JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pride

– Ingen må flagge. Men gjør du det, så forplikter det at du har kunnskap

Det er ikke så mye som skal til å få flere til å føle seg trygge på jobb. Mathias Holst driver opplæring for arbeidsplasser som vil ha et trygt og åpent miljø.
Mathias Holst i Foreningen FRI mener at det er viktig å vise at man bryr seg og er inkluderende, men ikke til enhver pris. – Ingen må flagge. Men gjør du det, så forplikter det at du har kunnskap, sier han.

Mathias Holst i Foreningen FRI mener at det er viktig å vise at man bryr seg og er inkluderende, men ikke til enhver pris. – Ingen må flagge. Men gjør du det, så forplikter det at du har kunnskap, sier han.

Ole Palmstrøm

guro@lomedia.no

– Kunnskap knuser fordommer, sier Mathias Holst.

Han er rådgiver på fagavdelingen Rosa kompetanse i Foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I 15 år har han vært ute på arbeidsplasser i hele Norge for å øke ansattes, lederes og tillitsvalgtes kunnskap.

Slik bidrar han til å styrke det profesjonelle Norge.

For kan man egentlig spørre om noens seksuelle orientering på jobbintervju? Skal man anta at noens partner er av det motsatte kjønn?

Er det inkluderende å kun ha atskilte doer for menn og for kvinner? Og hvordan skal man forholde seg til at en kollega blir mobbet fordi han går med bluse på kontoret?

Og ikke minst; hva gjør du når en kollega ikke tør å være åpen om hvem hen er?

Det store MEN

– Skeive lever gode liv i Norge. Men det er et stort Men her, sier Holst.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er andelen lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) med dårlig psykisk helse betydelig større enn blant heterofile.

Skeive har gjennomgående lavere livskvalitet enn befolkningssnittet. Det er også vanligere blant denne gruppen å ha selvmordsforsøk og å bruke rusmidler.

– Sånn kan vi ikke ha det. Derfor er det viktig at vi som samfunn vet noe om hvilke utfordringer som minoriteter står overfor slik at vi vet hva vi kan gjøre, og for at vi skal kunne ta dem imot på en god måte, sier Holst og fortsetter:

– Dette er noe av bakgrunnen for at vi trenger Pride.

Og denne siste uka i juni er det høysesong hos FRI, når Oslo Pride går av stabelen.

Mangfold gir verdi

Men kampen for kjærlighet, aksept, respekt og likeverdig behandling er ikke en kamp som skal kjempes sju dager i året.

Den må skje hver dag. Hjemme, ute og på jobb.

Og det handler om mer enn menneskeverd.

– Om man må bruke tid og krefter på å skjule eller juge om hvem man er, så får man ikke gjort jobben sin optimalt, sier Holst.

Ifølge ham kan man løse det ved å legge til rette for et åpent miljø på jobb, og fjerne slikt ytre støy.

I tillegg viser flere studier at et mangfoldig arbeidsmiljø bidrar til innovasjon, vekst og verdiskaping.

– Jo mer mangfold det er på en arbeidsplass, jo bedre blir man. Det er fordi man da har med seg minoritetsperspektiver i det man produserer og dermed lager man varer og tjenester som folk opplever som relevante for livene sine, sier Holst.

Noe har blitt bedre

Ifølge Bufdir sier nesten 1 av 10 menn at de ikke vil jobbe med en transperson.

Derfor er det så viktig å ruste arbeidsplassen for å ta imot de som er utenfor normen av kjønn og seksualitet, mener Holst.

Og selv om det i mediene ofte skrives om Pride-flagg som brennes, hatkriminalitet og stygge kommentarer på sosiale medier, så finnes det mange positive ting som man ikke må glemme, ifølge Mathias Holst.

– Mange arbeidsplasser er ganske gode på dette. De har tenkt gjennom tematikken, de har det i styrende dokumenter og markerer Pride. Det må anerkjennes, sier han.

Folk flest har jo gode intensjoner, og de fleste vil være inkluderende.

– Jeg opplever også at kunnskapen har økt og at holdningene er bedre blant folk generelt siden jeg startet i denne jobben i 2009.

Mathias Holst i Foreningen FRI jobber for å skape trygge og åpne arbeidsplasser for alle. Den jobben må skje hver dag, hele året. – Min bønn er at samfunnet skal se denne tematikken ikke bare i juni, men alle de andre månedene også. Vi er normbrytere hele året, sier han.

Mathias Holst i Foreningen FRI jobber for å skape trygge og åpne arbeidsplasser for alle. Den jobben må skje hver dag, hele året. – Min bønn er at samfunnet skal se denne tematikken ikke bare i juni, men alle de andre månedene også. Vi er normbrytere hele året, sier han.

Ole Palmstrøm

Enkle grep

Gjennom aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP) har alle arbeidsgivere i Norge en plikt til å jobbe aktivt for å skape likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Men det betyr ikke at de klarer å skape et åpent og inkluderende miljø.

Mathias Holst kurser omtrent 60 ulike arbeidsplasser hvert eneste år i hvordan de kan gjøre dette i praksis, og driver ikke veiledning i ARP.

FRI ønsker et samfunn der alle kan være seg selv uten å møte på trøbbel.

Og det trenger ikke være så veldig vanskelig å skape en trygg arbeidsplass, ifølge ham.

– Kompetanseheving hos ledelse, HR og av tillitsvalget, for eksempel gjennom våre kurs, er et godt sted å starte, sier han.

Videre mener FRI at det er viktig at tematikken nevnes i styrende dokumenter og i forretningsetiske prinsipper. En mangfoldserklæring kan være et sted å starte.

Å markere Pride er også en fin måte å vise at man er åpne for alle. Men ikke for enhver pris.

– Flagging er fint, men det forplikter. For det vil gi inntrykk av at dette er et trygt sted å være – og da må man også være det. Man må flagge med troverdighet, konstaterer Holst.

Han mener at det også er fint å ha tenkt gjennom hvordan man korrigerer uønsket oppførsel. FRI tror ikke på kjeft, men på kunnskapsformidling og kjærlighet.

Er det også mulig å ha nøytrale toaletter, og ikke bare kjønnsdelte?

– Hvis man ser at bedriften har gjort disse grepene, så er summen av det at man kanskje tør å ta med kjæresten sin på sommerfesten, sier Holst.

FRIs tips til å skape et åpent miljø på jobb

Ha tematikken i styrende dokumenter.

Gjennomfør kompetanseheving av ledelse, HR og tillitsvalgte.

Marker Pride – men det forplikter.

Tenk gjennom korrigering av uønsket oppførsel.

Aldri anta at noe om noen som de ikke har bekreftet om seg selv.

Vurder toalettfasilitetene – kan man ha nøytrale toaletter.

Med fagbevegelsen i ryggen

Mathias Holst har blant annet hatt kurs hos flere fagforbund, blant annet Norsk Tjenestemannslag (NTL), der han også selv er medlem.

– Vi setter festtaler ut i praksis.

NTL-leder Kjersti Barsok sier at også fagbevegelsen spiller en viktig rolle for mangfold, inkludering og likestilling på jobb. Og hun er selvsagt fast inventar i Pride-paraden, sammen med de andre LO-forbundene.

TAR TIL ORDET: NTL-leder Kjersti Barsok passer på å snakke om viktigheten av inkludering og mangfold på talerstolen og ute blant medlemmene. Hun mener fagbevegelsen spiller en stor rolle for å skape et trygt og åpent arbeidsmiljø.

TAR TIL ORDET: NTL-leder Kjersti Barsok passer på å snakke om viktigheten av inkludering og mangfold på talerstolen og ute blant medlemmene. Hun mener fagbevegelsen spiller en stor rolle for å skape et trygt og åpent arbeidsmiljø.

Eirik Dahl Viggen

– Vi er opptatt av å ha med disse perspektivene i skolering, vi deltar aktivt og vi synliggjør at vi er et fellesskap der alle skal føle seg velkomne. Men mangfoldsarbeidet må skje på alle arbeidsplassene hver dag hele året, sier Barsok.

Fagbevegelsen jobber for et samfunn som er basert på tillit, solidaritet og fellesskapsløsninger. Det er et samfunn som inkluderer, mener hun.

– Vår hovedjobb er medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Så å sikre at alle opplever at de har en trygg arbeidsplass hvor de kan være seg selv, er kjempeviktig, påpeker hun.

Før paraden arrangerer NTL frokost før paraden, og inviterer alle som vil til å være med.

– Vi veit at det er gjennom kunnskap vi knuser fordommer og gjennom å markere Pride og gjennom aktivt mangfoldsarbeid vi skaper holdninger og synlighet – det må vi bidra til. 

Rosa kompetanse

Foreningen FRI fikk egen fagavdeling i 2006, med et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet.

Den gang var målet å styrke helsevesenet ved å få inn kjønns- og seksualitetsmangfold i utdanningen.

Siden har flere sektorer ønsket seg bredere kunnskap innen dette feltet.

Fagavdelingen Rosa kompetanse tilbyr i dag faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet, samt alle deler av arbeidslivet.

Rosa kompetanse er finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse