JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hovedtillitsvalgt:

– Forsvarsbygg kunne strukket seg mye lenger for å finne løsninger for renholderne

Forsvarsbygg anstrengte seg lite for å finne løsninger for renholderne som ikke ble med over til ISS, hevder NTLs hovedtillitsvalgt i Forsvarsbygg Ann-Berit Sagedal i retten. I stedet skjerpet man kravene til stillinger de kunne ha søkt på.
Ann-Berit Sagedal, sentral hovedtillitsvalgt for NTL i Forsvarsbygg (i midten foran) mener at Forsvarsbygg har vist liten vilje til å finne løsninger for renholderene. Til venstre renholder Tone Andersen, til høyre advokat Imran Haider.

Ann-Berit Sagedal, sentral hovedtillitsvalgt for NTL i Forsvarsbygg (i midten foran) mener at Forsvarsbygg har vist liten vilje til å finne løsninger for renholderene. Til venstre renholder Tone Andersen, til høyre advokat Imran Haider.

Ole Palmstrøm

may.berg@lomedia.no

ole.palmstrom@lomedia.no

En rekke tillitsvalgte i NTL skal i vitneboksen i dag. Først på lista over vitner i formiddag var Ann-Berit Sagedal, sentral hovedtillitsvalgt i Forsvarsbygg siden 2002.

Mens Forsvarsbygg ikke har klart å finne jobb til en eneste renholder som ville bli hos sin gamle arbeidsgiver i stedet for å bli med over til ISS, er situasjonen en annen i den omstillingsprosessen som nå pågår.

Forsvarsbygg utelukker overtallige renholdere fra å søke vaktmesterjobb

Forskjellsbehandling

Forsvarsbygg er pålagt å spare 250 millioner kroner fram mot 2020, og er derfor igang med en ny omstillingsprosess på stab-/støttenivå. I overkant av 30 stillinger er blitt inndratt, men ifølge Sagedal har ingen blitt sagt opp eller har fått varsel om oppsigelse i denne runden.

– Det har vært en god prosess, hvor man har brukt tid, og hvor det har vært reell vilje til å finne løsninger og til å ta hensyn til spesielle utfordringer. Jeg vil gi skryt til arbeidsgiver, sa Sagedal.

Forsvarsbygg får ikke mye skryt av Sagedal for behandlingen renholderne fikk fra 2014 da det ble klart at renholdet skulle privatiseres, og til dags dato.

– Renholderne fikk ingen god prosess. Arbeidsgiver kunne strukket seg mye lenger i å finne løsninger, slik man har gjort i den siste omstillingsprosessen, hvor man har gitt medarbeidere helt andre arbeidsoppgaver innen helt nye fagområder for å unngå oppsigelser.

Til sammenligning klarte ikke Forsvarsbygg å finne nytt arbeid innenfor bedriften til noen av renholderne som ikke ville være med over til ISS i fjor.

Ola Haave, som ledet renholdsprosjektet i Forsvarsbygg, forklarte i går at man hadde gjort sitt ytterste for å finne stillinger som renholderne var kvalifisert for, men slike stillinger fantes ikke.

Millioner i pensjon står på spill for de oppsagte renholderne

Krevde bachelorgrad

Midt i omstillingsprosessen for renholderne utlyste Forsvarsbygg 16 stillinger i enheten Bolig og kvarter (BOK), som administrerer forsvarets boliger landet rundt. Stillingen som bolig- og kvarterforvalter kan beskrives som en mellomting mellom vaktmester og resepsjonist. Dette var stillinger som renholdere tidligere har vært funnet kvalifisert for. Nå ble det stilt krav til at søkerne til stillingene som bolig- og kvarterforvaltere måtte ha bachelorgrad eller tilsvarende.

Sagedal viste til at i den siste omstillingen har man vektlagt ansattes realkompetanse, og i stillingsutlysningen har det stått at lang erfaring i noen tilfeller kan kompensere for utdanning.

– Dette har man gjort for å kunne innplassere ansatte som ikke ville nådd opp i en åpen søknadsrunde, noe jeg mener er riktig, sa Sagedal.

Hun hevder at det innledningsvis i renholdsprosjektet også var enighet partene imellom om å ta hensyn til ansattes realkompetanse, men at dette ble endret underveis av arbeidsgiver.

– En ting er hva man skriver, det som teller er den reelle viljen til å finne løsninger, og den har ikke vært til stede.

I møtereferatene fikk Sagedal flere ganger protokollført at hun mente der ble gjort for lite for renholderne.

På spørsmål fra prosessfullmektig Cascio svarte Sagedal at hun ikke kunne se noen grunn til at ikke renholderne skulle være kvalifisert for stillingene som ble utlyst i BOK. Hun kunne også vise til eksempler på at det finnes renholdere som har fått jobb som bolig- og kvarterforvaltere, og som fortsatt står i stillingen.

• (07.04.2016:) Forsvarsbygg sparker 52 kvinnelige renholdere

Renholderne Jorunn og Eirin møter staten i retten etter oppsigelsen fra Forsvarsbygg

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse