JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsvarsbygg om hvorfor ikke renholderne lenger er kvalifisert til vaktmesterjobben:

– Fyller ikke kravet til stillingen

– Erfaring og praksis fra renholdsfaget oppfyller ikke kravene til stillingen som bolig- og kvarterforvalter, sier David Halvorsen, direktør i Forsvarsbygg utleie.
Rollen som bolig- og kvarterforvalter blitt betydelig endret etter at Forsvarsbygg i 2015 overtok forvaltningen av boliger og kvarter fra Forsvaret, sier direktør i Forsvarsbygg David Halvorsen.

Rollen som bolig- og kvarterforvalter blitt betydelig endret etter at Forsvarsbygg i 2015 overtok forvaltningen av boliger og kvarter fra Forsvaret, sier direktør i Forsvarsbygg David Halvorsen.

forsvarsbygg.no

may.berg@lomedia.no

Halvorsen opplyser at Forsvarsbygg har utlyst ni midlertidige stillinger som bolig- og kvarterforvalter med en varighet på ett år, og én fast stilling. Grunnen til at de fleste stillingene er midlertidige, er ifølge Halvorsen at det parallelt pågår flere effektiviseringsprosjekter knyttet til IKT-systemer og digitalisering av arbeidsprosesser som på sikt vil føre til at den manuelle administrasjonen reduseres.

Halvorsen har besvart spørsmålene fra NTL-magasinet per mail.

– Hvorfor har Forsvarsbygg skjerpet kvalifikasjonskravene til stillingene, når man nå har ca. 50 overtallige renholdere som snart er arbeidsledige, som kunne søkt disse stillingene med den gamle utlysingsteksten?

– Etter at Forsvarsbygg overtok forvaltningen av boliger og kvarter fra Forsvaret i 2015 har rollen som bolig- og kvarterforvalter blitt betydelig endret. Tidligere besto arbeidsoppgavene hovedsakelig av resepsjonstjeneste og nøkkeladministrasjon. Nå er bolig- og kvarterforvalterne tillagt en rekke andre oppgaver, som for eksempel økonomioppfølging, oppfølging av juridiske forhold knyttet til leiekontrakter, inn- og utflyttingsbefaringer, beboermøter, ettersyn, vedlikeholdsplanlegging, kartlegging av inventarbehov og planer for utskifting, gjennomføring av innkjøpsprosesser i henhold til det statlige regelverket og ansvar for brannvern og brannøvelser. Bolig- og kvartertjenesten skal også i betydelig grad forbedres og effektiviseres gjennom økt bruk av teknologi og digitalisering. Medarbeidere må derfor ha betydelig kompetanse innen bruk av IKT-systemer. For å fylle denne rollen er det nødvendig med medarbeidere som har utdanning og kompetanse innen disse områdene, og kvalifikasjonskravet er derfor hotellfagskole eller relevant utdanning på bachelornivå innen hotell, reiseliv eller eiendom. Søkere med fagbrev som resepsjonist, eller annet relevant fagbrev og lang relevant erfaring, kan også vurderes. Disse kvalifikasjonskravene er for øvrig drøftet med de tillitsvalgte i Forsvarsbygg.

– Mener Forsvarsbygg at en renholder med relevant erfaring og praksis, men uten bachelor, ikke er i stand til å fylle en slik stilling?

– Renholdere er spesialister på renhold, og vi har stor respekt for de særskilte kompetansekravene som stilles innen renholdsfaget. Når det er sagt, så kan ikke erfaring og praksis innen renholdsfaget sammenlignes med oppgavene som tilligger stillingen som bolig- og kvarterforvalter. Fordi stillingene er helt ulike, så oppfyller ikke erfaring og praksis innen renholdsfaget kvalifikasjonskravene til stillingene som bolig- og kvarterforvalter.

– Det finnes renholdere som har vikariert i denne stillingen i kortere og lengre tid. Er heller ikke de kvalifiserte søkere?

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlag kan vi si at alle søkere må oppfylle kvalifikasjonskravene for å bli vurdert. Dette gjelder for alle stillinger i Forsvarsbygg, og i Staten generelt.

– NTL-tillitsvalgt i Forsvarsbygg Ann Berit Sagedal mener at Forsvarsbygg har gjort lite for å tilrettelegge annet arbeid for de overtallige renholderne. Hva er din kommentar?

– Etter Forsvarsdepartementets beslutning om at Forsvarsbygg ikke lenger skulle levere renholdstjenester til Forsvaret, har hovedfokuset vårt vært å ivareta våre ansatte på en skikkelig måte. Det har vært en krevende prosess å stå i for dem det gjelder. Mange har måttet leve med usikkerhet over tid, og det er både vanskelig og følelsesmessig tøft. Forsvarsbygg har gjort mye for å ivareta medarbeiderne på en god måte, men det er alltid slik at noen føler at vi kunne gjort ting annerledes eller bedre.

Ifølge Halvorsen er de fleste ansettelsene avgjort, og Forsvarsbygg tar sikte på å ha alle på plass rundt årsskiftet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse