JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2024

Dette forventer NHO-sjefen å finne i det nye statsbudsjettet

NHO har ett område de vil følge spesielt med på i forslaget til statsbudsjett for 2024; om det legges til rette for å skape nye arbeidsplasser.
SKATT: Ole Erik Almlid blir bekymret når han hører at finansministeren vil fase ut forhøyet arbeidsgiveravgift. NHO-sjefen vil ha den bort, først som sist.

SKATT: Ole Erik Almlid blir bekymret når han hører at finansministeren vil fase ut forhøyet arbeidsgiveravgift. NHO-sjefen vil ha den bort, først som sist.

Martin Guttormsen Slørdal

merete.jansen@lomedia.no

Bedriftseiere betaler for mye skatt. Det mener NHO som påpeker at i enkelte tilfeller kan samlet skatt utgjøre mer enn hundre prosent av avkastningen fra en investering.

Det forventer NHO-sjef Ole Erik Almlid at regjeringen gjør noe med i statsbudsjettet som legges fram fredag.

Regjeringen må legge til rette for verdiskapning og nye arbeidsplasser, og gi næringslivet forutsigbare rammebetingelser, mener Almlid.

Særlig viktig mener han det er at de store økningene i 2023-budsjettet som skulle være midlertidige og begrunnet med spesielle økonomiske tider, må helt bort. Det gjelder forhøyet arbeidsgiveravgift for stillinger med høyere årslønn en 750.000 kroner og høyprisbidraget som er en ekstra avgift lagt på kraftproduksjon.

– Vi blir bekymret når det antydes at dette skal «fases ut», altså en grad av videreføring, sier Almlid.

Aktuelt: Dette forventer LO-lederen i det nye statsbudsjettet

Økt satsing på grønt skifte

NHO mener det må bli større fart i det grønne skiftet. De kommer til å lese statsbudsjettet nøye for å sjekke om forslagene bidrar til å øke tempoet i energi- og klimaomstillingen. Samtidig må norske bedrifters konkurranseevne sikres.

Derfor mener NHO det må på plass mer kraft og at det må tas et løft for energieffektivisering.

– Programmet for store utslippskutt i industrien må få midler. Det må også på plass ordninger som setter fart i det grønne skiftet i transportnæringene, påpeker Almlid.

Han mener videre at økte inntekter fra CO₂-avgift må brukes på klimatiltak og at grønn bok må inneholde konkrete tiltak. Grønn bok er den delen av budsjettdokumentene som viser budsjettet for utslipp og hvilke reduksjoner man kan forvente av de tiltakene som er iverksatt.

– Grønt industriløft er positivt. Det må innrettes slik at det fører til økt aktivitet, sier NHO-sjefen.

Jobb til flere

Et annet punkt som løftes fram av arbeidsgiverorganisasjonen, er behovet for samsvar mellom folks kompetanse og det behovet bedriftene har. Almlid mener det trengs flere fagskoleplasser og studieplasser i IKT, i tillegg til studier som er nødvendige for å gjennomføre et grønt skifte.

– Regjeringens løfte om mye bransjeprogrammer, er noe NHO har jobbet for lenge.

Almlid sier videre at Nav må prioritere arbeid som gjør det enklere for brukerne å komme seg ut i jobb. Blant annet opplæringstiltak og lønnstilskudd og god bistand til å rekruttere ansatte som er relevante for de behovene bedriftene har.

Warning
Annonse
Annonse