JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

19 mulige farer ved omleggingen av jernbanesektoren

NJF: – Jernbanereformen kan svekke sikkerheten

Konkurranse kan føre til at selskaper kutter kostnader for å sikre seg overskudd.
STREIK FOR SIKKERHET: Jane B. Sætre, fungerende leder av Norsk Jernbaneforbund, holdt appell under støttemarkeringen for de streikende lokførerne forrige uke

STREIK FOR SIKKERHET: Jane B. Sætre, fungerende leder av Norsk Jernbaneforbund, holdt appell under støttemarkeringen for de streikende lokførerne forrige uke

Ole Palmstrøm

oystein.braathen@lomedia.no

Konsulentfirmaet Safetec har overlevert en rapport til Samferdselsdepartementet der de peker på 19 mulige farer ved omleggingen av jernbanesektoren.

– Bra at rapporten er så tydelig. Ingen ser hva som blir konsekvensene når fagmiljøer splittes slik det legges opp til. Jernbanen er et integrert system. Hvordan skal vi sikre at den ene hånda vet hva den andre gjør framover, spør fungerende forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre.

Se rapporten fra Samferdselsdepartementet

Risikoanalyse

Blant annet at det er uklart hvem som skal ha oversikt over det totale risikobildet, og om sikkerhetsinformasjon deles mellom aktørene - der noen vil være konkurrenter.

– Ansvaret for redning og beredskap er ikke klarlagt. Vi har etterlyst dette i møter med departementet, men får til svar at det er noe man kommer tilbake til. Det blir for lite samspill, og er heller ikke lagt opp til at selskapene skal ha mye dialog seg imellom etter at reformen er gjennomført, sier Sæthre.

Uklarheter

Et annet punkt i rapporten er vanskeligere og mer komplekse situasjoner for de som styrer trafikken, toglederne, hvis det skjer en ulykke.

Under evakuering av tog, for eksempel ved en brann eller stans, har ombordansvarlig, som nå er en konduktør, ansvaret.

– Det må drilles i håndtering av slike situasjoner, og dette er typisk noe det kuttes i fordi det skjer så sjelden. Og hva med andre situasjoner, som avsporing. Hvem er skadestedsleder? Oppgavene kan skifte fra selskap til selskap. Dette er kritisk informasjon som kan skape usikkerhet rundt hvem toglederne skal henvende seg til, mener Sæthre.

Lavere kompetanse

Safetec ser også en fare for at opplæring i større grad gjennomføres internt hos rimeligere tilbydere for å spare penger. De nevner lokomotivførerne, som nå streiker for å få kravene til utdanning inn i tariffavtalen sin, men dette berører også andre yrkesgrupper.

– I andre europeiske land har dette skjedd samtidig med at kravene er senket. Og det har ført til at ulykker har fått alvorlige konsekvenser.

Å knipe inn på vedlikehold kan også gi dårligere sikkerhet. Regjeringen varsler at flere oppgaver på sporet skal ut på anbud.

– Risikoen gjelder både spor og materiell. Private selskaper skal ha overskudd, og da er dette en utgiftspost det kan kuttes i, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Press for bonus

I tillegg nevner konsulentfirmaet mulig økt press for å få fram tog etter rutetabellene, særlig hvis det innføres systemer der punktlighet gir bonus og forsinkelser fører til bøter.

I arbeidet med rapporten gjennomførte Safetec 69 intervjuer. I tillegg kommer 14 samtaler for å hente inn bakgrunnsinformasjon.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse