JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KONSULENT: Ragnhild Aufles er selvstendig næringsdrivende og hyret inn som Det norske myntverkets kvalitetssjef. Sammen med Stephen Presland og de andre ansatte ved «Mynta» skal hun sørge for færrest mulig feil i prosessen.

KONSULENT: Ragnhild Aufles er selvstendig næringsdrivende og hyret inn som Det norske myntverkets kvalitetssjef. Sammen med Stephen Presland og de andre ansatte ved «Mynta» skal hun sørge for færrest mulig feil i prosessen.

Eva-Lill Bekkevad

Bill.mrk: Næringsdrivende søker fellesskap

Ragnhild Aufles har eget foretak og et hjerte som banker for LO. Har LO hjerte for henne?28.05.2014
12:00
02.06.2014 14:57

ragnhild@lomedia.no

Hotel Bristol, desember 2012. Venstre-leder Trine Skei Grande står på talerstolen og snakker til partiets landsstyre: «Jeg blir kvalm når de i LO snakker om brutalisering av arbeidslivet. De praktiserer millimeterrettferdighet for sine egne medlemmer, men bryr seg ikke om de enorme urettferdighetene i det norske, sosiale sikkerhetsnettet».

Uttalelsen fikk daværende LO-leder Roar Flåthen til å tenne på alle plugger, og Venstre-lederen måtte raskt rykke ut og beklage ordbruken.

Det var vilkårene for gründere og selvstendig næringsdrivende Grande hadde i tankene da hun fyrte løs mot LO. Da Trine var seks år gammel, fikk faren hennes hjerteinfarkt. Det brakte hele familien inn i økonomisk usikkerhet. For hvordan skulle det gå når faren ikke var i stand til å holde hjulene i gang i snekkerbedriften? «Sånn lærte jeg at det å være selvstendig næringsdrivende betydde at min pappa ikke hadde like mange rettigheter som andre pappaer når han ble syk», sa Grande fra talerstolen.

Nå, halvannet år senere, kan det se ut til at Grandes hjertebarn – gründerne – får en håndsrekning fra LO. Noe er nemlig i ferd med å skje.

Forbundene møtes

Fra mai til august i år skal representanter fra LO og forbundene møtes for å diskutere situasjonen for selvstendig næringsdrivende. Spørsmålet er om – og eventuelt hvordan – LO skal jobbe for å nå denne gruppen. Landsorganisasjonen står fortsatt i startgropa. Det finnes per dags dato ingen oversikt over hvor mange LO-medlemmer det gjelder. Svært få forbund har registrert hvor mange selvstendige næringsdrivende medlemmer de har i folden.

Men noe vet vi. Vi vet at det finnes om lag 140 000 selvstendig næringsdrivende i Norge. Og vi vet at mobiliteten i arbeidsmarkedet er stor. Mens noen velger en karriere som selvstendig og holder seg til det hele yrkeslivet, er det mange som går tilbake til faste stillinger etter en tid. Atter andre kombinerer enkeltmannsforetak med vanlig lønnsarbeid.

«Skillet mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende er ikke så tydelig som før», heter det i LOs organisasjonsprogram 2013-17. Da det ble vedtatt, på LO-kongressen for ett år siden, var det første gang selvstendig næringsdrivende ble nevnt som en potensiell målgruppe i organisasjonsprogrammet. Er tiden inne for et koordinert framstøt?

Voksende gruppe

– Selvstendig næringsdrivende er en voksende gruppe, og her ligger det et potensial for flere medlemmer i FLT så vel som i LO.

Det sier forbundsleder Jonny Simmenes i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) til LO-Aktuelt.

Simmenes forteller at forbundet får mange henvendelser fra personer som enten er selvstendig næringsdrivende eller som vurderer å bli det. Mange ønsker å beholde medlemskapet sitt når de går fra å være ansatt til å bli selvstendig.

FLT er i dag ett av de forbundene som har mest erfaring med organisering av selvstendige medlemmer. Simmenes er likevel ikke fornøyd med hva forbundet har å tilby ingeniører, funksjonærer og andre som velger å opprette eget foretak.

– Også selvstendig næringsdrivende trenger trygghet. De trenger organisasjonstilhørighet som alle andre. Jeg skulle ønske vi hadde et bedre tilbud til denne gruppen, sier han.

Et anstendig arbeidsliv

Ragnhild Aufles kunne ikke vært mer enig. Ved Det norske myntverket, i hjertet av Kongsberg, har hun kontor. Men Aufles er ikke ansatt. Hun jobber som konsulent innenfor faget kvalitetsledelse og organisasjonsutvikling, og fungerer i dag som Myntverkets kvalitetssjef. Her tilbringer hun én til to arbeidsdager i uka. Resten av arbeidstiden fordeler hun mellom teknologibedriftene Sperre på Notodden og Kongsberg Terotech.

Det var da Ragnhild Aufles mistet jobben for ti år siden, at ideen om å starte for seg selv ble til. I stedet for å søke nye jobber valgte Aufles å etablere enkeltmannsforetak. Som mangeårig tillitsvalgt var det aldri aktuelt å si opp medlemskapet i FLT. Hun betaler fortsatt medlemskontingenten og er aktiv tillitsvalgt i avdeling 29 Kongsberg.

– For meg handler det om at også jeg, som selvstendig næringsdrivende, er tjent med et organisert og anstendig arbeidsliv. Gjennom deltakelse i LO kan jeg være med å påvirke hvordan arbeidslivet skal se ut i morgen, forklarer Aufles.

LO-identiteten er viktig. Samfunnsengasjementet ligger i bunn. Aufles har vært medlem i både AUF og Arbeiderpartiet. Opplevelsen av å delta i fellesskapet, å ha et kollegialt rom, er en viktig motivasjon for å delta i foreningsarbeidet. Kongsberg-kvinnen tar med seg erfaringene som tillitsvalgt inn i jobben – og jobben inn i tillitsvalgtrollen. Mange av kursene hun har deltatt på i regi av FLT, har hun også hatt nytte av i jobbsammenheng, som kurs i arbeidsmiljølov og organisasjonsutvikling.

Aufles kunne likevel tenkt seg å få mer igjen for medlemskontingenten. Forsikringsordningen er vel og bra, men ikke nok for å lokke til seg nye potensielle medlemmer, tror hun. Når Aufles tenker etter, kjenner hun ikke en eneste annen gründer som er fagorganisert.

Tenker nytt

– De selvstendige er en vanskeligere gruppe å nå.

Det bekrefter Kristin Haagensen, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO). MFO er veteranen i LO når det gjelder organisering av selvstendig næringsdrivende. Forbundet har organisert frilansmusikere i 20 år, og mer enn halvparten av forbundets medlemmer får hele eller deler av inntekten sin fra egen næringsvirksomhet. Ifølge Haagensen har bruken av foretak akselerert de siste årene, og det er arbeidsgiverne som driver utviklingen.

– Arbeidsmarkedet har endret seg veldig. I verste fall får du ikke jobben hvis du ikke har eget foretak og kan fakturere, påpeker hun.

Haagensen snakker varmt om behovet for å inkludere de næringsdrivende i LO-fellesskapet. Fortsatt er det mange i LO som har motforestillinger. Haagensen tror det har sammenheng med at man tenker på de selvstendige som arbeidsgivere, ikke arbeidstakere.

– Men i MFO er det kun et fåtall som har AS. De aller fleste frilanserne driver enkeltmannsforetak, påpeker hun.

Nå opplever MFO-nestlederen, som selv har jobbet som frilanser, at holdningen i LO er i ferd med å snu. Den gruppen som LO tradisjonelt har stått sterkest i, nemlig de med ingen eller lav utdanning, blir mindre. Derfor må LO jobbe for å holde tritt med utviklingen.

– Mange ser på LO som en del av «den gamle skolen». Navnet «LO» framkaller bilder av eldre kvinner og menn som røyker for mye. Det er et bilde vi må jobbe med. Vi må vise at vi er en vital organisasjon, sier hun.

I det perspektivet er en satsing på selvstendig næringsdrivende både riktig og klokt, og det er det flere som har skjønt, mener Haagensen.

Et forbund av selvstendige

At LO ikke framsto som en naturlig organisasjon for næringsdrivende var noe Peter Chr. Lehne, leder for Norsk Manuellterapeutforbund (NMF), var bekymret for da forbundet gikk inn i LO i 2011. Han fryktet både utmeldinger og negative reaksjoner. I dag konkluderer han med at overgangen gikk «overraskende bra».

Av NMFs 420 medlemmer er det nemlig bare sju som ikke er næringsdrivende. Flere av forbundest medlemmer er også arbeidsgivere med én eller to ansatte. Derfor var det en aldri så liten milepæl i LOs historie da NMF ble tilsluttet for tre år siden.

– Vi har blitt tatt godt imot, og medlemmene har allerede sett resultater av det å ha en tung og ressursrik hovedorganisasjon i ryggen, sier Lehne.

Han viser blant annet til at NMF, med LOs hjelp, har blitt part i takstforhandlingene med staten, og at forbundet har fått betydelig bistand fra LO i kampen for en egen autorisasjon for manuellterapeuter.

Manuellterapeutene skiller seg fra andre næringsdrivende ved at de aller fleste mottar kommunale tilskudd og at prisen på behandlingen er regulert av staten. Utfordringer knyttet til drift, regnskap og trygdeytelser har de imidlertid felles med andre selvstendige. Her bistår forbundet med gode forsikringsordninger, advokathjelp og rådgivning. Lehne mener LO gjerne kan gjøre enda mer for å bistå medlemmer som driver for seg selv, men at det kan bli en utfordring å finne en organisering som passer for alle.

– Frilanserne i MFO for eksempel driver under ganske andre forhold enn oss, påpeker han.

Ser til svenskene

Om – og eventuelt hvordan – LO skal utvikle sitt medlemstilbud til selvstendig næringsdrivende er ennå uavklart. Mange som ivrer for å ta de selvstendige inn i varmen, skjeler til vårt granneland i øst der Sveriges største fagforbund, Unionen, har lang erfaring med et eget medlemskap for selvstendig næringsdrivende.

Da IT-boblen sprakk i 1998, var det mange av Unionens medlemmer som mistet jobben. En del av dem ble så hyret inn igjen av sine tidligere arbeidsgivere som konsulenter. Til «facket» kom det telefoner med spørsmål om kontrakter, honorarer og trygderettigheter. Unionen så et udekket behov og etablerte Unionen Egenföretagare. I dag har de om lag 6500 medlemmer. Brorparten er personer som driver enkeltmannsforetak, men Unionen åpner for alle selskapsformer så lenge man ikke har andre ansatte enn familiemedlemmer.

«Medlemspakken» du får i Unionen Egenföretagare inkluderer blant annet gratis juridisk rådgivning, veiledning innen forretningsutvikling og markedsføring, billige forsikringer, kurs, seminarer og rabatter på blant annet datautstyr, reklame- og regnskapstjenester. Forbundet har også opprettet «FöretagsLinjen» – en servicetelefon for den som driver selvstendig.

Om LO henter inspirasjon fra Sverige, kan et «LO Selvstendig» se dagens lys. LO har allerede opprettet LO Finans, og LO Luftfart og LO Ingeniør er på trappene – alle sammenslutninger som samler flere forbund.

Vil bli hørt

Konsulenten Ragnhild Aufles er overbevist om at LO kunne lokket til seg flere selvstendige med et tilbud spesielt rettet mot næringsdrivende. Hun nevner juridisk bistand innen kontrakts- og avtalerett, gunstige forsikringsordninger og støtte til etter- og videreutdanning som mulige «gulrøtter».

Uansett organisering er Aufles glad for at LO nå ser på hvordan de skal møte henne og andre selvstendige. Og hun vil gjerne bli rådspurt i prosessen. For de næringsdrivende er viktige for Norge.

– I de foretakene som etableres i dag, kan det ligge mye stor industri i framtida. Jeg mener det er en viktig oppgave for LO å sikre det også, sier hun.

Jeg skulle ønske vi hadde et bedre tilbud til denne gruppen.

Jonny Simmenes, FLT

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.05.2014
12:00
02.06.2014 14:57Mest lest

«Alejandro» er ofte på Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo, hvor man til enhver tid finner et hundretalls utenlandske lastebiler.

«Alejandro» er ofte på Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo, hvor man til enhver tid finner et hundretalls utenlandske lastebiler.

Stein Inge Stølen

«Alejandro» fra Filippinene frakter laks i Norge for 25 kroner timen

LIVET MÅ FORTSETTE: Ann Kristin Aas synes fremdeles det er vanskelig å snakke om og høre om 22. juli.

LIVET MÅ FORTSETTE: Ann Kristin Aas synes fremdeles det er vanskelig å snakke om og høre om 22. juli.

Brian Cliff Olguin

Ann Kristin mistet sønnen: – Jeg tenkte det måtte være trygt å sende Aleksander til Utøya

SØKER RO: – Jeg pleier å ta meg fri på 22. juli. Hvis det er fint vær drar jeg til Richmond park og leser en bok, forteller Therese Tysland Holth.

SØKER RO: – Jeg pleier å ta meg fri på 22. juli. Hvis det er fint vær drar jeg til Richmond park og leser en bok, forteller Therese Tysland Holth.

Nina Rangøy

Therese overlevde terroren på Utøya: – Hvis du spør meg i dag vet jeg vet ikke om vi har lært eller styrket oss

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna seg i byen og på bygda

UREGULERT: Stadig flere aktører opererer nå i varebilsegmentet med skapbiler og varebiler som veier under 3,5 tonn. Da slipper man arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Dette er like trafikkfarlig og skadelig for den enkelte som innen tungtransporten, påpeker Fagforbundet Post og finans.

UREGULERT: Stadig flere aktører opererer nå i varebilsegmentet med skapbiler og varebiler som veier under 3,5 tonn. Da slipper man arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Dette er like trafikkfarlig og skadelig for den enkelte som innen tungtransporten, påpeker Fagforbundet Post og finans.

Morten Hansen

Posten står overfor et moralsk veiskille. Situasjonen gir grunn til uro, mener hovedvernombud

RINGEVIKAR: «Hei, kan du jobbe i morgen?» Å være tilkallingsvikar er uforutsigbart. Samtidig kan du alltid takke nei til en vakt.

RINGEVIKAR: «Hei, kan du jobbe i morgen?» Å være tilkallingsvikar er uforutsigbart. Samtidig kan du alltid takke nei til en vakt.

Colourbox

Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

FRIVILLIG MANNSKAP: Ronny Frantzen var også en del av Norsk Folkehjelps frivillige mannskapet denne dagen.

FRIVILLIG MANNSKAP: Ronny Frantzen var også en del av Norsk Folkehjelps frivillige mannskapet denne dagen.

Brian Cliff Olguin

Dette er historien om tre folkehjelpere som ble dratt inn i dramaet 22. juli fra hver sin kant

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi Frp nødhjelp før høstens stortingsvalg. (Arkivfoto)

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi Frp nødhjelp før høstens stortingsvalg. (Arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

Arbeiderpartiet går inn i valgkampen med en Listhaug-strategi

En ny rødgrønn regjering vil bli mer progressiv enn det vi har sett i moderne tid i Norge. Tiden krever det, ifølge Trygve Svensson.

En ny rødgrønn regjering vil bli mer progressiv enn det vi har sett i moderne tid i Norge. Tiden krever det, ifølge Trygve Svensson.

Aslak Bodahl

Dette er det viktigste politiske tiåret siden krigen, mener Trygve Svensson

Kommentar

Når mennesker vi «kjenner» ytrer seg kritisk til vaksiner, er det derfor lett for at det fester seg. Vi lar oss alle påvirke. Det har vi alltid gjort, skriver Svein-Yngve Madssen. (Illustrasjonsfoto)

Når mennesker vi «kjenner» ytrer seg kritisk til vaksiner, er det derfor lett for at det fester seg. Vi lar oss alle påvirke. Det har vi alltid gjort, skriver Svein-Yngve Madssen. (Illustrasjonsfoto)

Terje Pedersen / NTB

«Vi lar oss alle påvirke. Konsekvensene kan være dramatiske både for deg og samfunnet»

Næringsminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg. (Arkivfoto)

Næringsminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Hemmelig notat ble ikke lagt fram for Stortinget i Bergen Engines-saken

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

Jan-Erik Østlie

Eskil Pedersen: – Jeg og AUF ble kalt fiender av demokratiet

SV-leder Audun Lysbakken kaller saken en skandale og mener at arbeidsfolk har betalt prisen for krisen.

SV-leder Audun Lysbakken kaller saken en skandale og mener at arbeidsfolk har betalt prisen for krisen.

Colourbox.com

Louis Vuitton Norge fikk nær 900.000 i koronastøtte – eierne vil ta ut 40 millioner i utbytte

Mange nye fjes kan komme inn på Stortinget til høsten – og kjente ansikter forsvinner.

Mange nye fjes kan komme inn på Stortinget til høsten – og kjente ansikter forsvinner.

Bjørn A. Grimstad

Nesten hver tredje stortingspolitiker tar ikke gjenvalg

VALGSAK: Både Industri Energi, Fagforbundet Ung og Pensjonistpartiet mener tannhelsa må bli gratis og at det bør være en toppsak under årets stortingsvalg.

VALGSAK: Både Industri Energi, Fagforbundet Ung og Pensjonistpartiet mener tannhelsa må bli gratis og at det bør være en toppsak under årets stortingsvalg.

Arkivbilde: Sissel M. Rasmussen

– Tannhelse er dessverre blitt ett tydelig klasseskille, sier ungdomstillitsvalgt

FARLIG: – Ti år etter har vi ikke snakket nok om de politiske dimensjonene av 22. juli.Høyreekstremisme er den største trusselen mot det norske demokratiet, sier Maren H. Hedne.

FARLIG: – Ti år etter har vi ikke snakket nok om de politiske dimensjonene av 22. juli.Høyreekstremisme er den største trusselen mot det norske demokratiet, sier Maren H. Hedne.

Katharina Dale Håkonsen

Vi må snakke mer om 22. juli som et politisk angrep, mener Maren (25)

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

UT AV FENGSEL: Petter Eide (SV) tror regjeringa kommer liten vei med å møte psykisk syke innsatte med minimumsbemanning.

UT AV FENGSEL: Petter Eide (SV) tror regjeringa kommer liten vei med å møte psykisk syke innsatte med minimumsbemanning.

Eirik Dahl Viggen

– Når forholdene er så elendige som det beskrives her, er det fordi noen aktivt vil ha det slik

Staten har tapt nærmere 500 millioner kroner ubetalt arbeidsgiveravgift fra Stendi ettersom Skatt Øst valgte å avslutte en undersøkelse om riktig klassifisering av konsulenter, mener LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Staten har tapt nærmere 500 millioner kroner ubetalt arbeidsgiveravgift fra Stendi ettersom Skatt Øst valgte å avslutte en undersøkelse om riktig klassifisering av konsulenter, mener LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Colourbox

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

Kommentar

Taxireformen blir reversert dersom de rødgrønne vinne høstens valg.

Taxireformen blir reversert dersom de rødgrønne vinne høstens valg.

Roy Ervin Solstad

«Frislippet i taxinæringen har fått negative følger både for drosjesjåfører og kundene»


Flere saker