JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Klima

Norad kuttet utslippene med 65 prosent på fire år

Siden 2019 har Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fått ned klimagassutslippene sine drastisk. Og oppskriften er enkel, men kan svi litt.
I BRESJEN: Bård Vegard Solhjell er stolt over hva Norad har fått til i løpet av de fire siste årene, og tror flere etater kan følge deres fotspor.

I BRESJEN: Bård Vegard Solhjell er stolt over hva Norad har fått til i løpet av de fire siste årene, og tror flere etater kan følge deres fotspor.

Guro Gulstuen Nordhagen

guro@lomedia.no

Da Norad startet prosjektet «Grønnere Norad», var det ønskelig fra både de ansatte og ledelsens side.

Målet var å halvere utslippene sine. Det har de klart med glans.

På fire år har etaten kuttet utslippene sine på tjenestereiser med 65 prosent.

Direktør Bård Vegar Solhjell mener det har vært helt avgjørende at de ikke har jobbet mot hverandre.

– Det har gått bedre enn vi trodde, og det hadde vært mye vanskeligere å få dette til om det ikke hadde vært med de ansattes på laget, konstaterer han.

For å redusere klimaavtrykket har sin pris.

Motstridende hensyn

Det betyr nemlig at alle ansatte nå reiser mindre.

Norads hovedoppgaver innebærer å sørge for at våre bistandsmidler går til prosjekter som jobber for global utvikling. Dette innebærer blant å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030.

Etaten forvalter store deler av Norges bistandsmidler og jobber med noen av verdens mest komplekse problemer, som krever kunnskap og innsikt om prosjektene og landene de skjer i.

Det er det vanskelig å tilegne seg nok av kun fra kontoret i Oslo.

I 2019 var reisebudsjettet i Norad på nesten 25 millioner kroner. I år var det satt av 11,5 millioner til reising.

Seniorrådgiverne Sigurd Kihl og Ida-Eline Engh har begge merket endringene i arbeidspraksisen, men er i utgangspunktet positive.

I UTGANGSPUNKTET POSITIVE: Seniorrådgiverne Sigurd Kihl og Ida-Eline Engh har fått høre delte meninger blant de ansatte om de nye reiseregulativene. Men for det meste er de fornøyde med endringene som er gjort.

I UTGANGSPUNKTET POSITIVE: Seniorrådgiverne Sigurd Kihl og Ida-Eline Engh har fått høre delte meninger blant de ansatte om de nye reiseregulativene. Men for det meste er de fornøyde med endringene som er gjort.

Ole Palmstrøm

De er enige i at en del møter fint kan gjennomføres digitalt, slik at man sparer miljøet for den utgiften det er å gjøre mange korte reiser.

På en annen side er de helt avhengige av å reise i den jobben de har.

– Vi skal samarbeide og få partnere til å få til ting sammen, og det er i samme rom at vi får til konkrete ting og ser effekter. Vi har også et ansvar for å blant annet bekjempe korrupsjon, som kan være vanskelig å oppdage på papiret, men som man ser når man er der og snakker med folk. Vi må se hva pengene går til, sier han.

– Ikke et mål å reise mindre

Kihl er hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslags (NTL) på arbeidsplassen, og er stolt av at klubben var av initiativtakerne for å redusere utslippene. Likevel er han åpen om at det har vært delte reaksjoner blant medlemmene.

– Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at de ikke får reise nok. Flere uttrykker at de ikke får utført jobben sin godt nok fra kontoret i Oslo, og synes at de er for begrenset, sier han og fortsetter:

– Men så tror jeg at alle i Norad er veldig stolte av vår miljøpolitikk. Men så er det noen ting som må justeres litt.

Kollega Ida-Eline Engh er enig. Hun mener at nøkkelen også ligger i å skape en bevissthet rundt hva som er nødvendige reiser og hvilke reiser som ikke er så viktige å gjennomføre.

Direktøren har også måttet kutte i egne reisevaner. Han har full forståelse for at noen kan synes de reiser litt for lite.

– Vi må være også påpasselige på hvor lite vi kan reise. Det er ikke et mål å reise mindre enn det vi gjør i dag, sier han.

Direktøren understreker at dette ikke er et innsparingstiltak, men et tiltak som sees på som nødvendig for en etat som jobber for FNs klimamål. Da må de også være et godt eksempel.

Han mener at flere statlige etater kan klare å kutte en del egne utslipp.

I en digital verden

Digitale møter har blitt en del av hverdagen for mange. Samtidig som at koronaviruset herjet i verden og hindret oss i å reise, vokste det opp en helt ny møtekultur.

– Korana ga oss god drahjelp! Det hadde vært tøffere å innføre disse endringene om det ikke hadde vært for pandemien, innrømmer Solhjell.

For å kompensere for mindre reising, har Norad investert i nytt utstyr, slik at de ansatte kan gjennomføre møter over skjerm.

Alle avdelingene er i tillegg utdelt hvert sitt klimabudsjett, eller karbonkvote.

Dette er et budsjett over hvor mye utslipp hver avdeling kan stå for. Hvordan dette budsjettet brukes, er det avdelingen selv som bestemmer.

De ansatte har gått med på å gå bort fra statens reiseregulativ om at man kan fly på businessklasse ved lengre reiser. Med mindre det er helsemessig grunn til det.

– Det er nok ikke alle som er like glade i å fly på økonomiklasse. Men så kompenserer vi lengre reising med blant annet en ekstra hviledag, forteller Solhjell.

Jobber også utover

Utover å minimere reisingen, har Norad også fått inn garderober med dusjer på kontoret.

Ute på parkeringsplassen er flere bilparkeringsplasser byttet ut med sykkelparkering. Det koster også penger å stå der med bil.

I tillegg er det et større fokus på klima når de gjør innkjøp av varer og tjenester, og hva de får servert i kantina.

Mye av jobben mot det grønne skiftet retter seg også mot samarbeidspartnerne. Her jobber etaten med påvirkning og tilrettelegging for at prosjekter kan gjennomføres mer miljøvennlig.

– I en del land er det ikke opplagt å se på mulighetene for utslippskutt, og flere steder er det reelle problemer å få det til. For eksempel i flyktningleirer som ligger utenfor strømnettet, og er avhengig av dieselaggregat. Der trenger man også robuste kjøretøy som ikke plutselig går tomme for strøm, forteller Norad-direktøren og fortsetter:

– Det viktigste vi har oppnådd, synes jeg er at vi ar klart å dytte på store internasjonale partnere til å lage sine egne planer for klima og miljø, som FN for eksempel.

Grønnere Norad

I 2021 kom det på plass nye klimatiltak og en ny og strengere reisepolicy etter initiativ fra ansatte. Den nye policyen innebærer at alle reiser økonomi framfor business, tar tog framfor fly på kortere strekninger, legger flere reiser sammen slik at man får ned tallet på antall flyreiser, samt unngår å reise hvis målet med reisen kan nås på en annen måte.

I 2023 startet Norad året med et karbonbudsjett som var halvparten så stort som det satt for 2019. Men ikke nok med det – på slutten av året i fjor hadde Norad som virksomhet bare brukt 74 % av dette halverte budsjettet. Altså har Norad kuttet nesten 65 prosent av karbonutslippet sitt, sammenlignet med 2019.

Norads strategi slår fast at klima og miljø skal integreres i alt de gjør. For å sikre systematisk jobbing med miljøforbedringer har Norad etablert et miljøledelsessystem. Dette består blant annet av Norads miljøpolicy, miljømål og miljøhandlingsplan. De har også et kompetanselag for klima og miljø som støtter Norad med å gjennomføre miljøhandlingsplanen. 

Hovedmålet er at innen 2030 skal Norad halvere utslipp fra egen virksomhet i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.

Norad skal bidra mer til klimatilpasning, naturbevaring og lavutslippsutvikling gjennom fem innsatsområder:

• Redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet

• Gjøre miljø- og klimabistanden enda mer effektiv

• Støtte internasjonale miljømål i alle deler av bistanden

• Bidra til et grønt skifte hos store utviklingsaktører

• Støtte nasjonal oppfølging av internasjonale miljøavtaler

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse