JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mette Nord om TBU:

– De som henger etter må få mer enn andre. Det er det rom for i frontfaget

Tallene fra TBU bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unios Ragnhild Lied. Fagforbundets leder, Mette Nord, er enig. Men hun vil ikke være med på at det skal komme de med mest fra før til gode.
FORBUNDSLEDERE: Mette Nord (Fagforbundet) og Ragnhild Lied (Unio)

FORBUNDSLEDERE: Mette Nord (Fagforbundet) og Ragnhild Lied (Unio)

Nanna Aanes Wolden/Ole Palmstrøm

helge@lomedia.no

For andre år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut i rapporten til Teknisk beregningsutvalg (TBU). Særlig gjelder dette kommuneansatte.

Lønnsveksten i privat sektor ble også i fjor høyere enn i offentlig sektor.

I 2021 hadde undervisningsansatte i kommunesektoren en lønnsøkning på 2,3 prosent, mens frontfaget sa 2,75.

I 2020 var lønnsutviklingen for undervisningsansatte i kommunesektoren 1,2 prosent – mens frontfaget var på 2,0.

Men det har ikke alltid vært slik:

Årene før dette, var det en bedre utvikling for undervisningsansatte: Mens frontfaget mellom 2011 og 2016 økte med 16,8 prosent, hadde undervisningsansatte i kommunene en økning på 16,9 prosent.

Fra 2016 til 2021 er tilsvarende tall henholdsvis 14,0 og 12,1 prosent.

– Fra år til år vil det alltid være svingninger. Så over tid utjevner dette seg. Men det som er spesielt nå er at vi har hatt en mindrelønnsutvikling knyttet til prisveksten. Det er problematisk. Det gjør at snittet for privat sektor blir høyere enn i offentlig sektor, mener Mette Nord.

Mens spesielt sykepleierne og utdanningssektoren i Unio vil ha høyere lønnsutvikling, mener Mette Nord alle skal bli tilgodesett.

- Hele laget må få økt lønn. Ingen blir gode alene. Her må vi ha samspill og samarbeid. Det øker ikke produktiviteten og minsker ikke forskjellene hvis de som jobber side om side skal få ulik lønnsvekst.

- Alle skal ha de samme tilleggene. Men frontfaget gir rom for at de som har minst kan få mer enn andre, mener Mette Nord.

Hadde en konflikt

Utvalgsleder i TBU, Geir Axelsen, kan ikke peke på spesielle forhold som kan forklare at det er slik.

Men en del av årsaken ligger i streiken som Utdanningsforbundet hadde i fjor. Etter at streiken var over, fikk lærerne det samme resultatet - men fikk lønnsøkningen senere enn andre.

Spesielt varehandelen og finans har stukket »fra». Fagforbundets leder, Mette Nord, er klar på at kommune- og statsansatte må få en større del av kaka i år.

– Hvis man ser opp mot prisstigningen, er det de med lavest inntekt som tar den største byrden. Offentlig sektor blir hengende etter år etter år og får dermed en negativ kjøpekraftutvikling. Det forventer vi blir tatt igjen, sier Mette Nord til FriFagbevegelse.

Men hun presiserer: Innen rammen av frontfaget.

– Må ta inn etterslep

Leder i Unio, Ragnhild Lied, mener hele laget av arbeidsfolk må få økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør.

– Tallene fra TBU dokumenterer at det har vært en svakere lønnsutvikling i offentlig enn i privat sektor de to siste årene. Mindrelønnsutviklingen er urettferdig og må rettes opp i årets oppgjør, sier Ragnhild Lied.

Mette Nord er enig:

– Offentlig sektor kan ikke sakke akter ut. Her må vi ta igjen et etterslep. Det er også helt uproblematisk i forhold til rammen av frontfaget, sier Mette Nord.

– Men hvis noen mener at de med høyskole- og universitetsutdannelse skal ha større tillegg enn andre stopper enigheten, poengterer hun.

– Vi er avhengig av hverandres arbeid for å levere gode tjenester. Vi kan ikke godta at de med aller høyest lønn fra før skal få enda mer, mener Mette Nord.

Hun vil ikke si at hun ble overrasket over tallene fra TBU. Men Nord beklager at finansnæringen og varehandelen tar ut mer blant annet gjennom bonusordninger. Det setter systemets legitimitet på spill. Det fører også til et glidningsproblem og at det blir mindre å fordele i år, mener Mette Nord.

Warning
Annonse
Annonse