JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alpha-saken

Rune ble tilkjent millioner for sin yrkesskade. Etter 13 år får han omsider pengene

En dansk konkurs gjorde at hundrevis av nordmenn ikke fikk erstatning. Nå stiller regjeringen opp med 90 millioner.
– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

ida.bing@lomedia.no

helge@lomedia.no

– Tårene triller her nå. Dette er den beste nyheten på mange, mange år, sier Rune Sundmoen til FriFagbevegelse.

Han ble et uskyldig offer da det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs i 2018.

Sundmoen og flere hundre andre yrkesskadde nordmenn hadde til sammen millionkrav inne hos forsikringsselskapet.

De fikk ikke én krone på grunn av et hull i norsk lovverk. Nå kan flere puste ut etter en årelang kamp for å få penger de har krav på.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 at det bevilges 90 millioner kroner for å dekke eller forskuttere kravene de norske arbeidstakerne har mot konkursboet.

– Vil hjelpe noe utrolig

I Sundmoens tilfelle er utbetalingen et rettmessig krav på rundt 2,5 millioner kroner.

Helt siden han skadet seg i arbeidsulykken i 2010 og ble 100 prosent ufør, har familiefaren slitt med å håndtere økonomien.

– Vi økte på lånet for å redde oss unna småsituasjoner. Vi trodde jo at pengene kom, sa Sundmoen til podkasten Rørsla tidligere i år, der han fortalte sin historie.

På telefon fra hjemstedet i Østerdalen, forteller Sundmoen at han er ordknapp og prega.

– Dette kommer til å forandre så mye.

Sundmonens kamp for å få yrkesskadeerstatning har vart i over 13 år.

– Det er helt storartet. Dette vil hjelpe noe utrolig, sier han og forteller at han har slitt med angst og mye bekymring knytta til situasjonen han har stått i.

Hør historien om Alpha-saken og Runes kamp for erstatning i podkasten Rørsla:

Alpha podkast

Vedum beklager ventetida

– Hva ønsker du å si til ofrene som har sittet og venta?

– Vi tar ansvar. Nå er det vår vakt og vi er opptatt av styrken i at vi har et sterkt fellesskap. Dette er folk som er helt uskyldig ramma og nå stiller fellesskapet opp. Vi deler regninga på alle i Norge, sier Slagsvold Vedum.

Han fremhever at saken har vært tøff for enkeltpersoner å stå i.

– Det er beklagelig at det ikke har skjedd noe for mange år sida. Det tar lang tid å få på plass lovendringer. Men nå gjør vi dette før lovarbeidet er på plass, rett og slett fordi de ikke skal vente lenger.

Regjeringa jobber nå med å utarbeide en lovendring for å tette hullet i lovverket og hindre at lignende saker skjer igjen.

Omfatter hittil 155 personer

På tidspunktet for konkursen hadde forsikringsselskapet 319 krav inne fra yrkesskadde nordmenn med krav på til sammen 200 millioner kroner.

FriFagbevgelse har tidligere skrevet at 300 nordmenn venter på penger etter konkursen. Gjennom årene har ikke alle 300 krav fått medhold. I sommer hadde 220 personer krav i boet, opplyste bostyrer til E24.

Regjeringen opplyser nå at det er meldt inn 155 krav fra norske arbeidstakere. Av de er 90 krav godkjent og klar til utbetaling.

Det totale antall krav innbefatter en utbetaling på 82,3 millioner kroner. De 90 kravene som allerede er godkjent og klare til utbetaling beløper seg til 42,8 millioner kroner.

Seier for LO

LO har over flere år krevd at staten skal betale for erstatningen til de som er ramma av Alpha-konkursen.

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet var i opposisjon, så krevde partiene at staten måtte ta ansvar.

Skuffelsen var derfor stor da det ikke var satt av penger i revidert nasjonalbudsjett som regjeringa la fram i mai.

Informasjonen fra regjeringen om at pengene nå kommer i statsbudsjettet for 2024, gleder LO-sekretæren:

– Vi er veldig glad i dag for at regjeringa tar ansvar, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun legger til:

– Det er uskyldige mennesker som har havna mellom to stoler og lidd lenge nå. Vi er veldig glade for at de nå kan få en tryggere framtid.

Skal likebehandle

Flere norske selskaper hadde tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte i Alpha Insurance, enten via den norske filialen eller direkte i det danske morselskapet.

For den første gruppen som hadde tegna forsikring gjennom en norsk filial, forskutterer garantiordningen for utbetaling av krav når de er godkjent av boet.

For den siste gruppen, som hadde knytta forsikringen sin direkte opp mot selskapet uten å gå via en norsk filial, dekker verken den norske eller danske garantiordningen kravene fra de yrkesskadde nordmennene.

Det er her hullet i det norske lovverket ligger, fordi selskap uten norsk filial får operere uten plikt til å melde seg inn i garantiordninga.

Dermed har disse kun rett på utbetaling fra konkursboet. Det kan ta mange år før boet er gjort opp og de eventuelt får dekket sine krav dersom det er penger å hente.

Derfor har regjeringen foreslått at de 90 millioner kronene skal dekke opp eller forskuttere kravene de norske arbeidstakerne har mot konkursboet, altså likebehandle de to gruppene.

– Hovedpoenget er at de blir likebehandlet med andre arbeidstakere der arbeidsgiver har hatt forsikring i norske selskaper, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til FriFagbevegelse.

Hun uttrykker at hun er svært glad for at det har kommet en løsning.

– Vi har jo en lov om yrkesskadeforsikring i Norge som gjør at alle arbeidstakere skal være forsikret mot yrkesskader. Da er det viktig at man som arbeidstaker føler seg trygg på at når ulykken først er ute, så får man det man har krav på.

Kan gjelde flere

Skadelidde kan melde inn kravene sine flere år etter ulykken inntraff, og innestående krav kan godkjennes fremover i tid. Det er derfor ikke sikkert at vi ser en endelig sum på Alpha-saken nå, forklarer LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Yrkesskadesaker er langhalede saker. Ikke alt er avgjort.

Tinnlund har sammen med advokatene i LO fulgt Alpha-saken tett.

Hun har presisert at innretningen i budsjettet bør legge opp til at utbetalingene kan skje over tid.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at regjeringen jobber med å ha oversikt over hvor mange utbetalingen gjelder.

– Nå får vi se på tallene. Vi saksbehandler ikke enkeltsaker, men dette handler om prinsippet og tryggheten. Noen vil være uenige eller enige i oppgjøret, men de vil bli behandla som de hadde forsikring i et norsk selskap, sier Vedum.

Vil endre loven

I tillegg til at ofrene skal få erstatninga de har krav på, har det vært viktig for LO å sikre at hullet i lovverket tettes.

Regjeringa har jobbet for å tette hullet og har hatt forslag ute på høring. Høringsfristen var 30. mai.

Senest i forrige uke var Tinnlund og LO-advokat Hilde Anghus i et møte på Stortinget, men fikk ikke da signaler om når lovendringa kommer.

– Lovendringen er den langsiktige løsninga. Det tar tid å få på plass et slikt lovarbeid, understreker finansminister Trygve Slagsvold Vedum og viser til at arbeidet ligger hos Justisdepartementet nå.

Tikkende bombe

I et tidligere notat fra Finanstilsynet kommer det frem at rundt 240 forsikringsselskap som står utenfor den norske garantiordninga opererer i Norge.

Ifølge LO-advokat Anghus tilbyr stadig flere slike selskap forsikringer.

– Vi vet at disse kan gå konkurs. Dette er en tikkende bombe, sa Anghus tidligere i år.

– Det langsiktige lovarbeidet har som mål at en skal unngå at det skjer noe lignende senere hvis andre forsikringsselskap går konkurs, kommenterer Slagsvold Vedum.

Dette handler Alpha-saken om:

• Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. De kan tegne avtaler med utenlandske forsikringsselskaper.

• I de tilfellene det ikke skjer, er norske arbeidstakere likevel dekket gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen.

• Alle utenlandske forsikringsselskap som har filialer i Norge, må være med i den norske garantiordningen. Gjennom ordninga er arbeidstakerne sikra hvis selskapet skulle gå konkurs.

• Men – selskaper som selger forsikringer grensekryssende fra et annet EØS-land uten en norsk filial, er ikke plikta til å være med i garantiordningen.

Alpha Insurance var et slikt selskap, og det er her hullet i det norske lovverket oppstår.

• 319 personer hadde krav inne hos Alpha Insurance da det gikk konkurs i mai 2018. På grunn av konkursen fikk de ikke utbetalt erstatninga de har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven.

• Regjeringen har nå gått inn for å dekke kravene til ofrene i Alpha-saken.

• Foreløpig er det meldt inn 155 krav fra norske arbeidstakere. Det totale antall krav innebefatter en utbetaling på over 80 millioner kroner.

• LO har krevd at hullet i lovverket må tettes. Saken var ute på høring med frist 30. mai.

Warning
Annonse
Annonse

Dette handler Alpha-saken om:

• Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. De kan tegne avtaler med utenlandske forsikringsselskaper.

• I de tilfellene det ikke skjer, er norske arbeidstakere likevel dekket gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen.

• Alle utenlandske forsikringsselskap som har filialer i Norge, må være med i den norske garantiordningen. Gjennom ordninga er arbeidstakerne sikra hvis selskapet skulle gå konkurs.

• Men – selskaper som selger forsikringer grensekryssende fra et annet EØS-land uten en norsk filial, er ikke plikta til å være med i garantiordningen.

Alpha Insurance var et slikt selskap, og det er her hullet i det norske lovverket oppstår.

• 319 personer hadde krav inne hos Alpha Insurance da det gikk konkurs i mai 2018. På grunn av konkursen fikk de ikke utbetalt erstatninga de har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven.

• Regjeringen har nå gått inn for å dekke kravene til ofrene i Alpha-saken.

• Foreløpig er det meldt inn 155 krav fra norske arbeidstakere. Det totale antall krav innebefatter en utbetaling på over 80 millioner kroner.

• LO har krevd at hullet i lovverket må tettes. Saken var ute på høring med frist 30. mai.