JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsoppgjøret

Stortinget avviser Unios krav om egen Rikslønnsnemnd

Stortingsflertallet avviser å endre Rikslønnsnemnda når Unios lønnsnemnd skal behandles.
AVVIST: Unio ønsket en Rikslønnsnemnd uten LO-representanter, men får ikke støtte i Stortinget.

AVVIST: Unio ønsket en Rikslønnsnemnd uten LO-representanter, men får ikke støtte i Stortinget.

Sissel M. Rasmussen

anders@lomedia.no

Akademikernes og Unios streiker i staten ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i starten av juni. Dermed måtte medlemmene gå tilbake på jobb, og lønnsoppgjøret bli avgjort av Rikslønnsnemnda.

Neste steg i denne prosessen er at Stortinget behandler et lovforslag om tvungen lønnsnemnd.

Politikerne fikk krav fra Unio om å sette ned en egen nemnd for behandlingen av deres oppgjør. Leder Ragnhild Lied pekte på at LO har faste representanter i nemnda. De har riktignok ikke stemmerett.

Akademikerne uttrykte også bekymring for nemndas uavhengighet.

Avvist av Stortinget

I Arbeids- og sosialkomiteens behandling av forslaget, innstilte de på å sende oppgjøret videre til Rikslønnsnemnda uten å ta hensyn til Unios krav om egen nemnd. Dette støttes av alle partiene i komiteen bortsett fra Fremskrittspartiet.

Flertallet skriver at de har merket seg Unios krav, men understreker at de har tillit til forhandlingssystemet og prosessen Rikslønnsnemnda har i slike saker.

«Rikslønnsnemnda spiller en sentral rolle i det norske tariffsystemet, og derfor mener flertallet det ville være svært skadelig om Stortinget skulle gjøre endringer eller utskiftninger midt i en pågående arbeidskonflikt».

De samme representantene sier det er viktig å se på hvordan Rikslønnsnemnda har den nødvendige tilliten, og at eventuelle endringer i så fall må gjøres i samråd med alle parter og utenom pågående saker i nemnda.

Frps medlemmer foreslår imidlertid at regjeringen sørger for en behandling i nemnda uten de faste, ikke-nøytrale medlemmene.

De mener konflikten mellom Unio og Akademikerne og staten er politisk skapt, og at nemnda i denne behandlingen må settes «uten aktører med sterke partsinteresser i saken, noe også lønnsnemndloven åpner for».

Høyre imot

Dette forslaget fikk støtte fra Venstre og Pasientfokus i voteringen i Stortinget.

I Stortingsdebatten 18. juni utdypet Høyres Henrik Asheim deres syn:

– Det vil være svært skadelig dersom Stortinget skulle begynne å endre sammensetningen av nemnda begrunnet i konkrete og pågående saker. Da vil det kunne skape presedens også framover, og dermed kunne true hele denne viktige mekanismen i lønnsdannelsen i Norge. Derfor kommer Høyre til å stemme mot dette forslaget i dag, sa han ifølge referatet.

Samtidig påpekte han at Unios syn må tas på alvor:

– Når en stor arbeidstakerorganisasjon uttrykker at de ikke er sikre på en rettferdig behandling i Rikslønnsnemnda, bør det bekymre alle arbeidslivets parter og det politiske Norge, sa han, og la til at det må tas tak i etter at tvisten er avgjort og i samråd med arbeidslivets parter.

Etter at Frp-forslaget falt, ble hele innstillingen vedtatt enstemmig.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse