmordsforsøk og forstyrrelse av offentlig ro og orden, og trusler mot offentlige tjenestepersoner, utgjør en minoritet av de innsatte. Men minoriteten vokser.

I møte med Riksadvokaten vil KDI også diskutere behovet for å få på plass et alternativ til fengsling for denne gruppen, såkalt varetektssurrogat.

Skien fengsel blir i juni omgjort til kvinnefengsel. Det vil ifølge Heidi Bottolfs styrke kvinnesoning på høy sikkerhet.

På sikt ønsker direktoratet å opprette en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner. Den kan bygges opp etter mønster av tilbudet som er etablert for mannlige innsatte. Dette er lokalisert på Ila fengsel med plass til seks særdeles krevende innsatte.

Samtidig fortsetter ifølge KDI arbeidet med å styrke helsetilbud, inkludert psykiatri, for alle de rundt 200 kvinnelige innsatte i norske fengsler.

Sliter på betjentene

Å være tett på når innsatte skjærer seg, strangulerer seg eller svelger gjenstander, oppleves som svært sterkt, ifølge Levi Tyriberget.

Å måtte gripe inn med makt og tvang, slik de ansatte er pålagt, er en ytterligere belastning.

– Det er en helt ekstrem påkjenning for de ansatte. Man blir påvirket av å bruke makt overfor et menneske som man vet egentlig trenger hjelp. Det er destruktivt.

Belteseng ble brukt oftere enn vanlig på Bredtveit i 2022. Bildet er fra en øvelse i et annet fengsel.

Belteseng ble brukt oftere enn vanlig på Bredtveit i 2022. Bildet er fra en øvelse i et annet fengsel.

Eirik Dahl Viggen

Betjentene opplever i tillegg grove trusler og vold. I fjor sommer var sykefraværet på Bredtveit så høyt at det sammen med økonomiske grunner, gjorde at en avdeling ble lagt i dvale.

11. mars begikk en innsatt selvmord i et fellesskapsareal på Bredtveit.

Ifølge tall fra fengselet for årets fire første måneder, er det fortsatt et høyt antall episoder med selvskading og utagering. Det fortsetter trenden fra i fjor.

Aktuelt: Lederen for Bredtveit fengsel slutter etter selvmord

01.06.2023
11:20
08.06.2023 09:59Mest lest

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Rune ble tilkjent millioner for sin yrkesskade. Etter 13 år får han omsider pengene

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

– Jeg er kvalifisert til alle de jobbene jeg søker på, men får dem ikke

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fjern den nye kakseskatten

Kokk Vebjørn Furuseth har mye løfting, ståing og gåing i jobben. Han vil ha uttelling for jobben han gjør i dag i form av Avtalefestet pensjon (AFP).

Kokk Vebjørn Furuseth har mye løfting, ståing og gåing i jobben. Han vil ha uttelling for jobben han gjør i dag i form av Avtalefestet pensjon (AFP).

Tormod Ytrehus

Kokken Vebjørn krever ny «sliterpensjon»

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker