JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2024

Dette forventer LO-lederen i det nye statsbudsjettet

Peggy Hessen Følsvik stiller flere krav til regjeringens budsjett for neste år.
– Målet er å få flere i jobb, og den muligheten har vi nå, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Målet er å få flere i jobb, og den muligheten har vi nå, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jonas Fagereng Jacobsen

aslak@lomedia.no

Fredag 6. oktober: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringens statsbudsjett for 2024. I LO er forventningene høye.

– Avsnittet med arbeidsmarkedstiltak vil vi lese fort og se spesielt på. Arbeid til alle er jobb nummer én i den norske modellen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Flere får prøve seg

100.000 unge under 30 år er verken i arbeid eller utdanning. LO er bekymret for omslaget i arbeidsmarkedet og den økende ledigheten. Spesielt blant de unge.

– Dersom regjeringen øker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak, vil det gi enda flere muligheten til å prøve seg i arbeidslivet, påpeker LO-lederen.   

I det revidert statsbudsjettet for 2023 la regjeringen inn 250 millioner ekstra kroner i potten til ekstraordinære arbeidsmarkedstiltak for de som sto uten arbeid.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO beskriver arbeidsmarkedstiltak som et av regjeringens viktigste virkemidler for å opprettholde høy sysselsetting og aktivitet blant ledige.

– Tett oppfølging av de som befinner seg på utsiden av arbeidslivet, er utrolig viktig, påpeker Følsvik.

Lav ledighet

Arbeidsmarkedstiltak skjer i regi av Nav.

Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan Nav tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester. Dette skal hjelpe brukeren til å få seg en jobb (se faktaboks).

LO vil altså at det skal satses på arbeidsmarkedstiltak i en situasjon der ledigheten er lav.

63.200 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av september. Det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Målet er å få flere i jobb, og den muligheten har vi nå. Vi har klart det med de som sto nærmest. Å få den neste gruppa inn krever mer ressurser, både for å tilrettelegge og følge opp, sier hun.

Her er LOs liste

Dette er noen av forventningene LO har til regjeringens budsjett:

· Opprustning av Nav og en kraftig satsing på arbeidsmarkedstiltak for å få folk tilbake i jobb

· Fjerne midlertidig økning i arbeidsgiveravgift på lønninger over 750.000 kroner

· Omfordeling for å hjelpe de som sliter mest

· Bruke mer penger for blant annet å redusere forskjeller, redde byggenæringen, trygge arbeidsplasser

· Omstille dagens industriarbeidsplasser og skape nye

I budsjettet vil LO se etter aktiviteter som kan stimulere byggenæringen i en tid med høy inflasjon. Det kan blant annet være å pusse opp og vedlikeholde offentlige bygg.

– Hvis det blir veldig lite boligbygging i tida framover, frykter vi at næringen vil gå til oppsigelser. Da vil viktig kompetanse forsvinne. Det må vi unngå, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.

Motstander av avgift

I fjorårets budsjett innførte regjeringen en ekstraordinær arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere på den delen av lønna som er over 750.000 kroner. Det er varslet at den skal fases ut.

LO-lederen synes denne arbeidsgiveravgiften griper inn i bedriftenes lønnsevne og dermed også direkte inn i lønnsforhandlingene.

Regjeringen har påpekt at avgiften er situasjonsbestemt. LO forventer at denne ekstraordinære avgiften blir fjernet i budsjettet

– På samme måte som lavlønnstillegg spiser av rammen for lønnstillegg, gjør også arbeidsgiveravgiften på høye inntekter det, sier Følsvik.

Glade for lekkasjer

Regjeringen har allerede sørget for billigere barnehage og en forbedret strømstøtteordning.

Store skattekutt til pendlerne ble dessuten utvidet og styrket med 500 millioner kroner i 2022. Det er noe LO har ivret for. Formålet er å hjelpe arbeidsfolk.

Regjeringen foreslår også at det bevilges 90 millioner kroner for å dekke eller forskuttere kravene de norske arbeidstakerne har etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

– Vi er veldig glade for mye av det som er lekket fra budsjettet. Ikke minst gjelder det alle de yrkesskadde som hadde millionkrav inne hos Alpha. De har levd i usikkerhet og hatt noen fryktelig vanskelige år. Nå er vi veldig glade på deres vegne, sier LO-lederen.

Aktuelt: LO vil at du skal få strømstøtte i lang tid

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan Nav tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Alle som henvender seg til et Nav-kontor, og som ønsker eller trenger det, skal få vurdert behovet for bistand fra Nav.

Man har rett på en behovs- eller arbeidsevnevurdering. På bakgrunn av den kan Nav gi tilbud om tiltak dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for å hjelpe brukeren til å komme i arbeid.

Visse grupper skal prioriteres ved inntak til arbeidsmarkedstiltak.

Dette gjelder personer med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige, ungdom, langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere fra land utenfor EØS-området, herunder nyankomne innvandrere under introduksjonsprogrammet.

Kilde: regjeringen.no

Warning
Annonse
Annonse

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan Nav tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Alle som henvender seg til et Nav-kontor, og som ønsker eller trenger det, skal få vurdert behovet for bistand fra Nav.

Man har rett på en behovs- eller arbeidsevnevurdering. På bakgrunn av den kan Nav gi tilbud om tiltak dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for å hjelpe brukeren til å komme i arbeid.

Visse grupper skal prioriteres ved inntak til arbeidsmarkedstiltak.

Dette gjelder personer med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige, ungdom, langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere fra land utenfor EØS-området, herunder nyankomne innvandrere under introduksjonsprogrammet.

Kilde: regjeringen.no