JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SKIFTE: Statnett bytter arbeidsgiverforening og går fra Spekter til NHO-foreningen Fornybar Norge. Det skaper usikkerhet blant NTL-medlemmene.

SKIFTE: Statnett bytter arbeidsgiverforening og går fra Spekter til NHO-foreningen Fornybar Norge. Det skaper usikkerhet blant NTL-medlemmene.

Leif Martin Kirknes

Tariffavtale

Statnett bytter arbeidsgiverorganisasjon. – Ansatte mister streikerett lokalt, sier NTL

Feil, svarer direktør i Statnett.15.01.2024
13:19
17.01.2024 10:57

anders@lomedia.no

Statnett, som var med på å stifte forløperen til arbeidsgiverforeningen Spekter, har meldt overgang til NHO-foreningen Fornybar Norge.

Dermed blir det nytt tariffsystem, og den største forskjellen er at Statnetts ansatte ikke lenger kan gå til streik dersom de lokale lønnsforhandlingene strander.

Statnett ser ikke dette som en svekkelse av de ansattes rettigheter, og sier streikeretten er sikret gjennom Energioverenskomsten mellom NHO og EL og IT Forbundet.

– Svært stor forskjell

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har rundt 100 medlemmer i Statnett, og forbundsledelsen er svært overrasket over valget Statnett har tatt.

– For oss var byttet en negativ overraskelse. Vi er meget bekymra for hvordan Statnett, som et heleid statlig selskap som utfører forvaltningsoppgaver, skal klare å beholde sin uavhengighet når de kommer i en arbeidsgiverorganisasjon hvor det er kommersielle virksomheter som ikke har den samme tilknytningen til staten, sier forbundsleder Kjersti Barsok. 

Hun og nestleder Pål Kjærstad, er klare på at de ansatte mister rettigheter med dette skiftet.

– Vi merker oss at saken, og spørsmålet om de ansattes arbeidsforhold og rettigheter spesielt, også får oppmerksomhet langt utenfor virksomheten.

Som begrunnelse for skiftet, har Statnett overfor LO pekt på at Spekter har blitt mer «helse- og kulturorientert», og at spesielt i forbindelse med det grønne skiftet har Statnett behov for en «tettere faglig tilknytning til andre energi- og kraftselskaper».

Fornybar Norge har en lang rekke selskaper som medlemmer. Det er både kraftprodusenter, kraftdistributører, og advokatfirmaer og banker.

Kjærstad forteller at de har hatt tett dialog med NTLs tillitsvalgte i Statnett, og har orientert dem om forskjellen mellom tariffsystemet i Spekter og NHO.

– Etter hvert har de tillitsvalgte blitt oppmerksomme på den svært store forskjellen. Arbeidsgiver skal ha sagt at byttet ikke skulle medføre dårligere vilkår for de ansatte. Men det er åpenbart en svært stor forskjell på de to tariffområdene, sier Kjærstad, og viser til at det ikke er streikerett ved uenighet i de lokale forhandlingene i NHO-området.

Riksmekleren neste

I Spekters forhandlingssystem forhandles de lokalt i virksomhetene etter at den sentrale forhandlingen (A-delen) mellom LO Stat og Spekter er ferdig.

Om de lokale partene ikke blir enige (B-delen), kan forbundet be om bistand fra LO Stat for å forsøke å bli enige med arbeidsgiver og Spekter. Om de ikke blir enige, ender oppgjøret hos Riksmekleren. Da blir det enten enighet eller streik.

Nestleder Pål Kjærstad understreker at det er NTL som er lokal part i B-delen i Spekter-virksomheter.

– Blir man ikke enige med Statnett og Spekter i fase 3 så er riksmekleren neste sted. Det er fortsatt da NTL, sammen med LO Stat, som beslutter å ta ut medlemmer i NTL Statnett i streik, sier Kjærstad for å illustrere.

Byttet av arbeidsgiverorganisasjon medfører også at NTLs medlemmer må melde overgang til EL og IT Forbundet, siden de allerede har en tariffavtale som kan gjøres gjeldende for deres medlemmer i Statnett.

OVERRASKET: NTL-leder Kjersti Barsok og nestleder Pål Kjærstad er kritiske til Statnetts bytte.

OVERRASKET: NTL-leder Kjersti Barsok og nestleder Pål Kjærstad er kritiske til Statnetts bytte.

Anders Hauge-Eltvik

Bekymring blant de ansatte

Den lokale foreningen NTL Statnett har i et brev til arbeidsgiver reagert på det de opplever som løftebrudd om de ansattes vilkår:

«NTL Statnett synes det er vanskelig å ta inn over seg at arbeidsgiver lovet at byttet ikke skulle medføre at det ble dårligere vilkår for den ansatte. Det ble tydelig lovet via intranettet at «Statnett har som uttalt mål at denne endringen ikke skal føre til dårligere vilkår for våre ansatte» (utklipp fra intern nyhetssak 31. august 2023). NTL Statnett mener at arbeidsgiver ikke leverer på dette.»

I brevet skriver NTL Statnett at de heller ikke synes dialogen med arbeidsgiver har vært grundig eller spesielt god, slik Statnetts leder skriver i et brev til LO.

De presiserer at de erkjenner at arbeidsgiver har styringsrett i dette spørsmålet, men ser farer med å være i samme forening med selskaper de også regulerer:

– Det å unngå for tette bindinger til kommersielle aktører, som med stor sannsynlighet vil bruke de store utfordringene i energimarkedet på en litt annen måte framover enn det Statnett bør gjennom sitt samfunnsoppdrag, bør også være viktig.

Rødt stiller spørsmål

På Stortinget har Rødt reagert på Statnetts grep. Representanten Sofie Marhaug stilte spørsmål til energiministeren om saken i september, og spurte blant annet om hvorfor Statnett gjorde dette.

Statsråd Terje Aasland svarte at han ikke var informert om Statnetts skifte, og forsikret om at han skulle følge opp at Statnett er nøytrale og likebehandler alle kunder og interessenter.

Rett over nyttår har partikollega Mímir Kristjánsson stilt et nytt spørsmål om saken, denne gang om vilkårene for de ansatte.

– Dette er et statlig selskap som går foran med et dårlig eksempel, dessverre, sier Mímir Kristjánsson.

– Dette er et statlig selskap som går foran med et dårlig eksempel, dessverre, sier Mímir Kristjánsson.

Leif Martin Kirknes

– At de skal være i samme forening som fornybarselskapene, som Statnett skal regulere, er litt pussig. Og så er det dimensjonen for arbeidstakerne. Løftet var at de ikke skulle miste rettigheter. Men det er en bløff. De mister lokal streikerett, og er redde for hva som vil skje med andre ordninger, sier han.

Han mener det er åpenbart at å miste streikeretten ved lokale forhandlinger er et vesentlig vilkår.

– Dette er et statseid selskap som bryter løfter, og bytter arbeidsgiverforening på en måte som fratar de ansatte muligheten til å streike for egen lønn. Det er stikk i strid med de målene vi har for arbeidslivet, sier han.

Han er bekymret for signaleffekten av Statnetts valg.

– Dette er et statlig selskap som går foran med et dårlig eksempel, dessverre. Når private selskap ser at et statlig selskap oppfører seg sånn, er det ingen grunn for dem til å holde igjen. Jeg er redd for at det skal spre seg, sier han.

Dette svarer Statnett

Statnett har blitt forelagt kritikken fra NTL og Rødt, og viser til sitt svarbrev til NTL Statnett.

I brevet skriver Statnett-sjef Hilde Tonne at de ikke kjenner seg igjen i NTLs kritikk av informasjonen og dialogen i forkant av byttet av arbeidsgiverorganisasjon.

Hun viser til at de har ukentlige møter mellom ledelse og tillitsvalgte, og skriver at «Her har vi jevnlig gitt status i vårt arbeid, herunder orientert om den dialog vi har hatt med NHO/Fornybar Norge».

Statnett-sjef Hilde Tonne at de ikke kjenner seg igjen i NTLs kritikk.

Statnett-sjef Hilde Tonne at de ikke kjenner seg igjen i NTLs kritikk.

Knut Viggen

Når det gjelder skiftet av hovedavtale, skriver Statnett at de forstår at det fører til spørsmål fra NTL.

Men de ser ingen problemer med det: «Vi kan vanskelig se at bytte av arbeidsgiverforening skal medføre et svekket partssamarbeid eller at LOs innflytelse inn mot Statnett skal forringes.»

Statnett skriver videre at de ikke kan se at NTL har lokal streikerett i dag. Og skriver:

«Dagens streikerett knytter seg til overenskomsten mellom Spekter og LO Stat, der LO Stat er eier av overenskomsten på LOs vegne og den som kan gå til kollektive oppsigelser og eventuell streik. Ved overgang til NHO/Fornybar Norge vil LOs medlemmer i Statnett være ivaretatt gjennom LO og ELogIT forbundets forhandlingsrett i Energioverenskomsten, hvor det er full streikerett på forbundsnivå.»

Direktør for arbeidsgiveransvar i Statnett, Silje Vegarud, sier ingen mister streikeretten ved skiftet.

– Den lokale fagforeningen (her NTL Statnett) sitter ikke med noen selvstendig, lokal streikerett hverken i Spekter eller NHO. I Energioverenskomsten mellom LO og NHO er det full streikerett og her ligger beslutning om streik på forbundsnivå mens i Spekter ligger den på et overordnet organisasjonsnivå i LO. LOs medlemmer, inkludert NTL i Statnett vil være ivaretatt gjennom LO og EL og IT Forbundets forhandlingsrett, sier hun.

Statnett skriver også at de skal ivareta sin nøytralitet gjennom flere tiltak som skal sikre nøytral og ikke-diskriminerende dialog. De skal heller ikke delta i næringspolitiske aktiviteter som kan komme i konflikt med deres nøytralitet og samfunnsoppdrag.

Statnett kommenterer ikke kritikken fra Rødts Mímir Kristjánsson, og viser til at politisk ledelse i departementet skal svare på det skriftlige spørsmålet i Stortinget.

ENDRINGSLOGG: Denne saken ble endret fra den opprinnelige versjonen 16. januar klokka 16.36. Endringene består i at det ble lagt inn flere sitater fra NTL og Statnett.

15.01.2024
13:19
17.01.2024 10:57Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker