JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NEDBEMANNINGER: Leder Pål Kjærstad i NTL Forskningsintitutter opplever en rekke nedbemanninger i sektoren.

NEDBEMANNINGER: Leder Pål Kjærstad i NTL Forskningsintitutter opplever en rekke nedbemanninger i sektoren.

Ole Palmstr¿m

Forskningsinstitutter må nedbemanne

Flere forskningsinstitutter har dårlig råd og reduserer staben. NTL Forskningsinstitutter etterlyser bedre rammevilkår.22.01.2014
12:00
07.02.2014 15:21

anders@lomedia.no

Fjoråret ble avsluttet med nedskjæringer i fire forskningsinstitutter, og situasjonen oppleves som krevende for sektoren.

NTL Forskingsinstitutter og leder Pål Kjærstad er bekymra.

Nedbemanning

Institutt for energiteknikk reduserer med inntil 20 årsverk, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) reduserer med tre årsverk, NOFIMA reduserer med 24,6 årsverk og Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) reduserer med minst seks årsverk.

– Det er litt ulike årsaker til at disse fire sliter, men om rammevilkåra hadde vært bedre ville situasjonen også vært bedre, sier Kjærstad.

I snitt er 10 prosent av inntektene til forskningsinstituttene basisbevilgninger fra staten. Flere institutter har i tillegg forvaltningsoppdrag, som også bevilges fra statlige myndigheter. Inkluderes dette, utgjorde bevilgningene fra staten 16 prosent i 2012.

20 i fare

Institutt for energiteknikks (IFE) avdeling i Halden, som er bygget rundt atomreaktoren der, skal det nedbemannes med inntil 20 personer. Leder Morten Olsen i NTL IFE Halden mener grunnfinansieringa er for lav, og at det gir tunge utslag.

– Det er vemodig og trist. Vi vet enda ikke hvilke kolleger som plutselig en dag ikke skal være delaktige i prosjektet lenger. Det er vondt, sier Olsen.

Det er det ene av to forskningsprosjekter ved IFE Halden, Nukleær sikkerhet og pålitelighet, som er pålagt kuttene på grunn av svak økonomi. Målet er å klare nedbemanningen med frivillig avgang. Prosessen er i gang, og det har vært forhandlinger med de over 65 år om frivillig sluttpakkeordning.

– Tidsplanen sier at ledelsen skal være ferdig med prosessen i starten av februar, så det er ikke lange stunda de har på seg. Vi synes vi får litt mangelfull informasjon, og ting bærer dessverre preg av at alt skal gå veldig raskt, sier Olsen.

Han synes vedtaket er vel dramatisk for en så unik forskningsinstitusjon som IFE Halden.

– Det er overilt, for det er en veldig spesiell sektor man nedbemanner i. Vi er veldig spesielle, og vi er kanskje mer kjent i utlandet enn i lille Norge. Dette er faktisk Norges største forskningsprosjekt. Det er dypt beklagelig og veldig leit, sier Olsen.

Mistillit

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har også redusert staben. Her er fire ansatte borte, mens forslaget egentlig var på åtte færre årsverk.

Konfliktnivået er høyt, og et tvistemøte endre med en protokoll som konkluderer med uenighet, og NTL NIBR mener fortsatt spillereglene ikke er blitt fulgt. NTL NIBR vedtok på sitt årsmøte et mistillitsforslag mot instituttsjef Hilde Lorentzen. I vedtaket begrunner NTL-foreningen mistilliten slik:

«Hennes handlemåte under «omstillingsprosessen» hvor både lovverk, tariffavtaler, etiske retningslinjer og vanlig folkeskikk er neglisjert. (…) Brudd på spillereglene i den grad som har skjedd denne høsten kan aldri en oppegående fagforening tolerere.»

Ingen av NTLerne ved NIBR ønsker å utdype kritikken overfor NTL-magasinet, men viser til at mye av bakgrunnen for mistilliten er spilt inn til NIBRs styre gjennom flere notater. NTL mener disse innspillene ikke er blitt fulgt opp. Mistilliten ble fulgt opp av styret, som kom med sin klare støtteerklæring til Lorentzen, og en advarsel til NTL:

«Som styre mener vi det nå er helt avgjørende å se framover, og handle i tråd med det. Det kan være svært destruktivt å inngå i omkamper nå, og vi vil i denne situasjonen oppfordre NTL’s medlemmer på NIBR om å ta styrets uttrykk for tillit til etterretning.»

– Litt deprimerende

Nofima, som driver med matforskning, har vært gjennom to nedbemanninger siden 2011.

Leder Lill-Heidi Johansen i NTL-foreninga der sier det har vært svært krevende prosesser, som til sammen har redusert staben med nesten 65 årsverk.

– Det er litt deprimerende, og det har vært tøffe tak med korte frister, oppsummerer Johansen.

Ingen har blitt sagt opp i prosessene, og gavepensjon og sluttpakker har vært brukt for å få folk til å slutte. Johansen mener prosessene har skjedd i lovlige former, selv om hun ikke alltid har vært enig i fremgangsmåten til arbeidsgiver.

– Jeg tror ikke vi kan ta dem på regelbrudd, men for eksempel 48 timers svarfrist på tilbud om sluttpakke er kort. Vi har ikke alltid vært jublende enige.

Nofimas økonomi er krevende, med dyr infrastruktur og ifølge Johansen for svak finansiering fra starten av.

– Vi ansatte er oppgitt over at man ga selskapet et så dårlig utgangspunkt økonomisk, sukker hun.

Nedgang

– Bevilgningene har i realiteten gått ned de siste årene, for det er ikke blitt kompensert for lønns- og prisstigning. Det kom en marginal økning i år, som vi håper fortsetter, sier Kjærstad.

Resten av inntektene får instituttene gjennom forskningsoppdrag de konkurrerer om både nasjonalt og internasjonalt.

– Når de vi konkurrerer med kan få så mye som 85 prosent av finansieringen fra offentlige bevilgninger, sier det seg selv at situasjonen er krevende, konstaterer Kjærstad.

Forverring

Økonomien i sektoren forverret seg gjennom 2013. I prosessene som har gått i de fire instituttene, har NTL så langt nesten unngått oppsigelser. Det har stort sett løst seg med frivillige sluttavtaler. Men de vet ikke om det er tilstrekkelig.

– Våre tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte viser at det er en aggressiv holdning fra noen av arbeidsgiverne, med uryddige prosesser der lov- og avtaleverk ikke respekteres, sier Kjærstad, og legger til at prosessen i NIKU har vært veldig ryddig.

Kjærstad minner om at arbeidsgiverne ville hatt nytte av å få med seg ansatte og tillitsvalgte i slike prosesser. For han tror ikke det slutter med dette.

– Vi frykter det vil bli flere omstillinger som disse på andre institutter, spår han.

– Må kutte

IFEs kommunikasjonsdirektør Viktor Wikstrøm jr. sier at instituttet ikke har noe annet valg enn å kutte kostnader betydelig, for å få en bærekraftig økonomi. Innsparings- og effektiviseringstiltak er gjennomført, men IFE mener det ikke er noen vei utenom å redusere bemanningen.

– IFEs økonomi har vist en negativ utvikling over en lengre tid, spesielt er det situasjonen for vår virksomhet i Halden som vi nå har hovedfokus på. IFEs styre står samlet bak behovet for å kutte kostnader og gjennomføre nødvendige tiltak for å etablere en bærekraftig økonomi. Vi må iverksette disse tiltakene nå for å sikre at IFE skal bestå som et fremgangsrikt FoU-institutt, sier han.

Wikstrøm jr. opplyser at administrasjonen varslet om kostnadskutt og nedbemanninger i juni, og mener de gjennomfører prosessen på skikkelig vis.

– Vi bestreber oss på å følge lover og inngåtte avtaler som gjelder for nedbemanninger, sier han.

Full tillit

Instituttsjef Hilde Lorentzen henviser NTL-magasinet til styreleder for NIBR. Konstituert styreleder Randi Kaarhus i mener de samfunnsvitenskaplige instituttene er inne i en vanskelig tid, og etterlyser en klarere policy for instituttene fra sentralt hold.

Til kritikken fra NTL NIBR mot instituttsjefen, understreker Kaarhus at instituttsjefen har gjennomført styrets vedtak.

– Styret gjorde et generelt vedtak, og NIBRs daglige ledelse har sånn jeg har forstått det etter beste evne iverksatt disse tiltakene. NIBRs leder og ledelse har gjennomført det som styret på et overordnet plan har gitt mandat til. Og styret har ikke gått inn i detaljer, og sånn sett kan ikke styret uttrykke mistillit til det, sier Kaarhus.

– Er kritikk om brudd på lovverk, tariffavtaler, etiske retningslinjer og folkeskikk for detaljert til at styret kan gå inn og vurdere det?

– Slik jeg har forstått det har partene vært i en tvistenemd, og vedtaket fra nemda opprettholdt ikke påstandene om brudd på avtaleverk og de formelle tingene. Det styret ønsket å gjøre med sitt vedtak, var å si at «vi har hørt hva dere sier». Men det er nødvendig med tanke på at NIBR skal fortsette å fungere fremover, at vi som styre uttrykker vår fulle tillit. Og det mener vi, sier Kaarhus.

Kutt i forskningsinstituttene:

Institutt for energiteknikks (IFE) avdeling i Halden reduserer med inntil tjue personer.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kutter tre ansatte. Opprinnelig forslag lå på åtte færre årsverk

Matforskningsinstituttet, NOFIMA reduserer med 24,6 årsverk

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) reduserer med flere årsverk.

22.01.2014
12:00
07.02.2014 15:21Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre


Flere saker