JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NEDBEMANNINGER: Leder Pål Kjærstad i NTL Forskningsintitutter opplever en rekke nedbemanninger i sektoren.

NEDBEMANNINGER: Leder Pål Kjærstad i NTL Forskningsintitutter opplever en rekke nedbemanninger i sektoren.

Ole Palmstr¿m

Forskningsinstitutter må nedbemanne

Flere forskningsinstitutter har dårlig råd og reduserer staben. NTL Forskningsinstitutter etterlyser bedre rammevilkår.22.01.2014
12:00
07.02.2014 15:21

anders@lomedia.no

Fjoråret ble avsluttet med nedskjæringer i fire forskningsinstitutter, og situasjonen oppleves som krevende for sektoren.

NTL Forskingsinstitutter og leder Pål Kjærstad er bekymra.

Nedbemanning

Institutt for energiteknikk reduserer med inntil 20 årsverk, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) reduserer med tre årsverk, NOFIMA reduserer med 24,6 årsverk og Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) reduserer med minst seks årsverk.

– Det er litt ulike årsaker til at disse fire sliter, men om rammevilkåra hadde vært bedre ville situasjonen også vært bedre, sier Kjærstad.

I snitt er 10 prosent av inntektene til forskningsinstituttene basisbevilgninger fra staten. Flere institutter har i tillegg forvaltningsoppdrag, som også bevilges fra statlige myndigheter. Inkluderes dette, utgjorde bevilgningene fra staten 16 prosent i 2012.

20 i fare

Institutt for energiteknikks (IFE) avdeling i Halden, som er bygget rundt atomreaktoren der, skal det nedbemannes med inntil 20 personer. Leder Morten Olsen i NTL IFE Halden mener grunnfinansieringa er for lav, og at det gir tunge utslag.

– Det er vemodig og trist. Vi vet enda ikke hvilke kolleger som plutselig en dag ikke skal være delaktige i prosjektet lenger. Det er vondt, sier Olsen.

Det er det ene av to forskningsprosjekter ved IFE Halden, Nukleær sikkerhet og pålitelighet, som er pålagt kuttene på grunn av svak økonomi. Målet er å klare nedbemanningen med frivillig avgang. Prosessen er i gang, og det har vært forhandlinger med de over 65 år om frivillig sluttpakkeordning.

– Tidsplanen sier at ledelsen skal være ferdig med prosessen i starten av februar, så det er ikke lange stunda de har på seg. Vi synes vi får litt mangelfull informasjon, og ting bærer dessverre preg av at alt skal gå veldig raskt, sier Olsen.

Han synes vedtaket er vel dramatisk for en så unik forskningsinstitusjon som IFE Halden.

– Det er overilt, for det er en veldig spesiell sektor man nedbemanner i. Vi er veldig spesielle, og vi er kanskje mer kjent i utlandet enn i lille Norge. Dette er faktisk Norges største forskningsprosjekt. Det er dypt beklagelig og veldig leit, sier Olsen.

Mistillit

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har også redusert staben. Her er fire ansatte borte, mens forslaget egentlig var på åtte færre årsverk.

Konfliktnivået er høyt, og et tvistemøte endre med en protokoll som konkluderer med uenighet, og NTL NIBR mener fortsatt spillereglene ikke er blitt fulgt. NTL NIBR vedtok på sitt årsmøte et mistillitsforslag mot instituttsjef Hilde Lorentzen. I vedtaket begrunner NTL-foreningen mistilliten slik:

«Hennes handlemåte under «omstillingsprosessen» hvor både lovverk, tariffavtaler, etiske retningslinjer og vanlig folkeskikk er neglisjert. (…) Brudd på spillereglene i den grad som har skjedd denne høsten kan aldri en oppegående fagforening tolerere.»

Ingen av NTLerne ved NIBR ønsker å utdype kritikken overfor NTL-magasinet, men viser til at mye av bakgrunnen for mistilliten er spilt inn til NIBRs styre gjennom flere notater. NTL mener disse innspillene ikke er blitt fulgt opp. Mistilliten ble fulgt opp av styret, som kom med sin klare støtteerklæring til Lorentzen, og en advarsel til NTL:

«Som styre mener vi det nå er helt avgjørende å se framover, og handle i tråd med det. Det kan være svært destruktivt å inngå i omkamper nå, og vi vil i denne situasjonen oppfordre NTL’s medlemmer på NIBR om å ta styrets uttrykk for tillit til etterretning.»

– Litt deprimerende

Nofima, som driver med matforskning, har vært gjennom to nedbemanninger siden 2011.

Leder Lill-Heidi Johansen i NTL-foreninga der sier det har vært svært krevende prosesser, som til sammen har redusert staben med nesten 65 årsverk.

– Det er litt deprimerende, og det har vært tøffe tak med korte frister, oppsummerer Johansen.

Ingen har blitt sagt opp i prosessene, og gavepensjon og sluttpakker har vært brukt for å få folk til å slutte. Johansen mener prosessene har skjedd i lovlige former, selv om hun ikke alltid har vært enig i fremgangsmåten til arbeidsgiver.

– Jeg tror ikke vi kan ta dem på regelbrudd, men for eksempel 48 timers svarfrist på tilbud om sluttpakke er kort. Vi har ikke alltid vært jublende enige.

Nofimas økonomi er krevende, med dyr infrastruktur og ifølge Johansen for svak finansiering fra starten av.

– Vi ansatte er oppgitt over at man ga selskapet et så dårlig utgangspunkt økonomisk, sukker hun.

Nedgang

– Bevilgningene har i realiteten gått ned de siste årene, for det er ikke blitt kompensert for lønns- og prisstigning. Det kom en marginal økning i år, som vi håper fortsetter, sier Kjærstad.

Resten av inntektene får instituttene gjennom forskningsoppdrag de konkurrerer om både nasjonalt og internasjonalt.

– Når de vi konkurrerer med kan få så mye som 85 prosent av finansieringen fra offentlige bevilgninger, sier det seg selv at situasjonen er krevende, konstaterer Kjærstad.

Forverring

Økonomien i sektoren forverret seg gjennom 2013. I prosessene som har gått i de fire instituttene, har NTL så langt nesten unngått oppsigelser. Det har stort sett løst seg med frivillige sluttavtaler. Men de vet ikke om det er tilstrekkelig.

– Våre tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte viser at det er en aggressiv holdning fra noen av arbeidsgiverne, med uryddige prosesser der lov- og avtaleverk ikke respekteres, sier Kjærstad, og legger til at prosessen i NIKU har vært veldig ryddig.

Kjærstad minner om at arbeidsgiverne ville hatt nytte av å få med seg ansatte og tillitsvalgte i slike prosesser. For han tror ikke det slutter med dette.

– Vi frykter det vil bli flere omstillinger som disse på andre institutter, spår han.

– Må kutte

IFEs kommunikasjonsdirektør Viktor Wikstrøm jr. sier at instituttet ikke har noe annet valg enn å kutte kostnader betydelig, for å få en bærekraftig økonomi. Innsparings- og effektiviseringstiltak er gjennomført, men IFE mener det ikke er noen vei utenom å redusere bemanningen.

– IFEs økonomi har vist en negativ utvikling over en lengre tid, spesielt er det situasjonen for vår virksomhet i Halden som vi nå har hovedfokus på. IFEs styre står samlet bak behovet for å kutte kostnader og gjennomføre nødvendige tiltak for å etablere en bærekraftig økonomi. Vi må iverksette disse tiltakene nå for å sikre at IFE skal bestå som et fremgangsrikt FoU-institutt, sier han.

Wikstrøm jr. opplyser at administrasjonen varslet om kostnadskutt og nedbemanninger i juni, og mener de gjennomfører prosessen på skikkelig vis.

– Vi bestreber oss på å følge lover og inngåtte avtaler som gjelder for nedbemanninger, sier han.

Full tillit

Instituttsjef Hilde Lorentzen henviser NTL-magasinet til styreleder for NIBR. Konstituert styreleder Randi Kaarhus i mener de samfunnsvitenskaplige instituttene er inne i en vanskelig tid, og etterlyser en klarere policy for instituttene fra sentralt hold.

Til kritikken fra NTL NIBR mot instituttsjefen, understreker Kaarhus at instituttsjefen har gjennomført styrets vedtak.

– Styret gjorde et generelt vedtak, og NIBRs daglige ledelse har sånn jeg har forstått det etter beste evne iverksatt disse tiltakene. NIBRs leder og ledelse har gjennomført det som styret på et overordnet plan har gitt mandat til. Og styret har ikke gått inn i detaljer, og sånn sett kan ikke styret uttrykke mistillit til det, sier Kaarhus.

– Er kritikk om brudd på lovverk, tariffavtaler, etiske retningslinjer og folkeskikk for detaljert til at styret kan gå inn og vurdere det?

– Slik jeg har forstått det har partene vært i en tvistenemd, og vedtaket fra nemda opprettholdt ikke påstandene om brudd på avtaleverk og de formelle tingene. Det styret ønsket å gjøre med sitt vedtak, var å si at «vi har hørt hva dere sier». Men det er nødvendig med tanke på at NIBR skal fortsette å fungere fremover, at vi som styre uttrykker vår fulle tillit. Og det mener vi, sier Kaarhus.

Kutt i forskningsinstituttene:

Institutt for energiteknikks (IFE) avdeling i Halden reduserer med inntil tjue personer.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kutter tre ansatte. Opprinnelig forslag lå på åtte færre årsverk

Matforskningsinstituttet, NOFIMA reduserer med 24,6 årsverk

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) reduserer med flere årsverk.

22.01.2014
12:00
07.02.2014 15:21

Kutt i forskningsinstituttene:

Institutt for energiteknikks (IFE) avdeling i Halden reduserer med inntil tjue personer.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kutter tre ansatte. Opprinnelig forslag lå på åtte færre årsverk

Matforskningsinstituttet, NOFIMA reduserer med 24,6 årsverk

Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) reduserer med flere årsverk.
Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fafo-forsker: – Tvungen lønnsnemnd sparte lærerne for 100 millioner

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

– Det er veldig tidlig, og jeg tror ikke jeg har vært med på det noen gang, sier LO Stat-nestleder Lise Olsen.

Ole Palmstrøm

Spekter-oppgjøret er ferdig – mye tidligere enn vanlig

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener at Norges Banks rentehevinger fører til unødig høy ledighet.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO mener at Norges Banks rentehevinger fører til unødig høy ledighet.

Jan-Erik Østlie

Norsk økonomi er ved et vippepunkt, mener LOs sjeføkonom


Flere saker