JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Revidert budsjett

Regjeringen legger opp til dårligere jernbane, mener Jernbanealliansen

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er økningen til vedlikeholdet på jernbanen godt under halvparten av den forventede prisstigningen regjeringen selv legger opp til.
Drift og vedlikehold koster mer enn det regjeringen trodde da stasbudsjettet ble lagt fram i fjor. Nå kommer det mer penger, men det er mye mindre enn det prisene og lønningene stiger.

Drift og vedlikehold koster mer enn det regjeringen trodde da stasbudsjettet ble lagt fram i fjor. Nå kommer det mer penger, men det er mye mindre enn det prisene og lønningene stiger.

Ole Palmstrøm

morten@lomedia.no

Lønns- og prisveksten får ikke bare følger for folk flest. Også bedriftene får høyere utgifter. Det gjelder i høyeste grad også på jernbanen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det tilført mer midler til blant annet vedlikehold, for å bøte på de økte kostnadene.

Bevilgningen til kjøp av persontransport med tog blir økt med 111,2 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen. Av samme grunn økes posten «Kjøp av infrastrukturtjenester». Den delen som går til drift og vedlikehold økes med 167,4 millioner kroner, mens budsjettet til investeringer foreslås økt med 373,4 mill. kroner. 

Økningen er på 2,1 prosent – som er godt under den prisstigningen regjeringen selv legger til grunn i budsjettet. Den tror at prisene i år kommer til å øke med 5,4 prosent.

Dårlig økonomi

Jernbanealliansen slår fast at regjeringen med det lar etterslepet på vedlikeholdet øke mer enn det allerede er lagt opp til.

– I tider med smale budsjetter er vi nødt til å i det minste ta vare på det vi har. Det er dårlig forvaltning og dårlig økonomi at vedlikeholdsetterslepet i jernbanen fortsetter å vokse, sier Tone Orsten Kristiansen, leder av Jernbanealliansen, i en pressemelding.

Skuffende

Mens posten for vedlikeholdet av riksveiene bli økt med 13,2 prosent, er jernbane-vedlikeholdets økning på kun 2,1 prosent. Kristiansen mener regjeringen burde ha samme ambisjonsnivå på jernbanen som på vei; holde behovet for vedlikehold i sjakk.

– Forsinkelser og innstillinger skaper frustrasjon blant togpassasjerer og unødvendig stor risiko for de som velger klimavennlig togtransport av gods. Det er skuffende at regjeringen ikke vil bedre situasjonen med å redusere vedlikeholdsetterslepet, sier Kristiansen.

Tar utbytte

Det var i utgangspunktet ikke budsjettert med utbytte fra Vy i årets budsjett. Men konsernets årsresultat etter skatt for 2022 er 133 millioner kroner. Halvparten av dette, 66,5 millioner kroner, foreslås i utbytte til staten. Samtidig blir utbyttet fra Bane Nor, som tilsvarer 30 prosent av Bane Nor Eiendoms årsresultat etter skatt, kuttet med 13 millioner kroner. I revidert budsjett foreslås det at staten tar ut 50 millioner kroner.

Mer til gamle tog

Posten» tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren» økes med 2,5 millioner kroner. To av disse millionene skal sikre bedre ivaretakelsen av historisk togmateriell og går til økt driftsstøtte til de frivillige organisasjonene som gjør dette arbeidet.

Jernbanealliansen

Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet.

Medlemmene i alliansen er Arbeidsgiverforeningen Spekter, framtida i våre hender, LO, LO Stat, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Trygg Trafikk.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Jernbanealliansen

Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprusting av det eksisterende jernbanenettet.

Medlemmene i alliansen er Arbeidsgiverforeningen Spekter, framtida i våre hender, LO, LO Stat, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Trygg Trafikk.