JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette er de viktigste sakene på EL og IT Forbundets landsmøte

Valg, EØS og kraftpolitikk er blant sakene når EL og IT Forbundet gjennomfører sitt landsmøte denne uka.
I 2015 ble Jan Olav Andersen gratulert som nyvalgt forbundsleder. Hvem som skal overta Andersens plass som leder av LOs femte største forbund, er et av de viktigste spørsmålene forbundet skal diskutere på sitt landsmøte som starter 15. mars.

I 2015 ble Jan Olav Andersen gratulert som nyvalgt forbundsleder. Hvem som skal overta Andersens plass som leder av LOs femte største forbund, er et av de viktigste spørsmålene forbundet skal diskutere på sitt landsmøte som starter 15. mars.

Ylva Seiff Berge

torgny@lomedia.no

Onsdag 15. mars åpner EL og IT Forbundet sitt landsmøte. I fem dager skal 270 delegater diskutere framtida for forbundet.

EL og IT organiserer elektrofagfolk innen IT, telekommunikasjon, el-installasjon og produksjon og distribusjon av elektrisk kraft.

Forbundet har vokst de siste åra og har nå godt over 42 000 medlemmer. Dette gjør dem til LOs femte største forbund.

Valgkamp

Den saken som har fått mest oppmerksomhet før landsmøtet, er valget av ny ledelse.

Jan Olav Andersen tar ikke gjenvalg etter åtte år som forbundsleder.

Andersen er en av de få blant LOs forbundsledere som ikke har medlemskap i Arbeiderpartiet. Han er medlem av SV, og var en periode faglig leder i partiet.

To kandidater er klare til å overta. Begge er trøndere og de kommer fra samme fagforening, Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag.

Samme fagforening

Eystein Garberg er leder i fagforeningen. Under hans ledelse har fagforeningen vokst betydelig. Garberg har bakgrunn i Rødt, men understreker sterkt at han ikke er noen partipolitiker.

Geir Ove Kulseth har hatt verv i fagforeningen, men fikk jobb på forbundskontoret i 2017. Han er medlem av SV.

De har ført en åpen valgkamp gjennom mange fylker og årsmøter. Utfallet er ikke gitt. Trøndelag, Nordland, Agder, Rogaland og Oslo støtter i stort Garberg. Vestland, Østfold og noen flere fylker vil i hovedsak støtte Kulseth. I tillegg er det regnet med at flertaller på forbundskontoret vil støtte Kulseth.

Det er ventet en uhyre jevn avstemning.

Mange delegater har ikke bestemt seg. Delegasjonene stiller ikke med bundet mandat. Valget blir avgjort på landsmøtets nest siste dag, lørdag.

EØS-spørsmålet

EØS-spørsmålet har vært viktig for El og IT.

Forbundet har vært et av de tydeligste nei til EØS-forbundene i LO. Jan Olav Andersen har vært den mest markante motstanderen av EØS-avtalen i LOs indre sirkler. Men i intervjuet i forbundets medlemsblad, Nettverk, åpner han for tvilen:

«Jeg er mindre bombastisk enn for noen ti år siden. sier han […] Det er krig i Europa. Vi får en sikkerhetspolitisk dimensjon i EU- og EØS-debatten som ikke har vært der før», sier han.

Brexit

I dagens handlingsprogram heter det: «EL og IT Forbundet mener dette er uakseptabelt og krever derfor at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale med EU.»

Forslaget til ny tekst er langt mer forsiktig:

«Som erfaringene fra Brexit viser, vil en oppsigelse av avtalen potensielt ha store konsekvenser for norsk næringsliv, sysselsetting og sikkerhet. Derfor må konsekvensene og mulighetene en oppsigelse medfører utredes nøye før en eventuell oppsigelse finner sted.»

På dette punktet vil det komme motforslag.

Fyldig program

Til å være et fagforbund holder EL og IT Forbundet seg med et handlingsprogram som kunne vært et politisk parti verdig. Handlingsprogrammet som gjelder fram til landsmøtet, er på 54 sider.

Ved forrige landsmøte klarte da heller ikke landsmøtet å gjennomføre behandlingen av hele handlingsprogrammet innenfor tidsrammene for landsmøtet. Sluttbehandlingen ble da også overlatt til landsstyret.

Kraftpolitikk kommer til å bli et tema på landsmøtet på forskjellige måter. Ansatte som jobber i selskap som produserer elektrisk kraft, har opplevd gode tider. Noen har også nytt godt av bonuser. Samtidig har alle medlemmer av forbundet fått føle de høye strømprisene når strømregningene har dukket opp.

Omstilling fra olje

EL og IT Forbundet har profilert seg som et grønt fagforbund. I det gjeldende handlingsprogrammet er ordet «fornybar» nevnt 21 ganger. Her heter det at «Omstilling fra en oljeavhengig økonomi til en økonomi basert på fornybare ressurser, kompetanse og teknologi må starte nå.»

Et paradoks for forbundet er at en viktig del av forbundets medlemmer jobber i industri knyttet til olje- og gassindustrien.

Forbundet mener at EL og IT Forbundets medlemmer vil spille en avgjørende rolle i denne omstillingen.

Kabler og vindkraft

EL og IT Forbundet har også vært det forbundet som har gått lengst i å argumentere for utenlandskabler for strøm. Argumentet har vært den norske forsyningssikkerheten. Landsmøtet i 2019 sa nei til den omstridte utenlandskabelen North Connect.

Men det kan ventes stor diskusjon rundt de såkalte hybridkablene mellom Norge og utlandet. Det vil si kabler som leverer elektrisk kraft fra havvind både til Norge og til utlandet. De vil også kunne brukes som kabler for eksport og import av strøm mellom Norge og utlandet.

EL og IT Forbundet støtter utbygging av vindkraft på land. Det står både i handlingsprogrammet fra 2019 og i forbundsstyrets forslag til landsmøtet.

I lys av de siste ukers aksjoner og diskusjoner om vindturbinene på Fosen, kommer vindkraft-standpunktet ganske sikkert til å bli debattert på landsmøtet.

Annonse

Flere saker

Annonse