JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljøloven

Flere nordmenn skal bli ansatt der de jobber. Færre skal være «selvstendig» eller «oppdragstaker»

Arbeidsgiverne må ansette flere, i stedet for at de skal være selvstendig næringsdrivende.
Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er fornøyd med regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er fornøyd med regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Jan-Erik Østlie

aslak@lomedia.no

frode@lomedia.no

Regjeringa la fredag fram en rekke forslag for å styrke arbeidstakerne rettigheter og vern.

En av de viktigste sakene er å styrke tryggheten for de mange som nå er selvstendig næringsdrivende. Regjeringa vil endre arbeidsmiljøloven slik at flere av disse skal bli direkte ansatt i bedriften.

Det å være direkte ansatt gir mange fordeler for den enkelte:

• Rett til sykepenger

• Opptjening av pensjon

• Bedre stillingsvern

• Opptjening av feriepenger

På sikt kan resultatet bli flere faste ansettelser og færre som må være oppdragstakere og selvstendige næringsdrivende.

Gledens dag for LO-forbund

Forslaget blir godt mottatt LO-forbundet Creo. Forbundet har 10.500 medlemmer er Norges største kunstnerorganisasjon.

Dette er en av de største gruppene selvstendig næringsdrivende i dag.

Andre grupper som er kjent fra media i det siste er frisører, sykkelbud, bilbud samt mange som kalles konsulenter innen velferdstjenester.

– Dette er en gledens dag og noe vi har jobbet for i lang tid. Er man arbeidstaker, skal man også bli regnet som det, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo til FriFagbevegelse.

Arbeidsgiver

På forhånd hadde Rian store forventninger til regjeringens nye lovforslag. Blant annet håpet han på en betydelig innstramming av arbeidsgiverbegrepet.

Det vil si at det skal bli mye vanskeligere for en oppdragsgiver å tilby, tvinge eller overbevise en musiker eller andre kunstnere om å ta oppdrag på næring. Mange av Creos medlemmer har måttet ta oppdragene sine som selvstendig næringsdrivende framfor å være fast eller midlertidig ansatt.

– Med dette lovforslaget vil flere tusen medlemmer får bedre tilgang til ordninger som sykepenger, andre trygderettigheter og yrkesskadeforsikring. Arbeidsmiljøloven blir gjeldende, sier Rian.

Trygghet i hverdagen

Det regjeringen foreslår omfatter et bredt spekter av Creos medlemmer – fra de som jobber i Den kulturelle skolesekken (DKS) og private teatre til mediebedrifter og lyd- og lysbransjen.

– Vi fikk ikke så mye drahjelp av den forrige regjeringa, men nå kan endelig mange av våre medlemmer planlegge tilværelsen sin på en bedre måte og få innvilget boliglån, sier Rian.

Det å være omfattet av en tariffavtale og ha pensjonsordninger er noe som vil bety mye for medlemmene han organiserer. Det vil også bedre rekrutteringen til kulturlivet, tror han.

– Flere grupper i samfunnet kan ta sikte på en kunsterkarriere med regjeringens forslag, sier Rian. 

Følger opp Fougner-utvalget

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er en oppfølging av forslagene fra Fougner-utvalget.

Dette utvalget så på framtidas arbeidsliv og kom i fjor med 15 forslag til endringer. Arbeidslivsadvokaten Jan Fougner leder utvalget som var satt sammen av partene i arbeidslivet.

Nye måter å organisere arbeidslivet på, krever at man definere både arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet på nytt, mente flertallet i utvalget.

Flertallet ville også styrke ansettelsesvernet fordi det vil være viktig i en framtid med kompliserte selskapsstrukturer.

– Hovedkonklusjonen i utredningen er å styrke faste ansettelser, sa utvalgsleder Jan Fougner under framleggelsen.

Gangen videre

Lovforslagene oversendes nå fra regjeringa til Stortinget.

På Stortinget skal partiene først debattere forslagene i arbeids- og sosialkomiteen. Der kan det bli gjort større eller mindre endringer i lovforslagene.

Deretter blir det debatt i stortingssalen og til slutt gjør Stortinget vedtak om endringer i arbeidsmiljøloven.

Mye lest: Artist Tove Bøygard har stått bak scenen og spydd i ei bøtte før konsert

Dette er forslagene fra regjeringa

• De som jobber skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

• Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar, ikke bare de enkelte bedriftene i konsernet. Arbeidsgiverfunksjoner skal gjelde for alle selskap som inngår i et konsern. Dette gjelder for det første med hensyn til arbeidstakers stillingsvern, hvor det foreslås at selskapene som inngår i konsern, får plikt til å tilby annet passende arbeid og gi fortrinnsrett til ny stilling ved overtallighet til ansatte i andre selskaper i samme konsern.

• Det foreslås å senke dagens terskel for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg fra 50 til 30 ansatte og at det kan kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 ansatte.

• Det skal være verneombud i alle virksomheter som har minst 5 ansatte, og en presisering av at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

• En midlertidig ansatt arbeidstaker skal ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Warning
Annonse
Annonse

Dette er forslagene fra regjeringa

• De som jobber skal ha status som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et oppdragsforhold.

• Konserner skal få økt arbeidsgiveransvar, ikke bare de enkelte bedriftene i konsernet. Arbeidsgiverfunksjoner skal gjelde for alle selskap som inngår i et konsern. Dette gjelder for det første med hensyn til arbeidstakers stillingsvern, hvor det foreslås at selskapene som inngår i konsern, får plikt til å tilby annet passende arbeid og gi fortrinnsrett til ny stilling ved overtallighet til ansatte i andre selskaper i samme konsern.

• Det foreslås å senke dagens terskel for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg fra 50 til 30 ansatte og at det kan kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 ansatte.

• Det skal være verneombud i alle virksomheter som har minst 5 ansatte, og en presisering av at verneombudets oppgaver også skal omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

• En midlertidig ansatt arbeidstaker skal ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.