JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Koronaviruset:

Barnevernsvakta forventer flere kriser når barn og foreldre skal være tett på hverandre

Barnevernsvakta holder åpent, men reiser bare ut på hjemmebesøk der det er strengt nødvendig.
– I mange hjem kan det bli klamt og trangt. Dette gjør noe med sinnemestring og måten man takler frustrasjon på, sier Kari Elisabeth Fjærli, leder for Barnevernvakta Romerike og Øst politidistrikt.

– I mange hjem kan det bli klamt og trangt. Dette gjør noe med sinnemestring og måten man takler frustrasjon på, sier Kari Elisabeth Fjærli, leder for Barnevernvakta Romerike og Øst politidistrikt.

Nanna Aanes Wolden

anne@lomedia.no

Barnevernsvakta Romerike og Øst politidistrikt er forberedt på at det kan oppstå flere kriser i utsatte familier, når barn og foreldre skal være tett på hverandre hjemme.

Skoler og barnehager er stengt i minst to uker framover, til 26. mars.

p

– I mange hjem kan det bli klamt og trangt, det vil være uro og kjedsomhet. Dette gjør noe med sinnemestring og måten man takler frustrasjon på, sier leder for vakta, Kari Elisabeth Fjærli.

Familier med rus og psykiatri, og hvor det brukes vold, kan komme i en spiral der dette eskalerer, påpeker hun.

– Vi har sett det før, at konflikter øker i høytider der det er lite interaksjon med andre, sier hun.

Mer angst og uro

I en epost til barnevernslederne i de 13 kommunene barnevernsvakta på Romerike betjener, skriver hun at de må påregne mer angst, kjedsomhet og uro, som mange trenger å snakke om.

– Vi må beregne å gjøre mest mulig arbeid på telefon, sier hun.

Barnevernsvakta holder åpent, men reiser bare ut på hjemmebesøk der det er strengt nødvendig. Dette er i tråd med nasjonal dugnad og for å minimalisere kontakt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ansatte ved Barnevernvakta Romerike har fått opplæring i smitte, dersom de må ut i hjem med koronasmitte.

Ansatte ved Barnevernvakta Romerike har fått opplæring i smitte, dersom de må ut i hjem med koronasmitte.

Nanna Aanes Wolden

– Vi holder åpent, men har restriksjoner. Det er skjedd en dramatisk innskjerping i direkte kontakt mellom mennesker. Derfor heves terskelen til å reise på hjemmebesøk, understreker hun.

p

Det vil kun skje der barn ikke skal bli vesentlig skadelidende.

Har fått opplæring i smitte

Det kan oppstå situasjoner der barnevernsvakta må inn i familier med koronasmitte. Barnevernsvakta har smittevernutstyr og har opplært ansatte. Det er klare retningslinjer på hvordan det skal håndteres.

– Har dere bemanningen dere trenger for å ta imot økt trykk?

– Vi kan ikke være trygg på det. Vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg, sier Fjærli.

Må prioritere saker

Kommunale barnevernstjenester jobber nå med å avklare hvilke saker som skal prioriteres.

Hanne Jaerson, barnevernsleder i Larvik sier barnevernstjenesten holder åpnet og at de ansatte jobber hjemmefra.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hanne Jaerson leder barnevernstjenesten i Larvik.

Hanne Jaerson leder barnevernstjenesten i Larvik.

Nadia Frantsen

– Tar dere høyde for at flere kriser kan oppstå nå i utsatte familier?

– Det er sannsynlig. Samtidig opplever vi at det kan variere. Vi har også erfart at høytider, hvor familier er sammen, er rolige, sier hun.

Færre bekymringsmeldinger

Ettersom skoler og barnehager er stengt antar Jaerson at de vil få færre bekymringsmeldinger derfra.

– Vi vil nok heller oppleve påtrykk fra barnevernsvakt, politi, naboer og foreldre selv som sier at situasjonen blir vanskelig, sier Jaerson.

Hun understreker at de nå går gjennom sakene for å avklare hvem de må oppsøke og hvilke saker som kan følges opp over telefon.

– Vi tar i bruk digital kommunikasjon, epost og Skype nå, sier hun.

Sjekkliste ved koronasmitte

Hun poengterer at tjenesten holder åpent og at alle er på jobb, men at de jobber hjemmefra. De forbereder seg dessuten på hva de skal gjøre hvis de må inn i familier med koronasmitte.

– Vi har en sjekkliste å følge. Dersom det er så alvorlig at vi må inn i et hjem, har vi smittevernutstyr, sier Jaerson.

– Hvordan takler de ansatte situasjonen?

– Dette er veldig ferskt! Det har vært litt forvirring, når vi opplever at informasjon som var gyldig for en time siden ikke gjelder lenger. Men jeg tror vi snart kommer inn i en tilstand med kontroll og oversikt.

Har beredskapsplan

Sigrun Stokken, rådgiver i Etat for barn og familie i Bergen, forteller at lederne i etaten har hatt møter på Skype om beredskapsplanen.

p

– Det er utarbeidet en egen prosedyre for ivaretakelse av oppgaver i tjenestene. Vi opprettholder full aktivitet i mottak og følger opp hastesaker og alvorlige saker. Det er daglig vurdering knyttet til bemanning, sier Stokken.

Fagetaten i Bergen har sendt ut anbefaling til barnevernstjenestene og barnevernsvakten om at akutte hendelser prioriteres. Blant annet skal vold og overgrepssaker som krever rask inngripen prioriteres.

Det kan også bli aktuelt å omdisponere ansatte for å sikre oppfølging av prioriterte grupper. Stokken understreker at barnevernsvakta er operativ.

Full bemanning i mottak

– Er dere forberedt på flere kriser i familier nå i denne spesielle tiden?

– Dette er et vanskelig spørsmål å svare på. Vi har prioritert at særlig utsatte barn og familier skal få den nødvendige hjelpen de har behov for. Disse gruppene er også prioriterte for oppfølging i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og i barne- og familiehjelpen, sier Stokken.

I Bergen er alle disse tjenestene underlagt samme etat.

– Barnevernstjenesten følger opp bekymringsmeldinger og de familiene i risiko som vi er kjent med. Vi har prioritert å ha full bemanning på mottak.

Dersom det viser seg at antall bekymringsmeldinger og henvendelser øker, må vi gjøre nye faglige vurderinger, sier hun.

Warning
Annonse
Annonse