JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sp og Ap-politikere positive til forslag om å gjøre om Skien fengsel til et kvinnefengsel. Men møter motstand fra vest

Telemark fengsel avdeling Skien kan bli til kvinnefengsel. Det synes Maria Aasen-Svensrud (Ap) er en god idé, men forslaget møter motstand fra vest. 
KVINNESONING: Situasjonen for innsatte kvinner er akutt, og det kommer nå forslag om å gjøre om Skien fengsel til et fengsel for kvinnelig innsatte.

KVINNESONING: Situasjonen for innsatte kvinner er akutt, og det kommer nå forslag om å gjøre om Skien fengsel til et fengsel for kvinnelig innsatte.

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

Det var SVs Kari Elisabeth Kaski som i Stortingets spørretime utfordret justisministeren til å svare på hva hun akter å gjøre med den kritiske situasjonen for kvinnelige innsatte. Kaski viste til statistikk som viser at ansatte og innsatte flere ganger har slått alarm om soningsforholdene ved Bredtveit fengsel i Oslo, og at fengselet topper statistikken over selvskading og selvmordsforsøk.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa at de jobber både langsiktig og kortsiktig for å gjøre soningen mer likeverdig, og nevnte blant annet ressursteam som skal bidra til å hindre og forebygge langvarig isolasjon på Bredtvedt. Statsråden la til at det er satt av mer penger i 2023 til selvmordsreduserende tiltak og til å redusere bruken av sikkerhetsseng.

– Et godt forslag i en krisesituasjon

Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap), som før helga møtte tillitsvalgte fra LO Stat på Løvebakken, deriblant flere fra NFF, ble konfrontert med utfordringene i kriminalomsorgen. Nå er både ansatte og innsatte utålmodige. Aasen-Svensrud er helt klar på at det trengs investeringer i kriminalomsorgen og at det haster med å sikre like vilkår som menn.

– Det skjer et likestillingssvik i norske fengsel. Dette vet vi godt etter å ha lest kritikken blant annet fra Sivilombudet, Likestillingsombudet og andre, sier hun, og legger til:

– Vi må drive lovlig og forsvarlig. Det må skje noe og det må skje raskt, understreker hun.

Aasen-Svendsrud forstår at både innsatte og ansatte er utålmodig da situasjonen er uholdbar og i rapporten «Lengst inne i fengselet – kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp» fra 2021, har politikerne fått statistikk som forteller om isolasjon, «ekstreme forhold» og utbredt selvskading blant kvinnelige innsatte i norske fengsler.

– Den økonomiske situasjonen nå tilsier at det ikke er ressurser til å bygge et nytt fengsel, så derfor tenker jeg at forslaget om å ta i bruk Skien fengsel er spennende, sier hun.

Høringsforslaget om å ta i bruk Skien fengsel, som er et moderne fengsel med gode helsetjenester og arbeidstilbud og med gode rammer, er spennende, sier hun. Særlig hvis alternativet er å fortsette å bryte lovverk og menneskerettigheter.

– Tilbudet på Bredtveit fengsel er uholdbart, Evje sliter, Kragerø er et gammelt fengsel og på Ravneberget deler kvinnene 4-mannsrom. Slik kan vi ikke fortsette. Noe må skje nå, understreker hun.

Stortingspolitikeren legger til at hvis det står mellom å bryte nærhetsprinsippet eller normalitetsprinsippet samt å drive lovlig og forsvarlig, bør vi velge det siste. Vel vitende om at forslaget kan skape debatt ute i Fengsels-Norge.

– Jeg vet det er utfordringer og at mange nå tenker hva skjer med våre egne tilbud. Det beste hadde vært selvsagt å bygge egne enheter for kvinner men i dagens økonomiske situasjon er det ikke rom for det. Da er dette et godt forslag, sier Svensrud som i dag er første nestleder i justiskomiteen.

Hun holder fast ved at det trengs en opptrappingsplan for å bemanne opp flere enheter. Hun har forståelse for at de ansatte er utålmodige og forventer mer av denne regjeringen.

Ikke godt nok

Tillitsvalgt Bjarte Engelsen Syse i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i Bergen fengsel er ikke fornøyd med det han fikk høre fra Aasen-Svensrud på Stortinget.

– Jeg har meget stor tiltro til deg som justispolitiker, men i denne sammenhengen mener jeg du tar feil. Jeg er uenig i din vurdering, sier Syse som til vanlig jobber med kvinnelige innsatte i Bergen fengsel.

Han mener forslaget om å omgjøre Skien fengsel ikke er godt nok. Før den internasjonale kvinnedagen forberedte innsatte i Bergen Fengsel selv parolen til 8. mars-toget i Bergen som lød: «Selv om vi er få, la kvinnesoning i Bergen bestå». Nå ligger parolen utenfor porten til avdeling D i fengselet godt synlig for de som passerer. Syse mener at justispolitikerne bør tenke seg godt om før de flytter kvinnene.

PAROLE: De innsatte i Bergen fengsel laget egen parole til 8. mars-toget i Bergen.

PAROLE: De innsatte i Bergen fengsel laget egen parole til 8. mars-toget i Bergen.

Jon Sandvik/Bergen Fengsel (fri bruk avtalt)

– Nærhetsprinsippet for kvinner blir fraveket enda mer enn hva man fra før har for vane å gjøre. Tilbudet utenfor østlandsregionen blir ytterligere forringet for kvinner. Mange ansatte stiller seg kritisk til dette valget og det samme gjør innsatte, påpeker han.

Syse forklarer at dette forslaget ikke bare rammer kvinnene selv men at det også er mange betjenter som vil bli berørt av nettopp denne endringen.

– Mange ansatte har bevisst søkt seg til arbeid med kvinnelige innsatte. Nå mister disse denne muligheten. Det er viktig å huske på at det tidvis er forskjeller mellom å jobbe opp mot kvinnelig innsatte kontra mannlige. Det er ikke alle som liker å jobbe med kvinner og ikke alle ønsker å jobbe med menn, sier han.

UENIG: Bjarte Engelsen Syse fra Bergen fengsel vil ikke flytte kvinnene til Skien fengsel.

UENIG: Bjarte Engelsen Syse fra Bergen fengsel vil ikke flytte kvinnene til Skien fengsel.

Nina Hanssen

Utålmodige tillitsvalgte

Delegasjonen fra NFF som besøkte Løvebakken i forbindelse med et kurs var utålmodige på vegne av både innsatte og ansatte. Ikke bare Syse, men også Stine Tveit Johansson, Ellen Bente Kværne, Espen Malm og Ørjan Fallmo stilte spørsmål til stortingspolitikere som møtte de.

Tillitsvalgt Ørjan Fallmo fra Halden fengsel bekymret for den store ansatteflukten fra etaten som han nå ser. Han sier at han merker det overalt.

– Situasjonen er såpass tøff i kriminalomsorgen at mange slutter i sine jobber og velger andre yrker. Jeg har sett det både i Halden, Bergen, Åna og andre steder, sa han.

Fallmo er bekymret for sin egen arbeidsplass i Halden der de nå er nødt til å trappe ned på antall ansatte fra 318 stillinger til 210 i 2025 hvis de ikke får tilført flere ressurser.

– Hvis dette skjer kan vi ikke drive forsvarlig kriminalomsorg. Så jeg har store forventninger til opptrappingsplanen som nå regjeringen har varslet. Det må skje raskt, sier han.  

UTÅLMODIGE: Fengelsbetjenter på kurs fikk møte politikere på Stortinget forrige uke. Stine Tveit Johansson (f.v.), Espen Malm, Ellen Bente Kværne, Bjarte Engelsen Syse og Ørjan Fallmo stilte politikere spørsmål om hva de gjør med utfordringene i egen etat.

UTÅLMODIGE: Fengelsbetjenter på kurs fikk møte politikere på Stortinget forrige uke. Stine Tveit Johansson (f.v.), Espen Malm, Ellen Bente Kværne, Bjarte Engelsen Syse og Ørjan Fallmo stilte politikere spørsmål om hva de gjør med utfordringene i egen etat.

Nina Hanssen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse