JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsråden: – Uheldig at vi har ulike tariffavtaler

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik vil tilbake til like tariffavtaler i staten. – Men det krever at alle tenker nytt, sier han.
SAMLING: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil tilbake til like hovedtariffavtaler i staten.

SAMLING: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil tilbake til like hovedtariffavtaler i staten.

Eirik Dahl Viggen

anders@lomedia.no

«Arbeidsgvierstatsråden» for alle statsansatte, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), møtte NTL-landsmøtet onsdag, for å snakke om blant annet tariffpolitikk og tillitsreform.

Han møtte en sal full av tilligsvalgte som dagen før vedtok en skarp uttalelse mot statens tariffpolitikk, og som etter tariffoppgjøret i vår var meget misfornøyd med håndteringen av at Unio skiftet tariffavtale og at de uroganiserte ble delt på de forskjellige tariffavtalene.

Han hadde fått med seg at mange var misfornøyde med løsningen.

– Det var ikke mulig å finne en løsning som alle kunne stille seg bak. derfor foreslo vi en midlertidig løsning inntil vi blir enige om noe annet. Selv om ikke alle var enige om den løsningen, var det denne det var mest oppslutning om, sier Gjelsvik.

Han la til at virksomhetene har ansvaret for å sikre de uroganisertes lønnsutvikling. Og at han vil følge nøye med på hvordan ordninga slår ut, og jobbe for en felles enighet om en ny.

Vil ha tariffsamling

Siden 2016 har det vært ulike tariffavtaler for statsansatte. Det er en situasjon NTL har vært lite fornøyd med. Statsråden vil også bort fra dette.

– Det er uheldig at vi har ulikelydende hovedtariffavtaler. Jeg vil følge opp Stortingets vedtak om å jobbe for å komme tilbake til fire like hovedtariffavtaler i staten, sier han.

Gjelsvik understreker at det må være basert på at alle parter er enige.

– Mange interesser kan forenes, og om vi skal komme til en enighet må alle tenke nytt. Det er et arbeid fremover de vi alle må gjøre en innsats for å komme i mål, sier han.

Gjelsvik peker på de nye stigene for ansiennitetsopprykk, som ble endret i år, er et steg på denne veien.

– Nå har vi et tilnærma likt system for ansiennitetsopprykk. Jeg er overbevist om at det vil forenkle arbeidet med å komme tilbake til like avtaler, sier han.

Skal ha tillitsreform

Gjelsvik var også innom regjeringens store reform for offentlig sektor, nemlig tillitsreformen.

– Jeg har en grunnleggende tro på at at økt tillit i offentlig sektor gir bedre tjenester og mer effektiv oppgaveløsning, sier han.

Han trakk fram det som var gjort så langt, med oppstart i januar i år og justeringer av arbeidsgiverstrategien.

– Jeg mener det er mye å hente på å utnytte eksisterende ordninger bedre enn i dag, som midlene vi setter av til felles opplæring av ledere og tillitsvalgte, sier han.

Han pekte også på at lederne i statlige virksomheter er viktige for gjennomføringen av tillitsreformen.

– Det er viktig at partssamarbeidet ikke bare blir noe for HR-funksjonen i virksomhetene, men også noe toppledelsen er involvert i. Jeg vil be de andre statsrådene om å sørge for at virksomhetsledelsene deres engasjerer seg i partssamarbeidet, sier Gjelsvik.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse