JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flere mener LO-kongressen er udemokratisk: – Man får knapt respons på innleggene

Flere delegater mener LO-kongressen bør organiseres på en helt annen måte enn i dag.
VIL ENDRE LO-KONGRESSEN: Markus Hansen i EL og IT Forbundet mener det er hult å snakke om at kongressen er demokratisk.

VIL ENDRE LO-KONGRESSEN: Markus Hansen i EL og IT Forbundet mener det er hult å snakke om at kongressen er demokratisk.

Jan-Erik Østlie

oystein.helmikstol@lomedia.no

torgny.hasaas@lomedia.no

jan.erik.ostlie@lomedia.no

LO-kongressens andre dag var satt av til mange innlegg fra delegatene. Temaene er hulter til bulter. Tre minutter taletid hver. Ingen kan holde andregangs innlegg.

– Når delegatene kun får tre minutters taletid til behandling av tre viktige saker, er nok ikke kongressen det politiske verkstedet som vi sier at vi er, og som vi burde være, sier Natalia Zubillaga til FriFagbevegelse. Hun er delegat fra Norsk Tjenestemannslag. 

For utenforstående må organiseringen av LO-kongressen oppleves som veldig merkelig, mener hun.

LO-sekretær Terje Olav Olsson kommenterer kritikken slik:

– Vi er Norges desidert største politiske verksted. Det er ikke bare taletiden på kongressen som gir innflytelse, men også det viktige arbeidet som skjer før og etter.

Les også: Hva er LO-kongressen? Vi gir deg svarene

VIL HA POLITISK VERKSTED: Natalia Zubillaga i Norsk Tjenestemannslag tror utenforstående syns organiseringen av LO--kongressen er merkelig.

VIL HA POLITISK VERKSTED: Natalia Zubillaga i Norsk Tjenestemannslag tror utenforstående syns organiseringen av LO--kongressen er merkelig.

Jan-Erik Østlie

– Man får knapt respons på innleggene

Noe må gjøres med organiseringen av kongressen, mener også Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening og delegat fra EL og IT Forbundet. LO-sekretariatet har en jobb å gjøre med å legge om, mener han.

– De må forstå at vi ønsker følelsen av å delta i et demokrati. Vi vil ha følelsen av å være på Norges viktigste politiske verksted. Den følelsen sitter ikke jeg med, sier Hansen.

Han framhever at LO-kongressen er det største politiske verkstedet man kan ha.

– Det står i forretningsordenen også, at vi skal føre forhandlinger i fem dager. Vi skal forhandle og meisle ut framtida til fagbevegelsen. Alle snakker om debatten, delegatene gleder seg til å høre diskusjonene.

Hansen er kritisk til at dagsordenen er på den måten som den er nå, hvor man har slått sammen innlegg om handlingsprogram, uttalelser og bevilgninger til ett og samme punkt.

– Da kan man tegne seg én gang, og man får tre minutter taletid. Det er ikke gode forhandlinger. Det er heller ingen diskusjoner, man får jo knapt respons på innleggene.

Ingunn Gjerstad, delegat fra LO i Oslo, er enig.

– Det er en strøm av delegater som framfører sine hjertesaker. Det blir statements, ikke debatt.

Det LO generelt mangler, mener hun, er bredt sammensatte fora der man snakker på tvers av forbundsområder.

– Man snakker for mye innad i sitt eget forbund, det blir ett forbund mot et annet forbund. I stedet for at det blir arbeidsfolk som forstår hverandres utfordringer, enten de er i privat eller offentlig sektor, sier Gjerstad.

Det var et flertall på kongressen for kun ett innlegg per delegat. Natalia Zubillaga stemte imot det.

– Jeg ville åpne for andregangsinnlegg. Det er noe med dynamikken i diskusjonen når vi ikke kan svare. Tidsperspektivet kan ikke være begrensende for den demokratiske prosessen vi trenger, da bør vi se på om organiseringen kan endres, sier Zubillaga.

LO-kongressen: Les alle sakene fra kongressen her

– Udemokratisk

Slik kongressen nå er lagt opp blir demokratiet redusert ned til det som skjer i redaksjonskomiteene, mener Hansen.

– Det er der de virkelige debattene kommer til å være.

Kongressen bruker ifølge Hansen for mye tid på kultur, film og utdeling av priser, når man møtes for å diskutere framtida for medlemmene.

Det var satt av tre timer til åpningsprogrammet og diverse prisutdelinger, og en drøy time til debatt og fremlegging av saker. Det syns jeg er feil. Det er hult å snakke om at kongressen er demokratisk.

Kulturelle innslag bør vike hvis det går utover det som er kjernesakene på kongressen, mener Christian Justnes. Han leder Agder Fagforening og sitter i styret i Fellesforbundet.

– PÅ DEMOKRATIET LØS: Christian Justnes leder Agder Fagforening og sitter i styret i Fellesforbundet. Han er langt fra fornøyd med opplegget på LO-kongressens andre dag.

– PÅ DEMOKRATIET LØS: Christian Justnes leder Agder Fagforening og sitter i styret i Fellesforbundet. Han er langt fra fornøyd med opplegget på LO-kongressens andre dag.

Jan-Erik Østlie

– Vi er her for å diskutere politikk og gjøre gode vedtak. Tre minutter taletid på et så enormt stort felt som vi diskuterer i dag, det holder ikke. Da går det på demokratiet løs, også sett i lys av at så mange forslag er avvist på forhånd.

I Fellesforbundet er mange ifølge Justnes frustrerte over måten LO-kongressen er lagt opp på.

– Vi forstår ikke hvorfor det ikke går an å gjøre det på en annen måte.

Ingunn Gjerstad påpeker at LOs medlemmer er forbundene, ikke det enkelte fagforeningsmedlem, men er kritisk til at praktisk talt alle innlegg fra delegatene på kongressen er samlet til én dag.

KRITISK: Ingunn Gjerstad i LO i Oslo mener deler av opplegget på LO-kongressen er udemokratisk.

KRITISK: Ingunn Gjerstad i LO i Oslo mener deler av opplegget på LO-kongressen er udemokratisk.

Jan-Erik Østlie

– Det mener jeg er udemokratisk. Handlingsprogrammet burde vært for seg. Uttalelser kunne vært for seg. Og delegatene burde fått mer tid til å snakke, sier Gjerstad.

LO-sekretær Terje Olsson påpeker at forretningsordenen ble sendt ut i god tid til alle delegater, og enstemmig vedtatt under åpningen. 

– Det er demokratiet i LO, våre forbund, som har landet på at dette er den beste måten å gjøre det på i år.

Les også: Dette skjedde på LO-kongressen mandag

Etterlyser evaluering

Joachim Espe er leder i Bygningsarbeidernes Fagforening som er med i Fellesforbundet. Han var også på forrige LO-kongress.

– Det skjer jo på samme måte nå, som det gjorde på forrige kongress. Det kom innspill om at dette måtte evalueres, og endres.

Han har ikke sett en evaluering av det.

– Jeg skulle også ønske at de reelle uenighetene i salen, burde kommet mer fram. Jeg ville hatt dem representert i redaksjonskomiteen. Det er et demokratisk poeng.

Han ville gjerne supplere inn Ståle Johansen, klubbleder ved Kværner Verdal, i redaksjonskomiteen.

– Det hadde vært viktig å få løfte inn den stemmen, som jeg syns mangler i den komiteen.

– Men delegatene stemte jo imot det, forslaget om å få Johansen inn i redaksjonskomiteen falt?

– Jo, men når Peggy går på talerstolen og sier at det forrykker både kjønnsbalansen og fordelingen mellom forbundene, så blir mange usikre. Da er løpet kjørt. Hadde hun ikke gjort det, kunne han blitt stemt inn.

ETTERLYSER EVALUERING: Joachim Espe leder leder Bygningsarbeidernes Fagforening. Han vil endre LO-kongressen og etterlyser evaluering fra forrige kongress.

ETTERLYSER EVALUERING: Joachim Espe leder leder Bygningsarbeidernes Fagforening. Han vil endre LO-kongressen og etterlyser evaluering fra forrige kongress.

Jan-Erik Østlie

Les også: Disse skal sitte i redaksjonskomiteene på LO-kongressen

Forslag til endringer

Natalia Zubillaga mener man med hell kan se på strukturen i programmet. Markus Hansen, Ingunn Gjerstad, Christian Justnes og Joachim Espe vil ha en omlegging av LO-kongressen. Her er noen av forslagene de har:

• Mer tid til reell debatt.

• Kutte ned på åpningsprogrammet, eventuelt forlenge antall kongressdager.

• Lenger taletid. Mulig med andregangsinnlegg og diskusjon.

• LO-sekretariatet bør begrunne vurderingene/avvisningene/innstillingene.

• I dag behandler kongressen tre områder: Handlingsprogrammet, uttalelser og bevilgninger. Disse debattene burde vært delt opp, gjerne over flere dager.

LO-sekretær Terje Olav Olsson skriver i en epost at de setter pris på alle innspill som kan gjøre kongressen enda bedre.

Warning
Annonse
Annonse