JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ULIKT: Lise Johansen og Lars Petter Holm har arbeidsgivere som tolker Hovedavtalen forskjellig.

ULIKT: Lise Johansen og Lars Petter Holm har arbeidsgivere som tolker Hovedavtalen forskjellig.

Øystein Bråthen

Samme avtale - ulik praksis

Ungdomstillitsvalgt i Nettbuss Øst, Lise Johansen, får ikke lenger permisjon med lønn for å delta på møter og kurs. Erfaringene varierer i de forskjellige Spekter-selskapene. I mars kommer spørsmålet opp i Arbeidsretten.06.12.2013
12:00
14.11.2013 12:30

oystein.braathen@lomedia.no

– Begrunnelsen jeg møter er at ungdomsutvalget i NJF ikke er vedtektsfestet og at «ungdomstillitsvalgt» ikke er nevnt i avtaleverket. Derfor har jeg ikke rett til permisjon med lønn, forteller Lise Johansen.

Hun er ungdomstillitsvalgt i Avdeling 14 Øst, og fast medlem i Bilpersonalets landsråd med tale- og forslagsrett. Å få fri til å delta går greit.

– Dermed dekker foreningen, landsrådet eller NJF tapt arbeidsfortjeneste, avhengig av hvem som arrangerer møtet eller kurset. Jeg taper ikke penger, men når noen skal overta vervet etter meg er det ikke sikkert de orker en slik situasjon. De kan jo miste motet av en slik holdning, mener hun.

Innstrammingen kom etter årsmøtet i år, der Johansen ble gjenvalgt. Temaet ble tatt opp på NJFs ungdomskonferanse, der flere kunne fortelle om ulik praksis.

To tolkninger

Ifølge hovedavtalen i Spekter har ansatte rett på inntil seks dager fri for å delta på kurs. Tillitsvalgte gis inntil 12 dager tjenestefri per år og skal ikke «uten tvingende grunn nektes tjenestefri».

Lars Petter Holm var tillitsvalgt i Flytoget og sitter i Ungdomsutvalget. Da han gikk ut av vervet ville ikke arbeidsgiver lenger gi ham fri til møter og kurs. Flytogforeningen har ikke egen ungdomstillitsvalgt, men partene ble enige om å følge avtalen.

Strammere

Lise Johansen har full støtte fra alle organisasjonsleddene i NJF, som har merket en innskjerping i flere Nettbuss-avdelinger.

– Vi opplever at bedriften ikke definerer ungdom som tillitsvalgte. Det er også strammet inn overfor andre, forteller leder i landsrådet, Jan Audun Strand.

Særlig på kurs er det vanskeligere for mange å få betalt fri. Strand har nylig vært i møter angående en tillitsvalgt som deltok på NJFs kassererkurs og ble trukket i lønn. De fire forbundene som organiserer ansatte i konsernet jobber nå sammen for å få etablert et konsernutvalg.

– En oppgave hvis dette går i orden er å komme fram til en felles ordning innenfor hele konsernet. Vi har jo en forståelse for at dette ikke alltid er like enkelt. Det handler om økonomi og at sjåførene går i turnus, sier Strand.

Ingen markering

Nettbuss og en eller to andre bedrifter har holdt på med dette en god stund, ifølge nestleder Eivind Gran i LO Stat.

– Det er nok ikke noen holdning i Spekter, men når medlemmene spør om praksis er riktig forstått får de medhold. Nettbuss hadde ikke gjort dette hvis de ble advart mot det, mener Gran.

Mange arbeidsgivere synes ikke dette er noe problem.

– Likevel tegner det seg et bilde vi ikke måtte forholde oss til tidligere. Vi har vært i arbeidsretten om temaet et par ganger, der striden har stått om at temaet for kurset ikke har vært faglig rettet, eller at søknaden gjaldt feil kurs. Det er snakk om å avgrense hvem som skal ha rett til permisjon med lønn, og innen bussbransjen er dette et spesielt problem. Samtidig vet vi jo at Nettbuss er avhengig av sjåførene for å få fylt ruteplanene sine, sier Eivind Gran.

Følger regelverket

– Vi er et selskap som forholder oss til hovedavtalen. Vi følger bestemmelsene i paragraf 26 og 52, og har ingen intensjoner om å gjøre noe annet, sier organisasjonsdirektør Frode Lillerovde i Nettbuss-konsernet.

– Samarbeidet med de tillitsvalgte er viktig for oss for å holde bedriften gående, og dette er noe som virkelig er godt med den norske modellen. Nettbuss har ingen intensjoner om å stramme inn på praksis.

Han mener det er enighet om dette i konsernet, og at det ikke har vært noen innskjerping.

– Det kan være litt ulikt detaljnivå i de forskjellige selskapene våre, men innstillingen er at hovedavtalen skal følges, sier Frode Lillerovde.

Ny rettssak

I begynnelsen av mars er det satt av to dager i Arbeidsretten der Norsk Jernbaneforbund og Nettbuss er parter, med bistand fra henholdsvis LO Stat og Spekter. Striden står om ansattes rett til fri med lønn for å gå på kurs, tolkningen av paragraf 26 i Hovedavtalen. Spekter mener dette gjelder tillitsvalgte, eller medlemmer som skal inn i et verv.

– Hvor står det, er vår holdning. Tillitsvalgte velges jo på årsmøtene. Arbeidsgiver skal i hvert fall ikke bestemme hvem det blir, sier sekretær Lise Olsen i LO Stat.

– De fleste forbund har noe i vedtektene der alle medlemmer i prinsippet er forpliktet til å ta verv, men da må de læres opp, sier Lise Olsen.

Arbeidsretten

– Spekter er opptatt av at tjenestefri skal tilstås når vilkårene i paragrafene 26 og 52 i hovedavtalen er oppfylt. Som kjent har det vært en rekke tolkningstvister de siste årene knyttet til disse bestemmelsene. Herunder foreligger det to dommer fra Arbeidsretten som fastslår forståelsen av bestemmelsene, og en sak skal opp i mars 2014. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap til å si at medlemsvirksomhetene har endret praksis, men det kan selvfølgelig være at større bevissthet rundt bestemmelsene som følge av avgjørelsene i Arbeidsretten kan ha ført til innstramming i praksis, svarer fagsjef Cathrine C. Hennig i en e-post.

Spekters hovedavtale

• Paragraf 26: Ansatte skal ikke «uten tvingende grunn nektes tjenestefri».

• Forhandlinger i Spekter: Permisjon med lønn uten begrensning.

• Kurs, faglige delegasjoner og møter: Inntil seks dager i året.

• Tillitsvalgte reguleres i paragraf 52.

• Fri til forhandlinger med lønn.

• Betalt fri til diverse møter, kongresser, kurs og liknende inntil 12 dager i året.

Vi opplever at bedriften ikke definerer ungdom som tillitsvalgte.

Jan Audun Strand

Idédugnad om utfordringer

Ungdomskonferansen 2013 diskuterte både NJFs egen organisasjon, situasjonen for asylsøkere og atomvåpen.

Gode tilbud om boligfinansiering i Jernbanepersonalets bank og forsikring (JBF) ble nevnt av flere grupper da de oppsummerte diskusjonene om hva ungdomsutvalget og NJF bør prioritere framover. Strengere krav til egenkapital og høye priser på leiligheter gjør det vanskelig for mange å komme inn på markedet, og her bør JBF åpne for bedre løsninger for jernbaneansatte, mente deltakerne.

Da ungdomskonferansen ble annonsert nådde den raskt «taket» på 70. Deltakerne startet med å diskutere NJFs historie og utfordringer, men så også på internasjonale forhold og hadde parallelle seminarer om trusselen fra atomvåpen, flyktninger og asylsøkere samt norsk bistand.

Lærlingenes situasjon etter avlagt fagprøve er et annet tema som opptok flere. Erfaringene er at det varierer noe hvor sikre de kan være på å få fast jobb. Noen opplever også mangelfull opplæring og dårlig oppfølging i læretida. Enkelte får heller ikke tilbud om etter- og videreutdanning, begrunnet med trang økonomi.

– Er det økonomien i dag eller framtida for bedriften vi skal tenke på, var spørsmålet.

Mange var opptatt av hva den nye regjeringen og de borgerlige støttepartiene ønsker med jernbanen. Konkurranseutsetting, privatisering og endringer i arbeidsmiljøloven, er noe av det de så for seg.

For å få flere engasjert i foreningsarbeid kan en fadderordning gjøre det lettere å komme i gang for de som er interessert.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.12.2013
12:00
14.11.2013 12:30Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk forsikringsselskapet konkurs

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»


Flere saker