JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Føler seg politisk misbrukt

– Det er beklagelig at regjeringa ønsker å dytte oss foran seg i beslutningen om å privatisere renholdet i forsvarssektoren, sier konserntillitsvalgt Ann Berit Sagedal i Forsvarsbygg.
RENHOLDERNES SAK: - Hvis politikerne har bestemt seg på grunnlag av rapporten, er vi bekymret for hvordan kvaliteten på beslutningene vil bli framover, sier konserntillitsvalgt Ann Berit Sagedal. Hun mener tillitsvalgte har fått tildelt meninger de ikke har av forsvarsministeren.

RENHOLDERNES SAK: - Hvis politikerne har bestemt seg på grunnlag av rapporten, er vi bekymret for hvordan kvaliteten på beslutningene vil bli framover, sier konserntillitsvalgt Ann Berit Sagedal. Hun mener tillitsvalgte har fått tildelt meninger de ikke har av forsvarsministeren.

Ole Palmstrøm

anne.siri.rena@lomedia.no

– Vi har ikke deltatt i denne beslutningsprosessen i det hele tatt, uttaler Ann Berit Sagedal til NTLs nettsider.

Dette er et svar til forsvarsministerens utgreiing i Stortingets spørretime i forrige uke. Der sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide at tillitsvalgte har vært involvert i og gitt innspill til utredningsarbeidet.

Forsvarsdepartementet har besluttet at renholdet Forsvarsbygg i dag utfører skal settes ut på anbud. Dette får konsekvenser for 364 ansatte.

En arbeidsgruppe ledet av Forsvarsdepartementet gikk i 2013 gjennom forvaltningsmodellen for eiendom, bygg og anlegg. I denne gruppa satt også tillitsvalgtrepresentanter. I januar i år overleverte gruppa en endelig rapport til departementet, og der sto det ifølge Eriksen Søreide at det ikke bør være noe hinder for at Forsvaret fritt skal velge hvem de kjøper renholdstjenester av.

Les også: Renholderne sparkes ut i uvisshet | Forsvarsbygg mister renholdet i Forsvaret

Har pekt på alvorlige svakheter

– NTL deltok riktignok i gruppa som laget rapporten, men rapporten konkluderer ikke med en anbefaling om privatisering. Underforstått antyder statsråden at de tillitsvalgte har medvirket til  privatiseringen, og det er ikke riktig, sier konserntillitsvalgt Sagedal.

Sagedal forteller videre at NTL, både i arbeidet med rapporten og etterpå, har pekt på alvorlige svakheter, blant annet ved beregningene som er gjort for å vise at privat renhold er billigere enn å bruke egne ansatte.

NTL Forsvaret leverte også en egen høringsuttalelse til rapporten, ifølge Sagedal for å være sikre på at deres standpunkter kom fram. I uttalelsen sier NTL Forsvaret at i den grad utredningen skal føre til endringer, bør det være at det ansettes flere renholdere, og at bruken av innleid personell bør reduseres.

Lojale renholdere

Leder Tom-Rune Klemetsen i NTL Forsvaret synes det er merkelig at tillitsvalgte av arbeidsgiver først blir invitert inn i ei arbeidsgruppe, for så å bli tatt til inntekt for å være med på en beslutning de er uenige i.

– Videre synes jeg det er rart at lønns- og arbeidsvilkårene til dagens ansatte skal gå på bekostning av et mer "synlig" forsvar. Hvilket omdømme vil det gi? undrer Klemetsen.

Klemetsen omtaler renholderne i Forsvarsbygg som "førstelinjes trivselsmedarbeidere", som har tilhørighet og som i en årrekke har stilt opp lojalt på arbeidsplassen.

– Etter min min mening så "overleverer" de i jobben sin, fortsetter Klemetsen.

Forsvarsdepartementet har sagt at de skal komme med en kommentar til saken.

– Underforstått antyder statsråden at de tillitsvalgte har medvirket til privatiseringen, og det er ikke riktig.

Ann Berit Sagedal, konserntillitsvalgt for NTL i Forsvarsbygg

Kommentar fra Forsvarsdepartementet:

– Et strategisk valg

Forsvarsdepartementet sier de ansattes organisasjoner har fått være med i arbeidsgruppen som laget en rapport som var en del av departementets grunnlag før de bestemte seg for å vedta outsourcing.

– Arbeidstakerorganisasjonene har gjennom denne utredningen fått anledning til å gi et grundig innspill i denne saken, skriver pressevakt Birgitte Frisch i en e-post.

Så lenge det ikke går utover sikkerhet eller beredskap, eller andre ”hensiktsmessighetsvurderinger” tilsier annet, skal Forsvaret kjøpe renholdstjenester i markedet.

Hun understreker at Forsvarsbygg og Forsvaret har fått beskjed om at de personalmessige konsekvensene sammen med alle relevante forhold skal belyses grundig, også arbeids- og pensjonsforhold.

– Forsvarsbygg og Forsvaret skal innen 1. desember oversende en omforent plan for gjennomføringen av oppdraget gitt av Forsvarsdepartementet. De personalmessige konsekvensene konkretiseres nærmere når denne planen er ferdig utarbeidet, skriver Frisch.

Hun poengterer også at departementet er opptatt av at den videre prosessen håndteres i samsvar med gjeldende avtaler for arbeidslivet, og at departementet har initiert en omstillingsavtale som skal sikre arbeidstakerorganisasjonene god informasjon og deltakelse i den videre prosessen.

– Videre legger Forsvarsdepartementet til grunn at Forsvarsbygg ivaretar de berørte arbeidstakere i henhold til gjeldende avtaler og statens ordninger for øvrig, skriver hun.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse