JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) vil ha flere norske arbeidsplasser, sier forbundslededer Anne Berit Aker Hansen, og har med seg både NHO-direktør Petter Haas Brubakk (til venstre) og bondelagsleder Bjørn Gimming på det.

NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) vil ha flere norske arbeidsplasser, sier forbundslededer Anne Berit Aker Hansen, og har med seg både NHO-direktør Petter Haas Brubakk (til venstre) og bondelagsleder Bjørn Gimming på det.

Erlend Angelo

NHO, Bondelaget og NNN med felles krav:

Jordbruket og matindustrien er lei å havne i bakleksa – lanserer 5 felles krav til en ny regjering

Bøndene og arbeidsgiverne og arbeidstakerne i næringsmiddelindustrien forener seg i kampen for mer norsk mat og flere arbeidsplasser.11.08.2021
15:11
11.08.2021 15:14

erlend@lomedia.no

Det er ikke et tilfeldig sted som er valgt når de fem kravene lanseres. For Tine-anlegget på Kalbakken er både hovedkontor til selskapet, og i tillegg Oslos største industriarbeidsplass, med over 1000 ansatte, hvor omtrent halvparten jobber i produksjonen.

Her har altså NHO Mat og Drikke, Norsk Bondelag og NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) valgt å presentere sin felles plattform og krav til det kommende stortinget og den kommende regjeringa – uavhengig av hvilke partier den måtte inneholde.

Sentralt i kravene er gode rammevilkår for alle som er involvert – fra bonden via næringsmiddelindustrien ut til forbrukerne.

– Vi er tre ulike organisasjoner, men vi har likevel store fellesinteresser. Vi ønsker alle bedre rammebetingelser som gjør at vi kan få flere arbeidsplasser, lage mer norsk mat – og til å bidra til klimaløsningen. Disse fem punktene mener vi er avgjørende for å klare det, uavhengig av resultatet i valget, innledet Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

(Se alle punktene i faktaboksen nederst i saken)

Stort potensial

Den felles plattformen har krav om styrkede rammevilkår for hele verdikjeden, og bedre maktbalanse i verdikjeden mellom bonden/industri og dagligvarekjedene.

I dag er verdikjeden for mat og drikke Norges største fastlandsindustri, med omtrent 43.000 årsverk i landbruket og rundt 40.000 ansatte i mat- og drikkeindustrien.

Der er det stort potensial for vekst, mener Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i NNN.

– Vi vil jo ha mer norsk mat ut i butikkene og vi vil ha flere arbeidsplasser. Denne plattformen er et viktig signal til politikerne om at mye må gjøres for at vi skal få til det, sier Aker Hansen til NNN-arbeideren.

Forbundslederen peker på at verdikjeden fra jordbruk til ferdig vare – fra jord til bord, som det heter – er komplisert og avhenger av at politikerne er villig til å se ting i helhet.

Les også: – Den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er godt nytt for norske arbeidsplasser

– Det blir ikke industri uten råvarer, og råvarene trenger industrien for bearbeiding. Næringsmiddelindustrien er den største på fastlandet, og det er vel arbeidsplasser i samtlige kommuner knyttet til mat- og drikkevareindustrien, påpeker Aker Hansen.

Inkludert i hovedstaden, der Tine altså er største industriarbeidsplass.

Havnet i glemmeboka?

Alt dette er kanskje litt lett å ta for gitt?

– Ja, det kan du godt si. Det har skjedd både gode og dårlige ting under den sittende regjeringa. Frihandelsavtalen tok jo hensyn til mye, samtidig har de hatt en helt apatisk holdning til grensehandel. Den har fordoblet seg på få år. Vi trenger grep innenfor avgiftspolitikk, vi trenger å skape forutsigbarhet for å kunne vokse, sier NHO-direktør Brubakk.

Vil ha avgiftskutt: Prisen på alkohol må ned, mener Arcus-tillitsvalgte Arne: – Det er den eneste måten å redusere grensehandelen på

– Men vi synes kanskje det er manglende interesse for en så stor indstri som dette. Her er det fornybart, det er kortreist, det er kvalitet. Det er en unik verdikjede her som havner litt i bakgrunnen, mener Brubakk.

Bøndene vil produsere mer

Norges Bondelag-leder Bjørn Gimming er ubetinget enig i at hele verdikjeden har godt av en mer aktiv oppfølging.

– Det er en avansert verdikjede, som samtidig er lett å ta for gitt. Men det går faktisk ikke av seg selv, understreker Gimming.

– Vi vil mer. Vi vil produsere mer. Men for vår del trengs det mer i inntekter, bøndene er utålmodige. Vi vil øke selvforsyningsgraden, men det må være lønnsomt for alle i verdikjeden, sier Gimming til NNN-arbeideren.

Bøndene kunne produsert mer allerede i dag, men det trengs bedre rammevilkår.

– Vi tre partene her er jo i et skjebnefellesskap, alle ledd må virke i sammenheng, alle ledd må kunne tjene penger. Det er en stor omstilling som pågår i landbruket, og da trengs det midler for å få til det,

Kravene er i alle fall levert – uansett farge på regjeringa etter valget.

Dette er kravene fra NHO, Norsk Bondelag og NNN:

1) Gode rammevilkår gir grunnlag for økt verdiskaping og sysselsetting i hele verdikjeden for mat og drikke

• Øke norskandelen i matproduksjonen

• Legge til rette for økt norsk råvareproduksjon i hele landet og avsetting av norske råvarer i mat- og drikkenæringen

• Administreringen av importvernet må ivareta mat- og drikkenæringens behov på en fleksibel måte, uten at det svekker norsk råvareproduksjon

• Øke markedsandelen i Norge og internasjonalt for landbaserte mat- og drikkeprodukter

2) Virksom konkurranse og balansert makt i verdikjeden for mat- og drikke

• Stortingsvedtakene og flertallsmerknadene fra Stortingsmelding nr. 27 (2019-2020) om konkurransen i dagligvaresektoren må følges opp

• Sikre tilgang på grossist- og distribusjonstjenester på like vilkår for aktørene i verdikjeden for mat og drikke

• Sikre like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og dagligvarekjedenes egne merkevarer

3) Styrke kompetansebygging og rekruttering i mat- og drikkenæringen

• Legge til rette for økt rekruttering til landbruks- og matfagene

• Legge til rette for at næringen har kontinuerlig kompetansebygging for å sikre produktivitetsvekst, robotisering og digitalisering

• Legge til rette for investeringer i ny teknologi, forskning og innovasjon i verdikjeden for mat og drikke

4) Redusert grensehandel skaper norske arbeidsplasser

• Følge opp Stortingets vedtak om å legge frem en egen sak om grensehandel med tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv

• Det må foretas en helhetlig gjennomgang av særavgiftene på mat og drikke i Norge. Formålet må våre å tilpasse avgiftene til formålet med dem, samtidig som de må være tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen næringsmiddelindustrien står i

• En naturlig referanseramme for en slik gjennomgang må være å harmonisere avgiftsnivåene på mat og drikke mellom Norge og Sverige


5) Norsk produksjon av mat og drikke er en del av klimaløsningen

• Legge til rette for redusert klima- og miljøbelastning i norsk mat- og drikkeproduksjon

• Legge til rette for at Norge skal være selvforsynt med animalske produkter og dermed unngå karbonlekkasje

• Bidra til å redusere matsvinnet med 50% innen 2030

11.08.2021
15:11
11.08.2021 15:14

Dette er kravene fra NHO, Norsk Bondelag og NNN:

1) Gode rammevilkår gir grunnlag for økt verdiskaping og sysselsetting i hele verdikjeden for mat og drikke

• Øke norskandelen i matproduksjonen

• Legge til rette for økt norsk råvareproduksjon i hele landet og avsetting av norske råvarer i mat- og drikkenæringen

• Administreringen av importvernet må ivareta mat- og drikkenæringens behov på en fleksibel måte, uten at det svekker norsk råvareproduksjon

• Øke markedsandelen i Norge og internasjonalt for landbaserte mat- og drikkeprodukter

2) Virksom konkurranse og balansert makt i verdikjeden for mat- og drikke

• Stortingsvedtakene og flertallsmerknadene fra Stortingsmelding nr. 27 (2019-2020) om konkurransen i dagligvaresektoren må følges opp

• Sikre tilgang på grossist- og distribusjonstjenester på like vilkår for aktørene i verdikjeden for mat og drikke

• Sikre like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og dagligvarekjedenes egne merkevarer

3) Styrke kompetansebygging og rekruttering i mat- og drikkenæringen

• Legge til rette for økt rekruttering til landbruks- og matfagene

• Legge til rette for at næringen har kontinuerlig kompetansebygging for å sikre produktivitetsvekst, robotisering og digitalisering

• Legge til rette for investeringer i ny teknologi, forskning og innovasjon i verdikjeden for mat og drikke

4) Redusert grensehandel skaper norske arbeidsplasser

• Følge opp Stortingets vedtak om å legge frem en egen sak om grensehandel med tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv

• Det må foretas en helhetlig gjennomgang av særavgiftene på mat og drikke i Norge. Formålet må våre å tilpasse avgiftene til formålet med dem, samtidig som de må være tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen næringsmiddelindustrien står i

• En naturlig referanseramme for en slik gjennomgang må være å harmonisere avgiftsnivåene på mat og drikke mellom Norge og Sverige


5) Norsk produksjon av mat og drikke er en del av klimaløsningen

• Legge til rette for redusert klima- og miljøbelastning i norsk mat- og drikkeproduksjon

• Legge til rette for at Norge skal være selvforsynt med animalske produkter og dermed unngå karbonlekkasje

• Bidra til å redusere matsvinnet med 50% innen 2030
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

Eirik Dahl Viggen

Hvor mange fengselsbetjenter blir syke av jobben? Tallene fra Danmark sjokkerer


Flere saker