A" />
BEREDT: Når flyene står, blir det innsparingsbehov for Avinor. NTL-erne Trond Høgemark (t.v.), Torbjørn Harbo, Jone Andersen og Per Gimre på Stavanger lufthavn forbereder seg på en krevende tid framover.

BEREDT: Når flyene står, blir det innsparingsbehov for Avinor. NTL-erne Trond Høgemark (t.v.), Torbjørn Harbo, Jone Andersen og Per Gimre på Stavanger lufthavn forbereder seg på en krevende tid framover.

Ole Palmstrøm

Koronakrisen i Avinor:

Avinor-ansatte stålsetter seg: De første oppsigelsene er ventet allerede i høst

Hadde Avinor vært en privat bedrift, ville de vært konkurs før sommeren. Nå forbereder de ansatte seg på tøffe kutt, outsourcing og oppsigelser.26.10.2020
13:10
26.10.2020 17:57

anders@lomedia.no

Da Norge og verden stengte ned i mars, ble luftfarten en av de hardest rammede sektorene. Flyselskapene blør penger, taxfree-aktørene permitterer i stort antall, og Avinor spår et inntektsfall på 7–8 milliarder kroner i 2020.

Ingen har tro på at luftfarten kommer seg på beina med det første. Prognosene tilsier lav trafikk hele neste år. Og kanskje enda lenger.

Det får konsekvenser for Avinors ansatte.

Evig innsparing

På Stavanger lufthavn har Norwegian parkert flere titalls fly. Ingen aner når de kommer i lufta igjen. De ansatte er på plass for å sikre beredskapen for den vesle trafikken som fortsatt går. NTL-tillitsvalgt Jone Andersen stålsetter seg nå for innsparingsprogrammet som settes i verk.

– Vi er nettopp ferdige med forrige spareprogram. Vi har skjært ned, men likevel kommer det et nytt spareprogram. De mener at vi er for dyre, sier Andersen.

De ansatte i brann- og redning driver også med vedlikeholdsoppgaver – kalt plasstjeneste. NTL-erne forteller om vedlikeholdsoppgaver som skyves på og en annen holdning til drifta.

– Før hadde vi et forhold til flyplassen. Nå er det ikke det samme, sier Trond Høgemark.

En annen bekymring er hva som skjer dersom de blir outsourcet. I dag har de en avtale om særaldersgrense, men om de blir outsourcet, føler de seg ikke trygge på at denne blir med videre.

– Jeg må regne med flere endringer før jeg skal slutte, sier Torbjørn Harbo.

Hektisk

Selv om trafikken stupte fra mars av, sier de at de aldri har hatt det så travelt som i vår og sommer. Rett før koronapandemien rammet, brant parkeringshuset på Sola ned, og plasstjenesten måtte etablere ny parkeringsplass i en fart. Tilfeldigvis var en gammel hangar nettopp revet, så det ble mye jobb med asfaltering og oppmerking for de ansatte.

NTL-erne i Stavanger mener det ikke er mye innsparing å hente på bemanninga og tjenestene de leverer.

– Det er «peanuts» å hente på bemanning. De tar først de lavthengende fruktene og starter nederst. De begynner ofte med renhold og jobber seg oppover, sier Andersen.

– Og når noen ikke blir erstattet, så sprer de arbeidet utover på dem som er igjen, sier Harbo.

NTL-erne anslår at Avinor nærmer seg et én til én-forhold mellom operativt ansatte og administrativt ansatte.

Oppsigelser

På Oslo Lufthavn er halve innsjekkingsområdet stengt, parkeringshuset nesten tomt og passasjertallet har stupt mellom 70 og 90.000 reisende per dag til 16.000 en tilfeldig dag i september. Permitteringene har gått litt opp og ned fra i vår, da det var rundt 100 permitterte Avinor-ansatte.

Følgene blir store, i flere år. Allerede i høst er det ventet at de første oppsigelsene kommer.

– Dette er en stor flyplass med mange ansatte, så effekten blir veldig stor når det går dårlig. De nåværende prognosene tilsier 13.000 reisende per dag fra i høst og fram til våren, sier NTLs hovedtillitsvalgt, Ole Hansen, på Oslo Lufthavn.

Oslo Lufthavn har vært en pengemaskin for Avinor og dermed hele lufthavnssystemet i Norge. Det er det midlertidig slutt på.

– Oslo Lufthavn leverer betydelige beløp til Avinormodellen, som igjen bidrar til utbytte som staten tar. Nå er dette snudd helt om, konstaterer Hansen.

Saken fortsetter under bildet.

INNSPARING: Avinor og Oslo Lufthavn forbereder kutt i milliardklassen. Fra venstre leder Ørjan Kvalvåg i NTL Luftfarten med Jan Magne Knapskog og Ole Hansen i NTL ved Oslo Lufthavn.

INNSPARING: Avinor og Oslo Lufthavn forbereder kutt i milliardklassen. Fra venstre leder Ørjan Kvalvåg i NTL Luftfarten med Jan Magne Knapskog og Ole Hansen i NTL ved Oslo Lufthavn.

Anders Hauge-Eltvik

Raske kutt

Én av konsekvensene er at innsparingsprogrammet «OSL 2022» er iverksatt. Målet er å spare 300 millioner kroner.

– En umiddelbar effekt av dette er at vi nå diskuterer en felles driftssentral for flyplassen. Det vil gi en overtallighet på 15–20 ansatte, forteller Hansen.

I vinter blir det nedskalert drift på OSL, som en følge av koronapandemien. Ole Hansen sier dette vil gi færre innleide og noen færre vinteransatte enn vanlig.

(I en tidligere versjoon av denne artikkelen stod det at OSL skal teste autonome brøytekjørety denne vinteren. Det stemmer ikke, og er fjernet fra artikkelen.)

De tillitsvalgte er bekymret for hvilke tiltak Avinor kommer opp med for å nå innsparingsmålene.

– Vi er urolige for outsourcing. Det er en reell problemstilling, og vi merker trykket, sier Hansen.

Sliter på organisasjonen

Han er også bekymret for organisasjonen. Det har vært innsparinger i forskjellige former i mange år, og Hansen ser at folk har begynt å bli slitne av det.

– Konkurranseperspektivet henger over deg. Du må bare løpe fortere, sier nestleder Jan Magne Knapskog, som tror det blir vanskeligere for de ansatte framover:

– I vår og sommer var det flere av de permitterte som ga uttrykk for at det var «helt greit» å gå hjemme. Men nå kommer mørketida, og da merker jeg at de er tyngre til sinns, sier han.

Både Ole Hansen og Ørjan Kvalvåg, som er leder i NTL Luftfarten, mener å se en dreining i Avinors tankegang:

– Jeg er av den oppfatning at Avinor blir mer og mer risikovillig når det gjelder tolkning av regelverk for beredskap, kompetanse, opplæring og øvelser. Det går nedover og nedover, sier hovedtillitsvalgt Hansen.

Kritisk tjeneste

For Avinor som helhet er det også store innsparinger på gang. Spareprogrammet de allerede var i gang med, er økt fra 400 millioner kroner til 1 milliard kroner i 2022. Investeringsprosjektene er kuttet med en milliard.

– Teoretisk sett er Avinor konkurs. Men siden staten eier Avinor, er det også staten som går inn med penger for å holde Norge åpent. Den modellen gir styrke, konstaterer Ørjan Kvalvåg.

Lederen av NTL Luftfarten mener oppsplitting og outsourcing vil være ødeleggende for det systemet Avinor er.

– Fra 2015 og til det gjeldende spareprogrammet er ferdig, er det kuttet 2,5 milliarder kroner i utgifter. Det går utover de ansatte, tjenestene, åpningstidene og kvaliteten, sier Kvalvåg.

Han mener «Avinor-modellen», der flyplassene eies av staten og de lønnsomme finansierer de ulønnsomme, går inn i en kritisk fase.

– Koronakrisa viser hvor viktig rollen vi har som en del av infrastrukturen i Norge, er. Og hvor viktig det er at nasjonen har kontroll på den type virksomhet. Hadde Avinor konkurranseutsatt mer, ville det ganske fort blitt stopp i vår, sier han.

Tøffere arbeidsgiver

Han og Ole Hansen mener at innsparingsjaget også har gjort Avinor til en tøffere arbeidsgiver.

– Det er ingen god arbeidsgiver å ha om man blir syk, sier Kvalvåg.

De som jobber med brann og redning må nemlig møte visse fysiske krav. Om man ikke greier disse kravene, har Avinor og NTL en avtale om at det skal finnes annet arbeid til disse personene. De to tillitsvalgte merker en tøffere linje overfor disse ansatte nå.

– Det virker ikke å være nok vilje fra arbeidsgiver til å ivareta den ordningen. I noen saker ser vi at man fort kommer til diskusjon om sluttpakker. Dersom man kommer i en slik situasjon, ser vi at mange ikke ønsker å ta opp kampen for det alternative arbeidet. For å kjøre saken videre, er vi avhengig av at medlemmet selv ønsker dette. Vi står klar og vil kjempe for den retten. Det skal det aldri være noen tvil om, sier Kvalvåg.

Avinor: Beredskapen er meget god

Avinor avviser at det er noe å utsette på beredskapen på lufthavnene. Avinor går ikke med på at de tøyer regelverket for sikkerhet i luftfarten. I en epost poengterer Avinor at de har investert nærmere 3 milliarder kroner for å «ytterligere forbedre det allerede gode sikkerhetsnivået».

– Vi har en meget god beredskap på alle våre lufthavner, med svært godt utstyr og godt trent mannskap, heter det i eposten sendt fra selskapets kommunikasjonsavdeling.

Avinor påpeker at regelverket de opererer etter, ble endret 1. januar 2018.

– Både flyselskapene og Luftfartstilsynet er informert og innforstått med vår anvendelse av regelverket. Det gode sikkerhetsnivået vi har i norsk luftfart, er godt ivaretatt, sier Avinor.

Vurderer alt

Til de ansattes bekymring for at outsourcing vil slå inn for fullt i det pågående innsparingsprogrammet, svarer Avinor at det voldsomme inntektsbortfallet gjør at alle tiltak må vurderes.

– Det er grunn til å minne om at en rekke oppgaver over lang tid har vært løst av andre ansatte enn Avinors egne. Eksempelvis driftes sikkerhetskontrollen, deler av vintervedlikehold, parkering, butikker og serveringssteder av private selskaper som gjennom offentlige anbudsprosesser har vunnet konkurranser om driften, skriver Avinor.

På spørsmål om Avinor nærmer seg et én til én-forhold mellom operativt og administrativt ansatte, sier de at det ikke er hensiktsmessig å foreta en slik inndeling.

– Vår målsetting er å ha et bemannings- og ressursnivå som sikrer at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag i alle deler av vår tjeneste, skriver Avinor, og peker på områder som driften av kommersielle tjenester, oppfølging av miljø og klima, kunngjøringstjenesten og en rekke samfunnspålagte tjenester utover lufthavndriften og flysikringstjenesten.

Krevende

Kritikken mot Avinors oppfølging av dem som er medisinsk uskikket svarer de slik på:

– Det er en uheldig situasjon når arbeidstaker blir medisinsk eller fysisk uskikket, spesielt for den det gjelder som plutselig ikke kan utføre store deler av jobben sin, men selvsagt også for arbeidsgiver.

Avinor legger til at sluttpakke er et alternativ når det ikke finnes arbeid disse ansatte kan overta.

Avinor påpeker at de som en ansvarlig arbeidsgiver ikke har sagt opp eller inngått sluttpakke med ansatte som nærmer seg AFP- eller særaldersgrense.

– For yngre ansatte ser man på mulige løsninger, der sluttpakke som nevnt er én løsning dersom man ikke finner annet arbeid den medisinsk/fysisk uskikkede kan utføre, skriver Avinor.

Avinor er enig med NTL i at det i dagens situasjon har vært vanskelig å finne arbeid til de som blir medisinsk eller fysisk uskikkede.

– Dette er fordi det restarbeidet de medisinsk/fysisk uskikkede fortsatt kan utføre, i all hovedsak blir utført av det personellet som jobber operativt i brann- og redning; altså de som er medisinsk og fysisk skikket, skriver Avinor, og legger til at det i det siste har vært meget få ledige stillinger i konsernet.

Avinor blir mer og mer risiko­villig når det gjelder tolkning av regelverk for beredskap, kompetanse, opplæring og øvelser.

Ole Hansen, Oslo Lufthavn

26.10.2020
13:10
26.10.2020 17:57Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet


Flere saker