A" />

Debatt på NTLs landsstyremøte

Lysbakken, Vedum og Støre lover tillitsreform – men venter med å spikre innholdet

De rødgrønne partilederne har høye ambisjoner for en tillitsreform i offentlig sektor. Men innholdet blir ikke spikret før valget.
Partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte til digital debatt på NTLs landsstyremøte i februar.

Partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte til digital debatt på NTLs landsstyremøte i februar.

Stortinget

anders@lomedia.no

Partilederne Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte til digital debatt på NTLs landsstyremøte i februar.

De er i varierende grad enige om de store spørsmålene, men alle har planer om å gjennomføre en tydelig endring i måten offentlig sektor styres på, dersom de får flertall på Stortinget til høsten.

Meningsmåling: Ap slår kraftig tilbake etter krisemåling: – Dette er oppløftende tall

Et oppgjør

Ap-leder Jonas Gahr Støre skisserte tre hovedprioriteringer for partiet inn mot valget:

Arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og å kutte klimautslipp på en rettferdig måte. Under styrkingen av velferdsstaten ligger arbeidet med en tillitsreform i offentlig sektor.

– Vi har jobbet mye med å forberede en tillitsreform. Vi skal snakke med partene, de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjonene og ta et oppgjør med målstyring og rapportering, sa han.

Gahr Støre understreket at partiet ikke kommer til å legge fram et ferdig opplegg før valget. Poenget er ifølge ham å gjøre det i samråd med dem som jobber i offentlig sektor.

– Det skal bli slutt på ABE-reformen. Det betyr ikke at vi ikke skal være tøffe i klypa når vi må være det, men vi styrer ikke velferdsstaten gjennom markedsstyring, sa han.

Han viste til rapporteringskravene i Nav som et eksempel på dårlige utslag av målstyringa, og at anbudsregimene rundt om i offentlig sektor har mange uheldige konsekvenser.

– Offentlig sektor skal ikke være en melkeku for konsulentbransjen, fastslo han.

Les også: Nav-ansatte sliter med nok tid til å hjelpe alle. Her er Aps løsning

Høyt på agendaen

SV-leder Audun Lysbakken hadde også en overordnet liste over hva partiet mener må gjøres: Endre skattesystemet, rydde opp i arbeidslivet, bekjempe fattigdom, stå opp for velferdsmodellen, offentlig eierskap og en klimapolitikk som inneholder en ny industripolitikk.

Tillitsreform er en del av den samme lista:

– Vi vil erstatte dagens blinde kuttpolitikk i offentlig sektor med en tillitsreform, fastslo Lysbakken.

Han sier at både pandemien og skredet i Gjerdrum har vist Norge noe viktig den siste tiden:

– Det er en påminning om at det som høyresiden ofte foraktfullt kaller «byråkrati», er kjernen i velferdssamfunnet og beredskapen, poengterte han.

Lysbakken har heller ikke en utmeislet reform klar:

– Vi har ingen ferdig oppskrift, men det er litt av poenget. Dette må gjøres sammen med arbeidstakerne og fagforeningene. Men det skal være en reform som gir fagfolk rom og tillit, og den skal erstatte New Public Management, sa han.

Han har lite tid å miste dersom det blir maktskifte til høsten:

– Å sette i gang dette arbeidet blir noe av det første et nytt flertall skal gjøre, sier han.

Tillitsreform: Roger Heimli snekrer modeller for at lærere skal slippe unødvendig måling og kontroll

Mindre kontroll

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil også ha endringer og mener helseforetaksmodellen er kroneksempelet på det motsatte av tillitsreform. Han illustrerte de absurde utslagene markedstenkningen kan gi med en historie kona hans hadde fortalt, som jobber i politiet:

– Hun trengte å få reparert mobiltelefonen sin, og gikk ned en etasje til han som jobber med dette. Hun fikk beskjed om å gå tilbake til plassen sin, sende en bestilling til politiet sentralt, som igjen sendte den videre til han som reparerer telefoner. Så fikk hun epost om at bestillingen var mottatt, og at hun kunne komme ned og få den reparert. Da den var fikset, gikk det en ny runde med e-poster. Dette må vi få slutt på, sier han.

Slagsvold Vedum kaller dette markedsstyring av offentlig sektor, og vil bort fra det.

– Vi må tørre å ha mindre kontroll og ha mer tillit til de lokale beslutningstakerne. Telefoneksempelet er klassisk. Man kan måle og beregne uten at noen ting blir bedre, men du har kontroll, sa han.

Han brukte også regionreformen som skrekkeksempel på reformer som ble gjort «bare for å vise handlekraft», og er svært skeptisk til uroen de skaper.

Det skal være en reform som gir fagfolk rom og tillit,
og den skal erstatte New Public Management.

SV-leder Audun Lysbakken

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse