JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Finn og Jo Thomas har dårligere lønn og rettigheter enn andre i SSB

Intervjuerne i Statistisk sentralbyrå er ikke ansatt i staten, selv om de jobber for den. Nå vil de bli fullverdige.
VIL LIKESTILLES: Intervjuerne Finn Johnsrud (t.v.) og Jo Thomas Bjelland Kvifte (i midten) vil bli statsansatte slik som alle de andre som jobber i SSB. Det jobber hovedtillitsvalgt i NTL SSB Dag Roll-Hansen for at de skal bli.

VIL LIKESTILLES: Intervjuerne Finn Johnsrud (t.v.) og Jo Thomas Bjelland Kvifte (i midten) vil bli statsansatte slik som alle de andre som jobber i SSB. Det jobber hovedtillitsvalgt i NTL SSB Dag Roll-Hansen for at de skal bli.

Guro Gulstuen Nordhagen

guro@lomedia.no

Finn Johnsrud sitter i kjelleren hos Statistisk sentralbyrå (SSB) i Akersveien i Oslo. Her sitter han når de fleste andre har gått hjem fra jobb, og ringer folk for å samle inn data til statistikk om den norske befolkningen.

Det har han gjort i elleve år.

Nå kjemper han som tillitsvalgt for de 125 intervjuerne i SSB for at de skal bli statsansatte på lik linje med alle de i etasjene over seg.

– Det er en liten konflikt, kan du si. Jeg liker jobben jeg gjør og trives med kollegene mine, men føler meg utenfor, uten de samme rettighetene som de andre, sier 67-åringen.

Faller utenfor

Da han for noen år siden søkte på en intern utlysning i SSB, fikk han til svar at han måtte vente til den eventuelt ble lyst ut eksternt.

Med en egen overenskomst, faller intervjuerne utenom hovedtariffavtalen i staten og har ikke de samme rettighetene på den statlige arbeidsplassen.

For inntil et år siden, var nøkkelbåndet i en annen farge. De føler seg utenfor, og tjener minst i SSB.

Statsansatteloven har nemlig en rekke unntak. Blant annet intervjuere i SSB.

Finn Johnsrud mener nå at arbeidsoppgavene har endret seg såpass de siste 20 årene at det ikke lenger finnes noen særskilt grunn for at de lenger skal være unntatt loven.

NTL på saken

LO-forbundet NTL mener at ansatte i staten skal regnes som statsansatte og at det skal være tungtveiende, saklige argumenter for å unnta noen.

– Arbeidsoppgavene ligner mer og mer på det som mange andre statlig ansatte gjør, så vi finner ingen argumenter for å bevare praksisen slik den er i dag. NTL mener derfor intervjuerne skal behandles på lik linje som andre ansatte i staten.

Det sier forbundssekretær Jan Rune Yanni Vikan i NTL. Forbundet er i gang med et notat.

Sett på som frilans-arbeid

Ifølge Vikan jobber intervjuerne nå vesentlig mye mer enn tidligere. Arbeidet er også jevnere fordelt gjennom året enn før, da det var mer sesongbasert.

I tillegg skal en del av intervjuerne nå utføre arbeidsoppgaver som er like det statlig ansatte i SSB utfører.

Argumenter som at en del av intervjuerne jobber hjemmefra eller mye ettermiddag og kveld, mener NTL ikke lenger er relevante, da andre statsansatte også kan ha arbeid som utføres slik.

– Man kan langt på vei si at intervjuerne ble sett på som halvveis frilansere tidligere, mens arbeidsforholdene nå minner om ordinære arbeidstakerforhold, sier han.

SSB-direktøren: Ekstrajobb for de fleste

SSB på sin side mener at intervjuarbeid skiller seg klart fra annet arbeid i institusjonen. Derav arbeidets tid, innhold og mengde.

De opplyser at det også fortsatt er stor sesongvariasjon i oppdragene.

– For de fleste intervjuerne er ansettelsen en ekstrajobb ved siden av annet virke eller studier. Det er bakgrunnen for at intervjuerne i SSB ved forskrift er unntatt statsansatteloven.

Det sier administrasjonsdirektør i SSB, Bjørnar Gundersen, til NTL-magasinet.

Intervjuernes lønns- og arbeidsvilkår reguleres av arbeidsmiljøloven og av egen tariffavtale. Den henviser til Hovedtariffavtalen på sentrale punkt. Intervjuerne i SSB opptjener nå pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse, i motsetning til tidligere.

– Vår vurdering er at intervjuerne i SSB har gode betingelser, sier Gundersen.

Fra kjelleren i SSB blir den ­norske befolkningen ringt for å gi fra seg data til forskning og statistikk om samfunnet.

Fra kjelleren i SSB blir den ­norske befolkningen ringt for å gi fra seg data til forskning og statistikk om samfunnet.

Guro Gulstuen Nordhagen

Jobber helg uten tillegg

Intervjuerne er ansatt i stillinger på enten 27 eller 38 prosent, tilsvarende 500 og 700 timer i året. Lønnen beregnes etter Statens lønnsregulativ, der de innplasseres som førstesekretærer. Vaktene er primært på sen ettermiddag og kveld, med et kveldstillegg på 18 kroner i timen.

Hadde de vært statsansatte, ville de fått 45 prosent tillegg etter klokka 20:00.

Mange er studenter, eldre eller folk som har dette som en deltidsjobb. Ingen er satt opp til å jobbe lørdag og søndag, og de har ikke arbeidsplikt i helga. Ei heller helgetillegg.

Likevel føler intervjuerne til tider et press om å jobbe helg. Her er det enda en konflikt, ifølge Finn Johnsrud.

Fra oktober i fjor til juni i år jobbet han i et internasjonalt prosjekt som krevde mye helgearbeid. Intervjuene han gjennomførte skulle gjøres fysisk, der han måtte ut og møte folk der de var når de hadde tid til det.

– Instruksen sa at om vi ikke fikk intervju med deltakerne på en hverdag, så skulle man ta det i helgen og være fleksibel på tid og sted, forklarer han.

I år jobbet han 86 timer helg på seks måneder i forbindelse med prosjektet.

Dialog førte til løsning

NTL-magasinet har fått innsyn i arbeidsinstruksen for intervjuerne for dette prosjektet. Der er det oppført at man skal være fleksibel for å møte intervjuobjektet, også i helger.

Klarer man ikke finne et passende tidspunkt, kan man høre med servicekontoret om en annen intervjuer har mulighet.

Det er her de føler det oppstår press.

– Servicekontoret må få noen til å ta disse intervjuene. Det er fritt for dem å si ja eller nei, helt til alle sier nei. For med en gang ingen tar det på seg, så blir det et press for å ta det. Ellers går det ut over svarprosenten. Altså legger systemet opp til at det skal jobbes i helgen, sier hovedtillitsvalgt i SSB Oslo, Dag Roll-Hansen.

Det var altså lagt opp til helgejobbing, men fortatt var det ikke pålagt. Det ble heller ikke kompensert med helgetillegg. Dette var de informert om på forhånd.

På vegne av intervjuerne, ba Roll-Hansen om helgetillegg der jobbing i helgen blir lagt opp til. Saken ble tatt opp til ledelsen, og Roll-Hansen fikk inntrykk av at det skulle ordnes opp i. Men diskusjonen trakk ut og avklaringer lot vente på seg.

Nå har likevel saken funnet sin løsning, og intervjuerne får helgetillegg for intervjuer formidlet av Servicekontoret.

– Saken er et eksempel på at en god og tydelig dialog med ledelsen kan føre fram, sier Dag Roll-Hansen.

Kun en uheldig feiltolkning?

Ledelsen er klare på at helgearbeid skal være frivillig og være en mulighet for de som ønsker fleksibiliteten til å legge opp arbeidet etter egne behov. Ikke etter fastsatte arbeidsplaner.

– Vi er kjent med ett unntak fra dette i 2016. I dette prosjektet ble det imidlertid gitt helgetillegg for noen spesifikke oppgaver, sier administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen.

Han opplyser om at han også er kjent med at det kan ha oppstått misforståelser i forbindelse med et internasjonalt prosjekt.

Der fikk intervjuerne et veiledningsdokument hvor de ble anbefalt å kontakte intervjuobjektet på en lørdag, dersom man ikke fikk tak i dem på en hverdag. Det var dette prosjektet Finn Johnsen jobbet med fram til i sommer.

– Det er uheldig hvis noen har tolket veiledningene som at helgearbeid også gjelder for gjennomføringen i Norge. Her ser vi at det kan være behov for å ta tak i eventuelle misforståelser og sørge for å informere enda tydeligere om vår praksis. 

Administrasjonsdirektøren kjenner seg imidlertid ikke igjen i påstanden om at noen har blitt presset til helgearbeid, men at det er en tilbakemelding han tar på alvor.

Derfor skal han se på hvordan de kan tydeliggjøre at helgearbeid skal være frivillig.

– Intervjuerne er en viktig ressurs for SSB og vi er opptatt av både arbeidsmiljø, trivsel og gode resultater der som i SSB for øvrig, påpeker han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse