JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagbrev som elev:

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

Regjeringen vil styrke ordningen «fagbrev som elev» til neste år. Elektrobransjen frykter det vil gi mange nyutdannende uten god nok kompetanse.

Leif Martin Kirknes

frode@lomedia.no

I forslag til statsbudsjett til neste år foreslår Kunnskapsdepartementet å bruke 150 millioner kroner i et nytt tilskudd for yrkesfagelever som ikke får læreplass i bedrift. De skal få et forsterket og forbedret tilbud for å ta fagbrev som elev på skolen.

Departementet skriver at covid-19-pandemien trolig vil gjøre utfordringen med å skaffe læreplass større. Forslaget tar utgangspunkt i at 1.000 elever i hvert kull får et slikt tilbud.

Dette bekymrer NHO-foreningen Nelfo, som blant annet organiserer elektro-, ekom- og heisbedrifter. De frykter ordningen vil føre til et A- og B-lag blant fremtidens lærlinger.

– VG3 i skole er ikke en ny ordning, men en nødløsning for dem som har søkt, men ikke fått læreplass. Med regjerings forslag beveger dette seg mot en permanent ordning hvor elevene fullfører sin yrkesfagutdanning i skolen, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo til NTB.

– B-fagbrev

Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet, deler bekymringen.

– Fagbrev uten læretid blir ansett som et B-fagbrev i bransjen, og det er vanskeligere for disse elevene på arbeidsmarkedet, sier han.

De to organisasjonene mener et fagbrev gjennomført i skole ikke er like bra som et fagbrev gjennomført i bedrift fordi skolen ikke vil kunne gi en like allsidig opplæring som i godkjente lærebedrifter.

– Trussel mot lærlingordning

De to organisasjonene frykter at tilbudet over tid kan true hele lærlingordningen og føre til at flere virksomheter dropper å ta inn lærlinger for heller å la det offentlig stå for hele finansieringen av opplæringen.

De frykter også at flere elever vil se ordningen som en snarvei til fagbrev og bruke det som en raskere vei inn mot enkelte høyere yrkesfaglige utdanninger eller yrkesfaglærerutdanningen.

Bransjen mener regjeringen heller burde brukt de 150 millionene på å rekruttere flere lærebedrifter, styrke skolenes ressurser til å forberede svakere elever for læreplass, samt tiltak som gir flere oppdrag til norsk byggebransje for å skape flere jobber.

Mange uten læreplass

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen (V), sier midlene skal sikre at elever som ikke får læreplass, får fullført studiet.

Hun peker på at det hvert år er mange elever som står uten læreplass. I fjor var det 6.300 søkere som sto uten plass ved utgangen av året.

– Mange av disse er 17-åringer som ellers risikerer å havne i utenforskap og på Nav i svært ung alder, sier hun.

Hun sier det er en bred enighet om at dagens fagbrev som elev ikke har god nok kvalitet. Tilbudet skal nå blant annet få lenger varighet.

– Det er viktig å understreke at elever som deltar i fagbrev som elev-ordningen, møter samme krav til sluttkompetanse når de skal ta fag- og svenneprøven som de som er ute i lærebedrift. Et tilbud med bare opplæring på skolen vil ikke gi god nok opplæring. Derfor vil regjeringen at tilbudet skal ha et så stort innslag av praksisopplæring i bedrift som mulig, skriver hun i en epost til NTB.

Mer til fylkene

Høyres stortingsrepresentant Turid Kristensen minner om at regjeringen har satt av ekstra penger for å hjelpe fylkene med å skaffe flere læreplasser ute i bedriftene:

– I tiltakspakken for å avhjelpe koronapandemien for yrkesfagelever er det også satt av 350 millioner kroner til tiltak for lærlinger, blant annet 175 millioner som fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre stimuleringstiltak for hardt rammede lærefag og 170 millioner kroner for å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter. Økningen i lærlingtilskuddet videreføres også i 2021, skriver Kristensen i en e-post til FriFagbevegelse.

Warning
Annonse
Annonse