JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tillitsreform

Tillitsvalgte syns det går for sent med tillitsreformen. Regjeringen lover å øke tempoet

Regjeringen lover å sette mer press på tempoet i tillitsreformen. De tillitsvalgte begynner å bli utålmodige etter to og et halvt år med rød-grønn styring av landet.
REFORM: Statssekretær Gunn Karin Gjul i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier de prøver å sette fart på tillitsreformen i offentlig sektor.

REFORM: Statssekretær Gunn Karin Gjul i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier de prøver å sette fart på tillitsreformen i offentlig sektor.

Merete Jansen

merete.jansen@lomedia.no

– Vi prøver virkelig å få mer trøkk på dette arbeidet i departementet mitt, sa statssekretær Gunn Karin Gjul da hun møtte tillitsvalgte i NTL Sentralforvaltningen.

En del av dem jobber nettopp i departementene, blant annet i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet der Gjul sitter i den politiske ledelsen.

Mange offentlig ansatte har etterlyst tillitsreformen som ble framhevet som et viktig punkt i Hurdalsplattformen. Etter åtte år Erna Solbergs markedsliberale regjering, har de sett fram til å få økt medvirkning og større tillit til at de utfører jobben på en god måte, uten å bli overvåket og målt.

Gjul understreker overfor NTL-magasinet at dette fortsatt er målet.

– Ja, det er tross alt regjeringens felles prosjekt dette, og det er en av de viktigste reformene.

Hun vedgikk samtidig overfor de tillitsvalgte i salen at det er «sprik i laget».

– Noen departementer har jobbet grundig med dette, andre kanskje litt mindre, sa hun.

Innspill fra tillitsvalgte

Bjørn Halvorsen, leder av NTL Statsforvaltningen, innledet til debatt med å slå fast et krav på vegne av egen organisasjon:

– Vi krever at staten pålegger arbeidsplassene felles skolering av ledere og tillitsvalgte, slik at de kan ha samme forståelse av avtaleverket.

Flere i salen hadde innspill til regjeringens gjest på representantskapsmøtet på Sørmarka.

Dag Roll-Hansen, hovedtillitsvalgt i Statistisk sentralbyrå (SSB), fortalte at de har snakket med ledelsen om tillitsreformen, men at det ikke alltid fører til noe.

– Vi trenger noen resultater! Et sted å begynne, er at vi får være med på å utarbeide styringsdokumenter på avdelings – og seksjonsnivå. Disse holdes ofte tett til brystet av seksjonssjefene, noen steder til de er ferdige, så først får de ansatte vite hva de skal gjøre. 

Nenad Grujic, tillitsvalgt i Utlendingsdirektoratet, har en opplevelse av at «new public management» fortsatt lever i beste velgående. Han mener de fortsatt driver med telling av hvor mange vedtak som produseres, men at de ansatte muligens står mer fritt til å velge hvor vedtakene skal telles.

– Kanskje tildelingsbrevene bør være mer tydelige, foreslo han.

Disse brevene er en årlig instruks fra hvert departement til de underliggende virksomhetene. I tillegg kan brevene inneholde fellesføringer, altså føringer som gjelder for alle departementer og deres områder.

Anny Skarstein, representant fra Kommunal- og distriktsdepartementet, påpekte at i fellesføringene nevnes ordet tillitsvalgte én gang og ordet samarbeid én gang. Begge ganger uten sammenheng med noen tillitsreform.

– Så her tenker jeg at det går an å innarbeide tillitsreformen bedre!

De tillitsvalgte i NTL Sentralforvaltningen fikk ros for å ha vært med på å inspierere regjeringen til å sette i gang en tillitsreform i offentlig sektor. Midt i bildet: Bjørn Halvorsen, leder av NTL Sentralforvaltningen.

De tillitsvalgte i NTL Sentralforvaltningen fikk ros for å ha vært med på å inspierere regjeringen til å sette i gang en tillitsreform i offentlig sektor. Midt i bildet: Bjørn Halvorsen, leder av NTL Sentralforvaltningen.

Merete Jansen

Tung skute å snu

Statssekretær Gunn Karin Gjul virket som hun hadde sansen for forslaget om å bruke fellesføringene som et verktøy for å nå hele statlig sektor.

– Ja, vi som politisk ledelse har jo bare styring på vårt eget departement og underliggende etater, så dette må vi ta opp i regjeringskollegiet. Der må vi utfordre de andre departementene på om de kan gjøre enda mer, sier hun til NTL-magasinet etter at debatten er over.

I salen understreket hun overfor de tillitsvalgte at dette er en tung skute å snu, etter at den har holdt samme retning i åtte år under forrige regjering.

– Vi har holdt på i to og et halvt år nå. Jeg vet at dere er utålmodige og synes at det ikke har skjedd nok. Og det kan jeg være enig i. Men dette er ikke bare en reform, det er en arbeidsmetode vi skal bruke for å få til samspill mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Gjul la vekt på kompleksiteten i arbeidet som skal omfavne rundt 200 virksomheter med om lag 170.000 ansatte.

– Vi skal både endre kultur og endre politikk, vi skal få virksomhetene til å endre måter å jobbe på. Det tar tid!

Hun føyde til at det skjer ting allerede, som kan være til inspirasjon.

– Vi må se på de virksomhetene om gjør mye bra og bruke dem som inspirasjon. Det finnes ledere som er opptatt av tillitsbasert ledelse, mer involvering og medbestemmelse, slo hun fast.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse