JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny lov

Arbeidstaker eller oppdragstaker? Dette er forskjellen

Mange medlemmer kan ha krav på å bli ansatt etter ny lovendring. – Vi er glade for denne opprydningen, sier Kristoffer Ringerike, leder i Fagforbundet Teater og Scene.
Kristofferr Ringerike er fungerende leder i Fagforbundet Teater og Scene. Fagforeningen har magne frilansere som medlemmer. For noen er arbeid som selvstendig oppdragstaker en billett inn arbeidslivet. Nå er arbeidsmiljøloven blitt strengere. Flere vil bli ansatt som arbeidstakere. Da får de flere rettigheter.

Kristofferr Ringerike er fungerende leder i Fagforbundet Teater og Scene. Fagforeningen har magne frilansere som medlemmer. For noen er arbeid som selvstendig oppdragstaker en billett inn arbeidslivet. Nå er arbeidsmiljøloven blitt strengere. Flere vil bli ansatt som arbeidstakere. Da får de flere rettigheter.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

jan.erik@lomedia.no

– Det ikke er frivillig om du er arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker. Det er realitetene i arbeidsforholdet som avgjør om du er det ene eller det andre, slår LO-sekretær Trude Tinnlund fast.

Fra nyttår ble definisjonen om hvem som er arbeidstaker presisert i arbeidsmiljøloven.

Tinnlund mener det er viktig at de tillitsvalgte i bedriftene setter seg inn i de nye bestemmelsene og tar opp tilfeller der arbeidsgiveren ikke følger loven.

1500 teaterarbeidere

Kristoffer Ringerike er fungerende leder i Fagforbundet Teater og Scene. Fagforeninga organiserer rundt 1500 teaterarbeidere.

I underkant av 200 av dem er frilansere. Det vil si at de er selvstendig oppdragstakere, har opprettet et eget firma. Når de får jobber, må de selv fakturere oppdragsgiveren. De er selv ansvarlige for betaling av skatt og trygdeavgift.

Fra nyttår ble skillet mellom oppdragstaker og arbeidsgivere i arbeidsmiljøloven klargjort. For en del av Ringerikes medlemmer kan det bety at de har krav på å bli ansatt.

Som ansatt er de underlagt arbeidsmiljøloven og arbeidsgiveren er ansvarlig for å betale til skatt og avgifter, tegne yrkesskadeforsikring og pensjonsavtale.

Bra med ny lov

– Det er veldig bra med den nye loven. Det er noen teatre som bruker selvstendige i stedet for å ansette, forteller han. Selv er han fast ansatt som lydtekniker på Den norsk Opera og Ballett.

– Vi er glade for denne opprydningen, men det er litt tidlig å si hvordan den vil virke, sier han, og regner med at det vil dukke opp noen saker når arbeidsgiverne har fått tolket den nye loven. 

Tydeligere

Tidligere sto det i arbeidsmiljøloven at «alle som utfører arbeid i en annens tjeneste, er en arbeidstaker».

Nå er dette gjort tydeligere:

• En arbeidstaker er en person som utfører arbeid for en annen, er underordnet denne, og selv utfører arbeidet.

• En arbeidsgiver er en som har styringen, ledelsen og har rett til å kontrollere arbeidet.

Dersom det er tvil om en person som utfører et arbeid er arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, skal utgangspunktet være at vedkommende er arbeidstaker.

– Dette er en viktig endring som gir omvendt bevisbyrde, arbeid sier LO-sekretæren.

LO-sekretær Trude Tinnlund har sett at skillet mellom oppdragstaker og arbeidstaker har blitt skilt. Hun tror at den nye bestemmelsen i arbeidsmiljølovenil gjøre det lettere å bli ansatt.

LO-sekretær Trude Tinnlund har sett at skillet mellom oppdragstaker og arbeidstaker har blitt skilt. Hun tror at den nye bestemmelsen i arbeidsmiljølovenil gjøre det lettere å bli ansatt.

Jan-Erik Østlie

Tre kriterier

– I loven er det vist til tre kriterier, men denne lista er ikke fullstendig, sier Tinnlund.

Det kan for eksempel også være avgjørende hvem det er som har ansvaret for utstyret den ansatte bruker i arbeidet.

– Den som skaffer og bestemmer hvilket utstyr som skal brukes er mest sannsynlig også arbeidsgiver, sier Tinnlund.

Flere eksempler

De siste åra har det vært flere eksempler på at skillet mellom ansatt og selvstendig oppdragstaker er hvisket ut og blitt et tema i en konflikt.

Selvstendig oppdragstaker er som regel en person som har opprettet et enkeltpersonforetak som skal drive næringsvirksomhet.

• I velferdskonsernet Stendi fikk 22 omsorgsarbeidere tilkjent over 24 millioner kroner i etterbetaling. De var feilaktig karakterisert som selvstendig oppdragstakere, men var i realiteten vanlige ansatte.

• I varebilbransjen eksisterer det en skog av enkeltpersonforetak som utfører jobber for store transportører som for eksempel Bing. Mye tyder på at sjåførene som kjører ut varene er ansatte ifølge arbeidsmiljøloven.

• Budfirmaet Wolt har bare ansatt selvstendig oppdragstakere, mens konkurrenten Foodora både har ansatte og selvstendige oppdragstakere. LO mener at Wolt-budene er arbeidstakere.

• En organist i Ishavskatedralen fikk medhold i Hålogaland lagmannsrett i november i fjor om at han var fast ansatt i soknet. Han var ikke en selvstendig oppdragstaker.

Noen beredskapshjem har med hjelp fra Fagforbundet gått til sak mot Oslo kommune. Kommunen har krevd at fosterforeldrene i beredskapshjemmene skal være oppdragstakere. Fosterforeldrene mener at de skal være ansatte i kommunen.

For en arbeidsgiver kan det være betydelige beløp å spare ved å bruke selvstendige oppdragstakere og ikke en vanlig ansettelse.

Konkret vurdering

• Som oppdragstaker, er du selv ansvarlig for betaling av skatt, trygdeavgifter og pensjon.

• Som ansatt, har du bedre stillingsvern, rett til feriepenger og arbeidstida er bestemt av arbeidsmiljøloven.

Tinnlund understreker at det fortsatt må det foretas en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering av om en person er oppdragstaker eller arbeidstaker. Hun mener at den nye lovteksten gjør det lettere å forstå hvordan vurderingen skal foretas, og styrker vernet av arbeidstakere.

Oppsigelser i et konsern

Presiseringen av arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet er bare en av flere endringer i arbeidsmiljøloven som inntrer fra nyttår.

– Det er flere viktige endringer, sier Tinnlund.

Hun peker spesielt på reglene som gjelder konsern. Ved nedbemanning i et selskap i et konsern har arbeidsgiver plik til å tilby de oppsagte annet passende arbeid.

Saken ble oppdatert 17. januar med eksempelet der fosterforeldre har gått til sak mot Oslo kommune. Fagbladet omtalte saken først.

Arbeidstaker eller oppdragstaker

Disse kriteriene skal brukes for å vurdere om en person er arbeidstaker:

Arbeidstaker har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, og kan ikke bruke andre til utførelsen av arbeidet.

Arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll.

Arbeidsgiver stiller til rådighet de driftsmidler og andre hjelpemidler som er nødvendige for utførelsen av arbeidet.

Arbeidsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet.

Arbeidstaker får vederlag i en eller annen form for lønn.

Tilknytningsforholdet mellom partene er av noe stabil karakter og er oppsigelig med bestemte frister.

Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver.

Kilde: LOs juridiske avdeling

Warning
Annonse
Annonse

Arbeidstaker eller oppdragstaker

Disse kriteriene skal brukes for å vurdere om en person er arbeidstaker:

Arbeidstaker har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, og kan ikke bruke andre til utførelsen av arbeidet.

Arbeidstaker har plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll.

Arbeidsgiver stiller til rådighet de driftsmidler og andre hjelpemidler som er nødvendige for utførelsen av arbeidet.

Arbeidsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet.

Arbeidstaker får vederlag i en eller annen form for lønn.

Tilknytningsforholdet mellom partene er av noe stabil karakter og er oppsigelig med bestemte frister.

Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver.

Kilde: LOs juridiske avdeling