JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt oppdaget for noen år siden at minst 140 ulike ansatte i Nav hadde vært inne i «mappen» hennes med alt fra legeerklæringer til sykepenger og foreldrepermisjoner. Det var registrert over 1500 søk. Flere av dem som hadde kikket, var kolleger. Mye tydet også på at hennes nærmeste sjef hadde vært inne.

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt oppdaget for noen år siden at minst 140 ulike ansatte i Nav hadde vært inne i «mappen» hennes med alt fra legeerklæringer til sykepenger og foreldrepermisjoner. Det var registrert over 1500 søk. Flere av dem som hadde kikket, var kolleger. Mye tydet også på at hennes nærmeste sjef hadde vært inne.

Ole Palmstrøm

Nav

Janne Cecilie tar kampen for alle Nav-brukere

– Hun tar en modig kamp mot et enormt system, sier Jens Eskedal, hovedverneombud for Nav Oslo.03.01.2023
07:00
16.01.2023 09:21

merete.jansen@lomedia.no

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt oppdaget for noen år siden at langt over hundre kolleger i Nav hadde sjekket «mappen» hennes med veldig personlige opplysninger.

Thorenfeldt gikk til sak mot egen arbeidsgiver. Tingrettens dom falt i januar. Hun anket dommen, og nå skal saken snart opp i lagmannsretten.

Hun bruker mange hundre tusen kroner av egen lomme på å få Nav til å sikre folks private informasjon mot innsyn.

– Drivkraften min for å anke, er at dette angår alle, sier hun.

Janne Cecilie Thorenfeldt påpeker at Navs ansatte skulle vært beskyttet mot innsyn fra kolleger, men at det samme gjelder alle som ikke jobber i Nav. Dette er blitt en prinsipiell sak om hvordan personopplysninger bør beskyttes, fastholder hun.

Så godt som alle i Norge er registrert i systemene til Nav, påpeker Janne Cecilie Thorenfeldt. Opplysningene som legges inn, er ofte svært personlige og skal derfor kun være tilgjengelige for et begrenset antall personer, mener hun.

– Alle Navs brukere har krav på beskyttelse!

FriFagbevegelse har stilt flere spørsmål om personvern til Navs ledelse. Økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun svarer blant annet at de har tatt med seg lærings- og forbedringspunkter fra dommen i tingretten.

Les mer om hva Nav svarer nederst i saken.

Det er bare noen uker til Borgarting lagmannsrett starter sin behandling av saken. Hva om det blir tap der? – Jeg kan ikke stoppe nå. Til det er denne saken for viktig, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Det er bare noen uker til Borgarting lagmannsrett starter sin behandling av saken. Hva om det blir tap der? – Jeg kan ikke stoppe nå. Til det er denne saken for viktig, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

1500 søk i mappen hennes

Selv oppdaget Thorenfeldt for noen år siden at minst 140 ulike ansatte i Nav hadde vært inne i «mappen» hennes med alt fra legeerklæringer til sykepenger og foreldrepermisjoner. Det var registrert over 1500 søk. Flere av dem som hadde kikket, var kolleger. Mye tydet også på at hennes nærmeste sjef hadde vært inne.

Sist vinter gikk Thorenfeldt derfor til sak mot Nav.

Oslo tingrett ga henne medhold i at det hadde skjedd brudd på personvernet, og at flere instanser hadde vært i mappen hennes uten lovlig tilgang.

Men de mente ikke det var tilstrekkelig sannsynliggjort at belastningen ville utløse erstatning.

En dyr fornøyelse

Thorenfeldt fikk altså ingen erstatning, men måtte heller ikke betale motpartens saksomkostninger. Siden hun selv dekker utgiftene til advokat, ble det likevel en dyr fornøyelse.

– Det har allerede gått med noen hundre tusen til advokathjelp, sier hun.

Og flere kan det bli når saken nå skal opp for retten på nytt.

Thorenfeldts egen fagforening, Delta, har ikke ønsket å sette en advokat på saken. Begrunnelsen er at de mener det ikke er noe å hente.

Via en Spleis som Thorenfeldt opprettet i forrige rettsrunde, kom det inn noe, og dette er hun veldig takknemlig for. Hun synes det er godt å se at til og med ukjente heier på henne. En ny Spleis er opprettet i forkant av ankesaken. Hun håper på videre støtte, men tror det er vanskelig for mange å sette seg inn i hvor viktig dette er.

Økonomisk sett er det lite å tjene på fullt medhold i retten, for et eventuelt erstatningsbeløp vil ikke være av noen særlig størrelse. Kanskje bare noen få tusenlapper.

Håper på ny standard i Nav

Etter at saken hennes ble kjent gjennom media, har mange tatt kontakt for å fortelle om lignende opplevelser. Både Nav-ansatte og andre.

– Min sak er altså ikke enestående, sier Thorenfeldt.

Dette synes Jens Eskedal, hovedverneombud for Nav Oslo, er bekymringsfullt. Hvis ikke Navs systemer gir god nok kontroll med hvem som er inne i hvilke saker, er dette et problem for alle brukere, understreker han.

– Personvernet i Nav må være av ypperste kvalitet.

Eskedal håper rettssaken bidrar til å sette en ny standard for datatekniske løsninger i Nav, innsynsrutiner og tilgangskontroller, og at saken rett og slett blir en vekker for etaten. Han synes det er beundringsverdig av Janne Cecilie Thorenfeldt å gjøre dette på vegne av så mange andre.

– Hun tar en modig kamp mot et enormt system, sier hovedverneombudet.

– Hvis ikke Navs systemer gir god nok kontroll med hvem som er inne i hvilke saker, er dette et problem for alle brukere, sier Jens Eskedal, hovedverneombud for Nav Oslo.

– Hvis ikke Navs systemer gir god nok kontroll med hvem som er inne i hvilke saker, er dette et problem for alle brukere, sier Jens Eskedal, hovedverneombud for Nav Oslo.

Ole Palmstrøm

Datatilsynet vil ha ny rettspraksis

Datatilsynet ønsker ankerettssaken velkommen. Dette er tilsynet som er satt til å overvåke at bedrifter og offentlige etater blant annet følger reglene i den europeiske personvernforordningen (GDPR)

– Vi heier på all ny rettspraksis på dette området, sier Camilla Nervik, sjef i seksjon for offentlige tjenester. 

Hun sier at reglene på enkelte områder i GDPR gir for stort rom for skjønn. Derfor er de glad for alt som kan bidra til å trekke opp grensene for hva som er innenfor eller ikke.

– Hva skal for eksempel til for å fastslå om noen har «lidd skade»? Hvordan definerer man hva som er skade i en slik sammenheng?

Datatilsynet har de siste årene hatt flere tilsyn gående i Nav for å sjekke hvordan etaten behandler personopplysninger. Ved utgangen av 2022 var det to tilsyn som ennå ikke var lukket, eller avsluttet.

Nervik forteller til FriFagbevegelse at Nav har besvart alle deres krav om å redegjøre for hvilke endringer som er gjort. Men tilsynet ønsker mer tid for å avgjøre om det Nav har gjort, er bra nok.

– Kanskje er det det, kanskje ikke, sier hun.

Seksjonssjefen sier tiltakene Nav har beskrevet, framstår som gode, men at de har fungert i for kort tid til å kunne si det sikkert.

Snokingen har fortsatt

Under rettssaken i tingretten for et år siden, hevdet Nav at de hadde gjort store endringer i hvilke ansatte som kunne gå inn i datasystemene der de mest personlige opplysningene ligger lagret. Det skulle blant annet ikke lenger være mulig for sjefer eller Navs lønningskontor å sjekke egne ansatte.

Den generelle regelen i hele Nav, er at de som gjør søk i systemet, skal ha såkalt «tjenstlig behov», altså at de jobber direkte med en sak der de trenger opplysningene.

Thorenfeldt har det siste året ikke hatt noen sak som krever behandling i Nav. Hun mener at det derfor ikke har vært noe behov for å gå inn i hennes mapper. Like fullt viser logger hun nylig har fått utlevert, at en avdelingsleder på et kontaktsenter har vært inne i opplysningene om henne 80–90 ganger siden oktober 2021.

– Dette skjer til tross for at Nav påsto at alle ledere hadde mistet tilgangen sin i 2019, sier Thorenfeldt oppgitt.

Når hun i tillegg er ansatt i Nav, skal eventuelle innsyn skje via bestemte rutiner, og hun skal selv gi fullmakt til at andre kan gå inn i mappen hennes.

Tillitsvalgt mener det ikke er ryddet opp

Harald Langstad, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, skal vitne i lagmannsretten. Han mener Thorenfeldt står sterkere denne gangen:

– Det har i mellomtiden dukket opp et nytt tilfelle som belyser påstandene fra Thorenfeldt og hennes advokater. En sak som viser at Nav ikke følger sine egne retningslinjer, verken når det gjelder styring av tilgang til saksmapper eller kontroll av hvem som har vært inne, sier Langstad.

Hans helt klare oppfatning er at det Nav hevder skal være ordnet opp i, fortsatt ikke er på stell.

Nå håper han saken får et annet utfall i andre rettsrunde.

Er hun påført noen skade?

Tingretten var enig i at Nav hadde brutt flere regler i loven om behandling av personopplysninger. Likevel konkluderte den med at Janne Cecilie Thorenfeldt ikke hadde krav på erstatning.

Forklaringen var at det måtte være en årsakssammenheng mellom lovbruddet og skaden hun var blitt påført. Og retten syntes ikke det var nok at hun sa at opplevelsen gjennom flere år hadde vært en stor mental påkjenning. Selv beskriver hun de siste årene slik:

– Det har vært intenst. Tøft. Et konstant press. Man kan jo selv tenke seg hvordan det er å gå til sak mot et så stort og mektig system som Nav er, når det også er min arbeidsgiver.

Seksjonsleder Camilla Nervik i Datatilsynet sier på generelt grunnlag:

– Bare det å få eksponert opplysninger som ikke skulle vært ute, kan være en skade i seg selv. Retten til beskyttelse er brutt.

Det er bare noen uker til Borgarting lagmannsrett starter sin behandling av saken. Hva om det blir tap der?

– Jeg kan ikke stoppe nå, sier Thorenfeldt.

– Til det er denne saken for viktig.

Nav har mange og gamle datasystemer

Økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav skriver blant annet dette i en epost til FriFagbevegelse:

«Vi har de siste årene hatt flere større prosjekter som har forbedret de ansattes personvern i Nav», fastholder hun. 

– Mener dere at alt er på stell nå?

«Nav har svært mange og til dels gamle datasystemer, så vi arbeider kontinuerlig med å øke personvernet i løsningene, både for brukerne av Nav og når våre egne ansatte er brukere», opplyser Fålun.

Nav har de senere årene har satt i gang flere konkrete tiltak som skal sikre at ansatte og ledere har god kunnskap om behandling av personopplysninger om «egne ansatte» når de blir brukere av Navs tjenester, skriver hun videre.

Nav-direktøren opplyser også at «alle enheter må jevnlig rapportere på hvor mange som har tilgang til «egne ansatte». Tilganger som ikke er strengt nødvendige, slettes fortløpende». 

Mye lest: Maren leter etter folk som blir grovt utnyttet i arbeidslivet

03.01.2023
07:00
16.01.2023 09:21Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av et hull i loven. Rune er blant dem

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen


Flere saker