JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Revidert nasjonalbudsjett

NTL: Advarer mot å glemme totalberedskapen

Kjersti Barsok minner om at det er mange beredskapsetater som trenger mer penger.
Forbundsleder Kjersti Barsok i Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener det ikke bare er Forsvaret som skal sikre folks trygghet.

Forbundsleder Kjersti Barsok i Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener det ikke bare er Forsvaret som skal sikre folks trygghet.

Jan-Erik Østlie

anders@lomedia.no

Forsvaret og støtte til Ukraina utgjør store summer i revidert nasjonalbudsjett.

6 milliarder kroner mer går til militær støtte til Ukraina, og Forsvaret styrkes med 7 milliarder kroner utover statsbudsjettet som allerede er vedtatt.

To av milliardene til Forsvaret går til økt operativ evne og driftsbudsjettet, mens de resterende fem skal gå til ammunisjon, boliger, forlegninger og annen infrastruktur i Forsvaret.

Heimevernet får også 180 millioner kroner mer for 2024, der 150 går til aktivitet og 30 millioner kroner til innkjøp av klær og utrustning.

Totalt vil Forsvarsbudsjettet i 2024 komme på 104 milliarder kroner, av 1.922 milliarder kroner i totale utgifter.

Forbundsleder Kjersti Barsok i Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener det ikke bare er Forsvaret som skal sikre folks trygghet.

– Regjeringen viser tydelig at de satser på sikkerhet og trygghet. Vi i NTL vil likevel minne om at dersom totalberedskapen skal styrkes, må det skje i flere virksomheter enn Forsvaret.

Én av etatene som bidrar til totalberedskapen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, får i revidert nasjonalbudsjett styrket bevilgningene sine til investeringer i sikker infrastruktur og drift av denne på til sammen 22,8 millioner kroner.

– Mange av beredskapsetatene som daglig jobber med å sikre folk og ferdsel i hele landet vårt, sliter fortsatt med ettervirkningene fra høyreregjeringenes ostehøvelkutt. Fokuset på beredskap er godt å se, men det er mange som trenger friske midler i statsbudsjettet til høsten, påpeker Barsok.

Støtte fra forsvarsansatte

Nestleder Rune Bjørseth i NTL Forsvar fastslår at de er positive til regjeringens fremlagte reviderte budsjett.

– Det er et stort etterslep i Forsvaret etter over 30 år med nedbygging, og denne ekstrabevilgningen på 7 milliarder korner kommer godt med. Det er absolutt nødvendig at Forsvaret iverksetter denne styrkningen så raskt som mulig siden vi i dag ikke er tilpasset utfordringene vi står overfor, sier han.

Han synes også det er et positivt signal overfor Nato-partnernee, at regjeringens forslag til økt forsvarsbudsjett gjør at Norge vil nå målet om å benytte over 2 prosent av BNP til forsvarsformål i 2024.

– Dette er en god start på den fremlagte Langtidsplanen og gjør at man allerede til høsten kan igangsette en rekke tiltak for å styrke grunnmuren i Forsvaret, sier han.

Bjørseth stiller seg også bak den økte støtten til Ukraina.

– Det er for tiden et stort behov for å støtte Ukraina både militært, sivilt og humanitært på grunn av den alvorlige situasjonen de står overfor med en aggressiv nabo som Russland.

Han mener en økning av rammen til Nansen-programmet med 6 milliarder til 22 milliarder kroner er gledelig og må ansees som en investering i Norges egen sikkerhet.

– Det viser også solidaritet til det Ukrainske folket og er et forsvar for demokratiet og internasjonal fred, sier han. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse