JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2022:

Regjeringen legger ikke bort ostehøvelen – fortsetter å kutte i statlige budsjetter

Ostehøvelkuttene, offisielt kalt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), ligger fortsatt inne i Støre-regjeringens første statsbudsjett.
I oktober slo arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fast at ostehøvelen skulle legges i skuffen.

I oktober slo arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fast at ostehøvelen skulle legges i skuffen.

Jan Erik Østlie

merete.jansen@lomedia.no

anders@lomedia.no

De sier de ikke har gått bort fra løftet sitt om å avskaffe disse kuttene, men må utsette det til neste år.

Etter åtte år med ABE-kutt på til sammen 14 milliarder kroner under Erna Solberg, hadde fagforeningene i statlig sektor store forventninger til den nye regjeringen. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nemlig vært kritiske til at alle statlige virksomheter får samme prosentvise budsjettkutt, uten at man ser nærmere på de ulike behovene.

Tidligere i høst skrev Arbeiderpartiets nestleder, og da finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik til NTB:

– Den såkalte ABE-reformen er den mest ineffektive måte å drive effektivisering på. Når vi avbyråkratiserer, vil vi ikke bruke rene ostehøvelkutt i hele offentlig forvaltning, slik Høyre har gjort.

Fagforeningene og de ansatte må imidlertid smøre seg med tålmodighet.

Regjeringen mener nå at «Det vil være vanskelig og ressurskrevende å identifisere og tilbakeføre budsjettkutt som er direkte knyttet til ABE-reformen på alle departementsområdene på nåværende tidspunkt i budsjettprosessen». Regjeringen foreslått altså ikke noen endringer i budsjettet for 2022, men lover å komme tilbake til spørsmålet i neste statsbudsjett for å «vurdere hvordan ABE-ordningen kan erstattes med målrettede prosesser og effektivitetsmål».

LO Stat vil gi dem tid

LO Stats leder Egil André Aas sier at de helst hadde sett at de lovede kuttene kom straks:

– Vi er utålmodige. Ideelt kunne jeg tenkt meg at Ernas ABE-reform ble gravlagt for godt denne høsten. 14 milliarder kroner i flate ostehøvelkutt har vært til mye skade for statens virksomheter og tilbudet til innbyggerne, sier Aas.

Han er imidlertid så pass godt fornøyd med den nye retningen politikken har tatt, at han er villig til å gi de rødgrønne litt tid:

– I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at ABE-reform og ostehøvelkutt ikke er deres politikk. Vi får gi regjeringen tid til å legge fram sitt eget budsjett neste høst.

– Forskjellen med denne regjeringen kontra den forrige er at de ønsker å lytte til fagbevegelsen, inkludere de ansatte i staten og ikke minst vise oss tillit. Det er viktig, sier Aas.

Han øyner også et lite håp om at ABE-kuttene kan justeres noe ned allerede i 2022-budsjettet:

– Det skal jo forhandles om budsjettet på Stortinget.

AVVENTER: LO Stat-leder Egil André Aas hadde håpt at regjeringen ville gjort noe med ostehøvelkuttene allerede neste år, men utviser tålmodighet.

AVVENTER: LO Stat-leder Egil André Aas hadde håpt at regjeringen ville gjort noe med ostehøvelkuttene allerede neste år, men utviser tålmodighet.

Kai Hovden

Oversikt: Slik treffer det nye statsbudsjettet lommeboka

NTL er skuffet

NTL-leder Kjersti Barsok hadde sett for seg at ABE-kuttene ville blitt fjernet i regjeringens budsjettforslag:

– Jeg skal ikke legge skjul på at vi er skikkelig skuffa over at vi fortsatt finner ABE-kuttene i budsjettet. Vi hadde i det minste forventet at denne regjeringen sørget for at kuttene ble mindre allerede i denne tilleggsproposisjonen, sier Barsok.

Hun poengterer at konsekvensene av kuttene i de statlige virksomhetene blir ikke mindre av at de legges fram av en rødgrønn regjering.

Barsok legger til at NTL deler regjeringens store ambisjoner for staten, og hun mener det ligger mange gode signaler i Hurdalsplattformen.

Forbundslederen mener det er bra at regjeringen øker bevilgningen til Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nav, og at det gjøres konkrete grep for å minske konsulentbruken

– Budsjettet øker overføringene til kommunene, men dersom vi skal lykkes med grep bl.a. for miljø og klima og for å minske ulikhet så må også de statlige virksomhetene styrkes. Når ABE-kuttene fortsetter med samme styrke så gjør de dessverre ikke det, sier hun.

Men, Barsok har en klar oppfordring til de som skal være med å gi regjeringspartiene flertall for budsjettet:

– Vår klare melding til Stortinget er at ABE-kuttene må få oppmerksomhet i forhandlingene som nå skal i gang i Stortinget, sier Barsok

SKUFFA: NTL-leder Kjersti Barsok er skuffa over at kuttene ikke er fjerna, og poengterer at konsekvensene er like store uavhengig av hvilken regjering som vedtar dem.

SKUFFA: NTL-leder Kjersti Barsok er skuffa over at kuttene ikke er fjerna, og poengterer at konsekvensene er like store uavhengig av hvilken regjering som vedtar dem.

Ole Palmstrøm

LO-lederen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik konstaterer også at ABE-kuttene ikke er fjernet for neste års budsjett. Det vil hun ta opp med regjeringen.

– Det er ikke greit at regjeringen ikke får avviklet de såkalte ABE-kuttene. Det har vært en viktig sak for våre forbund i offentlig sektor og er noe vi vil følge opp overfor regjeringen, sier LO-lederen.

IKKE GREIT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ta opp ABE-kuttene med regjeringen.

IKKE GREIT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ta opp ABE-kuttene med regjeringen.

Brian Cliff Olguin

Kutter enda mer

I mellomtiden får mange virksomheter en ekstra budsjettreduksjon på toppen av ABE-kuttene. Senterpartiet får allerede nå gjennomslag for ønsket sitt om å kutte i konsulentbruken, ikke minst den som brukes på å kjøpe ekstern hjelp til kommunikasjon.

«Regjeringen vil kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle egen kompetanse og redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen», heter det i tilleggsproposisjonen.

Til sammen foreslår regjeringen en reduksjon på 40 millioner kroner i bevilgningene til 20 statlige virksomheter.

Øverst på listen står Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Skatteetaten med kutt på 4,3 millioner hver. Forsvaret og Tolletaten må også tåle kutt på over 3 millioner kroner i budsjettet for konsulentbruk.

Dette siste er blant andre lederen av Yrkesorganisasjonens sentralforbund (YS), Erik Kollerud, kritisk til:

– Tolletaten er i en vanskelig situasjon. Nå legger regjeringen opp til et ytterligere kutt på 3,4 millioner. Det går i helt gal retning og vil svekke grensekontrollen med de store ressursutfordringene som allerede finnes.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse