JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uttalelse

NTL Sentralforvaltningen vil ha «nei» til nye olje- og gassfelt, Acer og EUs energiunion

Vi vil jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.
SIER NEI: NTL Sentralforvaltningen vil ikke at det skal åpnes nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

SIER NEI: NTL Sentralforvaltningen vil ikke at det skal åpnes nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Sissel M. Rasmussen

FNs bærekraftsmål, som Norge har forpliktet seg til, er ambisiøse men oppnåelige mål. Selv om flere av målene er oppfylt for Norges del gjenstår fortsatt mye, for eksempel knyttet til ulikhet, forbruk og klimautslipp. Dersom vi skal klare våre forpliktelser innen 2030 krever det godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, men også mellom organisasjoner og myndighetenes egne forvaltningsnivåer.

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring. Klimagassutslippene globalt må reduseres i tråd med målene i Parisavtalen. Vi vil jobbe for at statlige og private virksomheter setter vitenskapsbaserte natur- og klimamål i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Dette innebærer for Norges del et kutt på minst 55 prosent fram til 2030. Norge må støtte EUs arbeid med å kutte klimagassutslipp og bli uavhengig av import av russisk olje og gass. NTL Sentralforvaltningen vil jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel. Vi krever også at Norge må jobbe aktivt for at alle lands militære utslipp regnes med i de nasjonale klima- og miljøregnskapene.

Myndighetene må fortsatt jobbe for videre utbygging og oppgradering av jernbane. Vi må fortsatt arbeide for å flytte godstransport over til bane og sjø. Sjøtransporten har kommet godt i gang med elektrifisering, og dette bør fortsatt støttes av det offentlige.

Norge har også et ansvar for å drive en bærekraftig ressurs- og miljøforvaltning innenfor næringspolitikken, slik at blant annet samiske næringer og interesser blir tatt hensyn til i tråd med folkeretten. NTL Sentralforvaltningen vil arbeide for en næringspolitikk som er i tråd med våre klimapolitiske mål.

Industriaksjonen

Et vellykket bærekraftig og rettferdig skifte i Norge avhenger av hvorvidt Norge lykkes med å hjelpe industrien i å hevde seg i fornybar energiteknologi på det internasjonale markedet. NTL ønsker å jobbe for en Langtidsplan for grønn infrastruktur og energi. NTL Sentralforvaltningen støtter Industriaksjonens krav:

• Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning og viktighet for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge

• Satsing på at elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind.

• Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftforedling, næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.

• Gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og kraftprisen, med sikte på å understøtte norsk industriutvikling

• Styrke rammevilkårene for norsk matindustri slik at vi sikrer arbeidsplasser, mattrygghet og selvforsyning.

Strømprisalliansen

Forbrukerne må vernes mot de sjokkprisene man opplevde vinteren 2021/22 og markedet må reguleres. Norsk batteriproduksjon må slippe tollmurer mot Europa, eventuelt må europeiske produsenter møtes på tilsvarende måte. Vi må arbeide for at El-biler omsatt i Norge er produsert på norske batterier. Den planlagte batteriproduksjonen i Norge er nede for telling, og denne industrien var en del av det grønne skiftet med flere tusen planlagte arbeidsplasser som nå er i fare. NTL Sentralforvaltningen støtter Strømprisalliansens krav for å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå:

• Bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasiner.

• Stans av krafteksport ved lav fyllingsgrad.

• At vi går ut av Acer og EUs energiunion.

• Fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.

• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt to-prissystem for husholdninger.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse