JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Bent Høie (t.h) la fram rusreformen i vinter. Stortinget nedstemte den, men vedtok i juni at alle kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker. Til venstre: Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk.

Bent Høie (t.h) la fram rusreformen i vinter. Stortinget nedstemte den, men vedtok i juni at alle kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker. Til venstre: Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk.

Heiko Junge / NTB

Statsbudsjettet 2022

Alle kommuner må ha en rådgivende enhet for narkotikasaker, men statsbudsjettet dekker bare halvparten

De som blir tatt med mindre mengder narkotika til egen bruk, kan bli pålagt å møte en rådgivende enhet i kommunen. Dette kan kreve opp mot 700 årsverk.13.10.2021
10:07
13.10.2021 10:07

anne@lomedia.no

Det ble ikke flertall på Stortinget for regjeringens forslag til rusreform, men Stortinget vedtok i juni å etablere rådgivende enheter for rus-saker i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen bevilge 100 millioner kroner til å opprette disse.

I stedet for bot eller fengselsstraff kan personer som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk, ilegges møteplikt for denne rådgivende enheten.

– Dette er en helt ny tjeneste for kommunens rusteam og vil bety merarbeid og beslaglegge personalressurser som jeg har i mitt nåværende budsjett, så vi er avhengig av friske midler for å oppfylle denne nye tjenesten, sier Annlaug Helgerud, enhetsleder for psykisk helse og rus i Ringerike kommune.

Dette er en av 356 kommuner som nå får pålagt å yte en ny tjeneste

Nok til 100 til 200 stillinger

Åse Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, kommunesektorens organisasjon, mener det beste for kommunene er å få tilført penger til de rådgivende enhetene som frie inntekter i rammen fra staten.

– Da står kommunene fritt til hvordan de løser oppdraget, sier Snåre.

Åse Snåre er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Åse Snåre er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Pressebilde KS

KS sitt standpunkt er at kommunene selv må finne ut hvordan tilbudet skal innrettes uten detaljert styring, fordi kommunene er så forskjellige.

– Mange kommuner har allerede enheter for rus, mens andre må bygge opp noe nytt for å oppfylle plikten som Stortinget har vedtatt, sier Snåre.

– Er KS glad for at det bevilges penger til en slik tjeneste?

– Stortinget har vedtatt at dette skal være en tjeneste, og da er det bra med midler, men det bevilges mindre enn det som er behovet, sier hun.

– Hvor mange stillinger får man for 100 millioner kroner?

– Mellom 100 til 200 stillinger, anslår hun.

Ikke nok til alle kommuner

Det er påtalemyndigheten som kan ilegge møteplikt i russaker. Oppmøte for den kommunale enheten vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon. Men summen som er foreslått bevilget i statsbudsjettet vil ikke være nok til å opprette stillinger i 356 kommuner.

Rusreformutvalget innhentet en ekstern utredning (Oslo Economics) av de økonomiske og administrative konsekvensene av den foreslåtte modellen, påpeker Snåre. Der ble det anslått at driften av de nye rådgivende enhetene vil kreve mellom 200 og 700 årsverk på landsbasis.

– Minimumsanslaget innebærer rundt 200 mill. kroner i merkostnader for kommunesektoren. Eventuell skjerping av krav til kompetanse, innhold og organisering vil gi høyere kostnader, sier Snåre.

Midlene som er foreslått i statsbudsjettet utgjør dermed halvparten av minstesummen som den eksterne utredningen mente var behovet.

– Vi forventer at en ny regjering opprettholder og muligens øker bevilgningen til kommunene, sier Snåre.

– Må ansette flere

Annlaug Helgerud i Ringerike kommune sier det er umulig å vite hvor mye penger hun trenger for å oppfylle rollen som rådgivende enhet.

– Det blir å skyte fra hofta. Det kommer an på hvor mange som blir tatt for besittelse av narkotika i vår kommune. Det kan være alt fra noen få til mange, sier Helgerud.

Hun antar at tilbudet med rådgivende enheter legges til hennes enhet.

– Jeg er positiv til dette tilbudet så lenge det følger økonomiske midler.

At det må ansettes flere, mener hun er opplagt. Hun trenger flere av dem hun har i dag – sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, psykologer – og gjerne erfaringskonsulenter.

– Jeg mener det må følge med øremerkede midler og ikke bare i ramma til kommunene, ellers blir dette vanskelig å få til, sier hun.

– En god start

Hanne Glemmestad i Fellesorganisasjonenes forbundsledelse (FO), sier hun er positiv til at det skal etableres rådgivende enheter i kommunene.

– Dette er en god start for å oppfylle intensjonen om å gå fra straff til hjelp for rusmisbrukere, sier hun.

Hun påpeker at 100 millioner kroner er mye penger, men ikke nok for å rigge et godt nok tilbud.

Hanne Glemmestad leder profesjonsrådet for sosionomer i FO.

Hanne Glemmestad leder profesjonsrådet for sosionomer i FO.

Hanna Skotheim

– Vi er opptatt av at rådets oppgave må være noe mer enn å informere om at rus er skadelig. Det nytter heller ikke å ta inn enda flere oppgaver i det eksisterende apparatet uten at det følger nok penger med, sier hun.

Hun understreker at kommunene er avhengige av å få tilført friske midler, så det kan satses på sosialfaglig kompetanse i den nye tjenesten.

– Vi ønsker ikke at de rådgivende enhetene blir en ren helsefaglig tjeneste, men at de må ha brei profi. Samtalene må være slik at man kan motivere vedkommende til å snu livskursen, sier Glemmestad.

Mellomstasjon til videre hjelp

Hun ser på tilbudet som en mellomstasjon for videre hjelp.

– FO har tillit til at de rådgivende enhetene vil klare å innrette et godt tilbud. Noen kan trenge en times samtale, andre mer, før de eventuelt henvises. Dette må være fleksibelt og ikke standardisert, sier hun.

– Er det en fare for at dette bare blir byråkrati?

– Klart det kan bli det, så tilbudet må fylles med innhold. Dette må ikke bli noe man bare krysser av for. Vi må rigge et godt innhold!

Hun har merket seg at det for øvrig bevilges 200 millioner kroner til barn og unges psykiske helse i neste års statsbudsjett, og mener dette kan virke forebyggende på unges rusbruk.

– Hvis vi får på plass gode lavterskeltilbud, kan vi håpe på at det virker forebyggende på rusfeltet. Vårt mantra i FO er jo å se ulike tjenester i sammenheng, sier hun.

Hjelp, ikke straff

I en pressemelding uttaler Bent Høie at flere som blir tatt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika vil få hjelp istedenfor straff med etableringen av de nye rådgivende enhetene.

– Det er et viktig skritt på veien mot en mer kunnskapsbasert, moderne og human narkotikapolitikk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Enhetene vil langt på vei ha samme oppgaver og innretning som «rådgivende enheter for narkotikasaker» som regjeringen opprinnelig foreslo i rusreformen. Det skal gis kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utredning av behov for tjenester og videre oppfølging og behandling.

– Regjeringens forslag til rusreform pekte ut en fremtidsrettet narkotikapolitikk i tråd med internasjonale anbefalinger. Dessverre var ikke det politiske Norge modne for denne reformen ennå, men jeg er sikker på at dette er veien å gå og at personer som bruker narkotika i fremtiden vil møtes med hjelp og ikke straff, sier Høie i pressemeldingen.

Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok i juni 2021 at kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker.

Enheten skal ha ansvaret for å møte personer når dette er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om den rådgivende enheten, men det er foreløpig ikke kommet forskrift som omtalt.

Kilde: KS

13.10.2021
10:07
13.10.2021 10:07

Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok i juni 2021 at kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker.

Enheten skal ha ansvaret for å møte personer når dette er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om den rådgivende enheten, men det er foreløpig ikke kommet forskrift som omtalt.

Kilde: KS
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Guro Gulstuen Nordhagen

Brøytebilsjåfør Lina er møkk lei av hensynsløse bilister

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

– Når det finnes avdelinger ved sykehus som har opp til 40 prosent vikarer så gjør det systemet sårbart. Det er en skummel trend, og ikke en mulighet for oss som samfunn, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun krever et eget helseløft for helsesektoren for å øke rekrutteringen.

Tri Nguyen Dinh

Lederen i Sykepleierforbundet har mistet troen på streik i lønnsoppgjørene


Flere saker