JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sentio-undersøkelse

Stor støtte til «en» tariffavtale i staten

Bare åtte prosent av befolkningen er uenig eller svært uenig i at det må være én tariffavtale i staten – ikke to som Unio og Akademikerne streiker for.
STREIK: Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung ønsker samling av tariffavtalene i staten, noe både LO Stat-leder Egil André Aas og 75 prosent av befolkningen deler.

STREIK: Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung ønsker samling av tariffavtalene i staten, noe både LO Stat-leder Egil André Aas og 75 prosent av befolkningen deler.

Ole Palmstrøm

helge@lomedia.no

Ansatte i staten er dypt splittet etter at staten i årets tariffoppgjør vil slå sammen to forskjellige tariffavtaler til en. I dag har YS og LO Stat likelydende tariffavtaler, og Unio og Akademikerne har egne likelydende avtaler.

Statens ønske om å samle alle fire på like avtaler har ført Unio og Akademikerne ut i streik, mens LO Stat har sagt ja til tariffavtalen og sendt den ut til uravstemning.

Sentio har gjennomført en undersøkelse for Fagforbundet og LO hvor 837 respondenter har svart på spørsmål om streiken. Undersøkelsen viser en bred støtte til statens forhandlingsløsning med å slå sammen to forskjellige avtaler til fire likelydende avtaler.

Tre av fire enig

Undersøkelsen viser at 75 prosent – det vil si tre av fire – sier seg enten enig eller svært enig i at «det bør være en felles avtale i staten for å sikre at ansatte får lik lønn for l arbeid».

• 37 prosent svarer at de enig i dette.

• 38 prosent svarer at de er svært enig.

• 8 prosent sier seg svært uenig eller uenig i dette.

• 15 prosent svarer verken eller.

• 3 prosent svarer vet ikke.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 25. og 28. mai.

Mest oppsiktsvekkende

Mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen er svarene til de spurte som er medlem av en fagorganisasjon.

• Blant de som er medlem av Akademikerne, svarer 62 prosent at «det bør være en felles avtale i staten for å sikre at ansatte får lik lønn for likt arbeid». 32 prosent svarer at de er enig – 30 prosent at de er svært enig».

• Kun 9 prosent svarer at de er helt uenig i at det bør være en felles avtale i staten for å sikre at ansatte får lik lønn for likt arbeid.

Her er det imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på at det er kun 44 medlemmer av Akademikerne blant de spurte i undersøkelsen.

Likevel mener lederen i LO Stat, Egil Andre Aas, at det viser en trend.

• Blant de 57 medlemmer av Unio som er en del av undersøkelsen, svarer 76 prosent at de mener det bør være en avtale i staten.

• 219 av de spurte er medlem av LO Stat, og her er hele 86 prosent enig eller svært enig i at det bør være en tariffavtale i staten.

I STREIK: Akademikerne og Unio er i streik for å beholde sine tariffavtaler.

I STREIK: Akademikerne og Unio er i streik for å beholde sine tariffavtaler.

Brian Cliff Olguin

– Gledelige tall

Undersøkelsen viser svært liten forskjell på hva den totale befolkningen mener og hva de ulike fagorganisasjonene mener.

Leder for LO Stat, Egil Andre Aas, synes dette er veldig gledelige tall, og at det underbygger marsjordren som LO Stat fikk i forkant av tariffoppgjøret.

– Dette viser at det ikke bare er statsansatte som opplever forskjellsbehandlingen som de to avtalene medfører, som negativt. Folk flest ser urettferdigheten av systemet med to forskjellige tariffavtaler, som betyr at to ansatte i samme virksomhet med samme utdanning og ansiennitet og gjør de samme arbeidsoppgavene, får ulik lønn. Det er tydeligvis noe de aller fleste reagerer på, sier Egil Andre Aas

– Overrasker ikke

Tallene overrasker ham ikke, ut fra de tilbakemeldingene han har fått.

Han ser også at respondenter som er medlemmer av Unio og Akademikerne, heller ikke vil gå inn på to avtaler, som har eksistert siden 2016.

– Akkurat det siste må jeg si at jeg noterer meg. Selv om det er snakk om et lite antall medlemmer som viser det en tendens, sier Egil André Aas til FriFagbevegelse.

Politisk innblanding

Det han ikke er så glad for i forbindelse med dette oppgjøret, er den politiske innblandingen som han mener totalt mangler sidestykke.

Høyres politiker i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Anna Molberg, uttalte nylig til FriFagbevegelse at regjeringen går tilbake til en tariffavtale i staten kun for å tilfredsstille LO. Ingen ting annet.

– Hvis vi kommer i regjering igjen vil vi gjøre om på det og sørge for to tariffavtaler i staten, sa Høyre-politikeren.

Lederen i LO Stat synes disse uttalelsene rett og slett er uhørt, all tid dette også er noe man faktisk forhandler med staten om.

– At politikere blander seg inn i et tariffoppgjør på en slik måte gidder jeg ikke engang kommentere. At det skjer midt oppe i den situasjonen vi står i, midt under en uravstemningen og med to fagorganisasjoner i streik. Det tror jeg aldri før har hendt, sier han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse