JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Mottakere av sosialhjelp skal slippe å være bekymret for regninga til helt nødvendige utgifter.
Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

aslak@lomedia.no

Regjeringa må inkludere internett og telefon, samt moderate transportutgifter, i sosialhjelpen.

Det fikk SV gjennomslag for i forhandlingene med Ap og Sp om neste års statsbudsjett.

– Det er bare smålig at ikke en bussbillett hjem til familien eller telefonregninga er noe som Nav skal hjelpe deg med. For å komme seg ut av en økonomisk krise, er det åpenbart en stor fordel å ha penger til å holde kontakt med omverdenen, sier SVs Freddy Øvstegård til FriFagbevegelse.  

Rausere ordning

I budsjettenigheten heter det at «Stortinget ber regjeringen oppdatere veilederen for økonomisk sosialhjelp innen 1. juli 2024 for å tydeliggjøre hvordan dekningen av utgifter til internett, telefon og moderate utgifter til transport skal inngå ved utmåling av stønadsnivå».

– Dagens ordning er veldig lite raus, og folk på sosialhjelp får ikke dekket det helt grunnleggende som nødvendige utgifter til bussbillett, internett og mobiltelefon, påpeker Øvstegård.

Oppdateringen fra og med 1. juli neste år skal sees i lys av den kommende Sifo-rapporten – om grunnlaget for de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp. 

Budsjettet fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger.

Tryggere og mer frihet

Etter at SV fikk med seg regjeringen på å oppjustere alle satsene for sosialhjelp med 10 prosent fra 1. juli i år, har det månedlige beløpet for enslige økt fra 6.850 kroner til 7.550 kroner. Det er 251 kroner dagen.

Dette skal dekke utgifter til livsopphold som mat, telefon, internett, transport og medisiner.

Hvilke utgifter som regnes inn i sosialhjelpen, varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner gir også sosialhjelp som er høyere eller lavere enn statens satser.

– Alle som mottar sosialhjelp, skal være trygge på at de får en litt enklere hverdag og mer frihet til å bevege seg, sier SV-politikeren, som også er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Aktuelt: Regjeringen blir ikke kvitt matkøene, mener FO-leder

LO-forbundet FO (Fellesorganisasjonen) er veldig glade for alle tiltak som kan bidra til å gjøre situasjonen til folk som sliter bedre. Medlemmene i FO jobber i Nav, barnevernet, skolesektoren, helsevesenet og tjenester innen psykisk helse og rus. 

– Det er flott at SV har fått gjennomslag for både dette og andre tiltak i budsjettet som bidrar i positiv retning, sier forbundsleder Marianne Solberg til FriFagbevegelse.

FOs kritikk av budsjettet går manglende helhetlig sosialpolitisk løft, ifølge Solberg.

– Budsjettet som helhet burde hatt ambisjoner om radikalt å minske fattigdommen i Norge – både på kort og lang sikt. Vi ser også at det er mange positive sider ved budsjettet, men vi mener altså at ambisjonsnivået kunne vært høyere på vegne av de som har minst, sier FO-lederen.

Betaler bussbillett selv

I dagens veileder om sosialhjelp får ikke mottakerne dekket noe av det SV har fått gjennomslag for. Veilederen sier noe om hva Nav-kontorene skal sette søkelys på når folk ber om hjelp.

Viktige stikkord er skjønn og raushet. Det skal dessuten stilles færre krav til dokumentasjon og kartlegging for økonomisk hjelp i en kortere periode.

– Vi har sett eksempler på at mottakere av sosialhjelp ikke har fått støtte til eller dekket bussbilletten. Det gjør hverdagen ganske begrenset for folk som er avhengig av denne hjelpen, sier Øvstegård.

 Flere trenger hjelp

SVs gjennomslag kommer nesten samtidig med nyheten om at mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt med 16 prosent fra i fjor. Blant de nye mottakerne er det flest ukrainske flyktninger, ifølge tall fra Nav.

I løpet av 2022 mottok i alt 131.100 personer økonomisk sosialhjelp i Norge.

– Stadig flere trenger denne hjelpen i den krisa vi står i økonomisk. Da er det viktig å få fanget opp hull i velferden og at ordningene oppleves som strenge og for smale, påpeker SV-politikeren.

Forslaget fra SV om å øke satsene ytterligere med 10 prosent i 2024, fikk ikke støtte fra de to regjeringspartiene Ap og Sp.

Det er imidlertid flere andre trygdeordninger som øker. Ikke minst gjelder dette for barnefamilier, lavinntektsfamilier med høye utgifter og enslige minstepensjonister.

Mye lest: Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Fakta

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte man kan søke om hvis man ikke kan forsørge seg selv.

Det er bare ett søknadsskjema hvor man selv beskriver hva man ønsker å søke om av økonomisk støtte.

En Nav-undersøkelse viser at mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt med 16 prosent fra i fjor.

Undersøkelsen er gjort blant landets 12 største kommuner, som har omtrent 40 prosent av alle landets sosialhjelpsmottakere.

Der kommer det også fram at det er en større andel unge under 30 år som får sosialhjelp det siste året.

Warning
Annonse
Annonse

Fakta

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte man kan søke om hvis man ikke kan forsørge seg selv.

Det er bare ett søknadsskjema hvor man selv beskriver hva man ønsker å søke om av økonomisk støtte.

En Nav-undersøkelse viser at mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt med 16 prosent fra i fjor.

Undersøkelsen er gjort blant landets 12 største kommuner, som har omtrent 40 prosent av alle landets sosialhjelpsmottakere.

Der kommer det også fram at det er en større andel unge under 30 år som får sosialhjelp det siste året.