JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STREIKEVILJE: Frants Gundersen (t.h.) og Per Medby, NTL-tillitsvalgte ved NIBR, mener at ansatte ved NIBR er villig til å streike for å forsvare særavtalen.

STREIKEVILJE: Frants Gundersen (t.h.) og Per Medby, NTL-tillitsvalgte ved NIBR, mener at ansatte ved NIBR er villig til å streike for å forsvare særavtalen.

May Berg

Bråk om særavtale ved institutt for by- og regionforskning

NTL ved NIBR mener at ledelsen går til angrep på deres rettigheter ved å si opp særavtalen ved instituttet. Til høsten kan det ende i streik.24.06.2014
12:00
30.05.2014 10:16

may.berg@lomedia.no

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomgikk en opprivende omstillingsprosess høsten 2013. Bråket resulterte i at NTL-foreningen vedtok mistillitsforslag mot instituttsjefen i januar. Støvet har knapt lagt seg, før det igjen blåser opp til strid. Denne gangen gjelder det lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i den lokale særavtalen.

Sagt opp særavtalen

Det er ledelsen ved NIBR som ønsker å forandre særavtalen, men lokale forhandlinger med NTL-foreningen i vinter førte ikke fram. Saken ble løftet til LO/NHO-nivå, men forhandlingsmøtet i slutten av april resulterte i brudd. Deretter valgte ledelsen ved NIBR å si opp særavtalen.

– NIBR og arbeidsgiverforeningen Abelia mener åpenbart at særavtalen er for god. De ønsker å svekke lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Men vi forhandler ikke ned opparbeidede rettigheter, sier forbundssekretær Tor Erik Granum i NTL.

Særavtalene er viktige

Granum forklarer at den lokale særavtalen, som er hjemlet i overenskomsten mellom NTL og Abelia, er svært sentral. Alle de viktige, materielle bestemmelsene ligger i særavtalen, mens den sentrale overenskomsten er en rammeavtale. Ifølge Granum, har Abelia i flere hovedoppgjør forsøkt å få fjernet en bestemmelse i overenskomsten §3 som har vært med siden overenskomsten ble opprettet i 2002.

Det er Hovedavtalen mellom LO og NHO §4-2.4 som sikrer at partene ikke ensidig kan si opp særavtalen. Sies avtalen opp kan, kan parten bringe avtalen inn i hovedoppgjøret med konfliktrett.

– Alvorlig angrep på våre rettigheter

Frants Gundersen, leder i NTL NIBR, og styremedlem Per Medby opplever at instituttlederen ved å si opp særavtalen angriper deres faglige rettigheter, når hun i stedet burde bygge tillit etter bråket i vinter.

– Dette er det alvorligste angrepet på våre rettigheter siden vi fikk denne særavtalen for 12 år siden, sier de to, og påpeker at nesten alle punkter i særavtalen er under angrep.

– De ønsker helt klart å svekke ansiennitetsprinsippet, som har et sterkere vern i vår særavtale enn i Hovedavtalen. Det opplevde vi under nedbemanningene i vinter da ledelsen kjøpte seg fri med sluttpakker. Videre vil de ha full styringsrett over bonussystemet, som NTL hittil har hatt forhandlingsrett på. De vil svekke permisjonsreglene for utøvelse av tillitsverv slik at vi får svakere rettigheter enn noen andre i forskningssektoren. Ledelsen ønsker å knytte kompensasjon ved reiser til oppdragsfinansiering. Vi er imot at faglige rettigheter skal knyttes til hvor mye man har skaffet av oppdragsfinansiering, sier de to tillitsvalgte.

Abelia i kulissene

De to NTL-tillitsvalgte mener at arbeidsgiverforeningen Abelia har mer enn en finger med i spillet.

– Vi vet at Abelias ønske er å flytte faglige rettigheter ut av avtaleverket og over i lovverket, i håp om at nåværende regjering skal ordne opp med lovverket for dem. Vi har sett Abelia sine jurister i sving, og er usikre på hvor mye innflytelse de har på pågående prosess, sier Gundersen og Medby.

De vil kjempe for at rettigheter som er lovbestemte, fortsatt skal være nedfelt i avtaleverket.

– Vi har jo ingen kontroll på endringer i lovverket. Vi opplever for eksempel at arbeidsmiljøloven er under press, sier Gundersen.

Også på NILU

Også på Norsk institutt for luftforskning (NILU) er den lokale særavtalen sagt opp av arbeidsgiver.

Ifølge leder for NTL NILU, Thor Ofstad, er det usikkerhet rundt Statens Pensjonskasse (SPK) som ligger bak. Bedriften ønsker å stå fritt til å endre den tariffestede pensjonsordningen uten de ansattes medvirkning. Det vil ikke NTL-foreningen gå med på.

– Vi har sagt at dersom SPK viser seg å knekke økonomien ved NILU, så har vi så mye ansvarsfølelse at vi kan reforhandle avtalen, men vi blir tydeligvis ikke trodd på det, sier Ofstad.

Ofstad tror det er vilje blant medlemmene til å streike for den lokale særavtalen.

– Arbeidsgiver og Abelia må ta med i betraktning at en del av ordningene som ligger inne i særavtalen er forhandlet fram, som kompensasjon for dårligere lønn, sier Ofstad. I likhet med de tillitsvalgte på NIBR, ser han Abelia i kulissene når særavtalen sies opp.

– Jeg vil rette en sterk advarsel til Abelia om ikke å kødde med avtalen, sier Thor Ofstad.

Økonomi ligger bak

Leder av NTL Forskningsinstitutter Pål Kjærstad deler bekymringen fra de tillitsvalgte på NIBR og NILU. Selv opplever han mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte hvor arbeidsgiver ønsker å endre særavtalens bestemmelser om pensjonsordningen. Noen steder foregår det et «råkjør» fra arbeidsgiver for å få de tillitsvalgte til å endre pensjonsordningen.

Kjærstad opplever også at mange virksomheter sliter med dårlig økonomi.

– Årsaken til det varierer fra virksomhet til virksomhet, men at angrepene på pensjonsordningene har noe med at virksomhetene sliten med økonomien, er opplagt. Men dette skal skje ved ryddige prosesser som nødvendigvis vil ta lang tid, sier Kjærstad.

– Er dette en sak medlemmene er villig til å streike for?

– Oppsigelsen av særavtalene går på det grunnleggende ved hele overenskomsten. Det er krystallklart at særavtalene er en sak vi kan mobilisere på. Vi regner med å få full støtte fra medlemmene i en eventuell konflikt, sier Kjærstad.

Kan streike om særavtalene

Oppsigelsen av særavtalene betyr at de tas med inni forhandlingene i hovedoppgjøret i høst. Forhandlingene er berammet til 17. og 18. september.

– Det innebærer at vi har streikerett på særavtalene. Det betyr også at overenskomsten for hele avtaleområdet settes i spill, sier forbundssekretær Tor Erik Granum i NTL.

I ytterste konsekvens kan det innebære at alle 40 virksomheter som omfattes av denne overenskomsten kan tas ut i streik dersom man ikke kommer til enighet om en nye særavtaler.

NIBR:

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) driver forskning og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning, styring og demokrati, samfunnsplanlegging, velferd og levekår og regional analyse. Instituttet har rundt 60 forskere.

NIBR ble etablert av Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) i 1967. I 1986 ble instituttet en selvstendig stiftelse. NIBR får sin basisbevilgning over Miljødepartementets budsjettpost til miljøvernforskning. Det omfatter instituttets grunnbevilgning og innsats i avtalte programmer.

– Et robust og konkurransedyktig institutt

– Det har over tid oppstått behov for endringer og fornyelse av NIBRs særavtaler. Av hensyn til stiftelsen og dens ansatte ønsker vi å skape et mer robust og konkurransedyktig institutt. Løpetiden på NIBRs særavtaler var to år av gangen, og på grunn av den lange løpetiden fant vi det vanskelig å vente to nye år på å fornye særavtalene. Da vi ikke oppnådde enighet i forhandlingene måtte oppsigelse skje nå. Ledelsen ved NIBR ser ingen dramatikk i dette og ønsker å fortsette lokale forhandlinger, skriver instituttsjef Hilde Lorentzen ved NIBR i en kommentar til NTL-magasinet.

Lorentzen vil ikke kommentere hva man konkret ønsker å endre i den lokale særavtalen.

– Vi finner det ikke riktig å kommentere på detaljer i ønskede endringer, da denne kommunikasjonen skjer direkte med lokale tillitsvalgte på NIBR, skriver Lorentzen.

Arbeidsgiverforeningen Abelia avviser at det er på deres råd at NIBR og NILU har sagt opp den lokale særavtalen.

– Det er ikke Abelia som har rådet NILU og NIBR til å si opp sin særavtale. Vi blander oss ikke inn i hva slags særavtaler som til enhver tid gjelder for medlemmene, men bistår selvsagt medlemmene hvis de ber om det, sier Birgit Abrahamsen, advokat og direktør for arbeidsrett i Abelia.

Abrahamsen begrunner hvorfor Abelia har forsøkt å få fjernet §4-2.4 fra særavtalen. Abelia mener at sentrale parter, som blir involvert i forhandlingene, oftest ikke har nødvendige forutsetninger for å forhandle reelt om de lokale bestemmelsene som er omtvistet.

– Bestemmelsen innebærer at forhandlingsprosesser om endringer i særavtaler blir unødvendig tidkrevende, skriver Abrahamsen i en mail til NTL-magasinet.

Ledelsen i NILU sier til NTL-magasinet at de vil involvere fagforeningene:

– NILU har i all dialog med våre tillitsvalgte vært helt klar på at hvis vi i fremtiden skulle komme i en så vanskelig økonomisk situasjon at NILUs styre skulle begynne å vurdere vårt medlemskap i SPK, vil vi involvere alle fagforeningene i en god prosess for å finne en best mulig løsning for alle våre medarbeidere, skriver administrerende direktør Kari Nygaard i en epost.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.06.2014
12:00
30.05.2014 10:16Mest lest

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Med arbeidstreningen Daniel Jernskjegg-Mathisen får i butikken VI på torvet har han fått en grunn til å stå opp om morgenen.

Med arbeidstreningen Daniel Jernskjegg-Mathisen får i butikken VI på torvet har han fått en grunn til å stå opp om morgenen.

Hanna Skotheim

Med en hullete CV slet Daniel (25) med å se framover: – Jobben i butikken har bevist at jeg klarer å være voksen

Agenda-leder Trygve Svensson går hardt ut mot statsminister Erna Solbergs uttalelse om at forskjellene er små i Norge.

Agenda-leder Trygve Svensson går hardt ut mot statsminister Erna Solbergs uttalelse om at forskjellene er små i Norge.

Jan-Erik Østlie og Leif Martin Kirknes

Erna Solberg mener det er små forskjeller i Norge: – Skremmende kunnskapsløst, svarer Agenda-sjefen

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Jan-Erik Østlie

Laksemilliardær advarte mot formuesskatt: – Uhorvelig frekt, svarer SV

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

LO/Trond Isaksen (pressefoto)

Ulovlig overvåking og manglende kontrakter: Her er funnene fra LOs sommerpatrulje

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Helge Rønning Birkelund

Norge er verdensledende på små forskjeller, mener Erna Solberg. Hun vil nyansere debatten om ulikhet

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Jan-Erik Østlie

Liberalistene får en halv million i pengegave fra Bahamas

Sissel M. Rasmussen

Nye tall: En av fem har ikke råd til å gå til tannlegen

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Tri Nguyen Dinh

Kilder: Sp-veto mot SV kan gi ren Ap-regjering

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Jan-Erik Østlie

Lysbakken: Arbeidsfolk har betalt prisen for krisen

Ørjan Takle

Ørjan Takle

Håvard Sæbø

«Anbud er i ferd med å ødelegge bussnæringen», skriver Ørjan Takle

Amazon

Amazon

Wikimedia Commons

Amazon-ansatte i USA kan juble: Får etterbetalt millionbeløp

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

Stortinget

Juli-tallene: Klart flertall for regjering med Ap, Sp og SV

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

Jan-Erik Østlie

Ap sender et skremmeskudd mot Sp, skriver Stein Sneve

Erlend Angelo

Sjømatbedriftene krever null moms på sjømat

Kommentar

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

Skattelette for unge vil øke forskjellene, skriver Stein Sneve


Flere saker