JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

EØS-avtalen

Det må bli lettere for norske pasienter å bruke utenlandske sykehus, mener EØS-overvåker. Nå blir det rettssak

EØS-avtalen skal sikre valgfrihet for pasienter. Nå blir Norge dratt for retten.
EØS-overvåkeren ESA ber Norge åpne for at flere norske pasienter kan velge sykehus i utlandet. (illustrasjonsfoto)

EØS-overvåkeren ESA ber Norge åpne for at flere norske pasienter kan velge sykehus i utlandet. (illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Esa tar Norge til Efta-domstolen – mener Norge begrenser retten til sykehusbehandling i utlandet

Mange klager

Esa har mottatt en rekke klager og har gjennomført undersøkelser i saken, samt hatt dialog med norske myndigheter, opplyser overvåkingsorganet i en pressemelding.

Esa har gjennomgått 500 vedtak og konkluderer med at norske regler ikke samsvarer med EØS-retten på flere områder.

Ifølge EØS-reglene kan pasienter behandles i en annen EØS-stat dersom de ikke får behandlingen de har krav på innen rimelig tid i landet de bor i.

– Strengere vilkår i Norge

I Norge vurderes mange søknader om behandling i utlandet etter nasjonale regler, som har strengere vilkår enn EØS-retten.

– Særlig gjelder dette at pasienter selv må dokumentere at behandlingen i utlandet er «mer effektiv» enn den offentlige behandlingen som tilbys i Norge, skriver Esa.

I søknadene tas det vanligvis heller ikke hensyn til ventetider for behandling i Norge.

Det norske systemet svekker rettssikkerheten og gjør det svært vanskelig, eller umulig, for enkeltpersoner å få rettighetene som følger av EØS-avtalen, slår Esa fast.

– Uenig

– Gjennom dialog med Norge har vi sett at det er gjort noen forbedringer i pasienters rettigheter. Samtidig gjenstår kjerneproblemene, og det er derfor vi tar denne viktige saken til Efta-domstolen, sier Esa-president Arne Røksund.

Helse- og omsorgsdepartementet er ikke enige med Esa i at det norske regelverket er i strid med EØS-retten.

– Vi mener ikke nasjonal lovgivning og praksis begrenser enkeltpersoners rett til å søke sykehusbehandling i andre EØS-stater, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen til NTB.

Hun viser til at Norge har flere ordninger som gir pasienter rett til å få dekket utgifter til helsehjelp, blant annet sykehusbehandling, i andre EØS-land.

Får refundert utgifter

– Norge har gjennomført trygdeforordningen som gir pasienter rett til dekning av planlagt behandling i utlandet, sier hun.

Dessuten gir pasientrettighetsdirektivet brukere rett til å få refundert utgifter til sykehusbehandling mottatt i andre EØS-land, uten at det stilles krav om forhåndsgodkjenning, opplyser Rønning-Arnesen.

Esas sak mot Norge startet i 2014 etter at de mottok flere klager om pasientbehandling i utlandet.

Warning
Annonse
Annonse