JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet:

Her er 40 viktige punkter fra Hurdalsplattformen

Formuesskatten øker, arbeidsløse skal få feriepenger på dagpenger og unge i alderen 19 til 21 år skal få gratis tannlege.
Gratis tannlege til unge i alderen 19 til 21 år, er ett av punktene i regjeringserklæringen fra Ap og Sp

Gratis tannlege til unge i alderen 19 til 21 år, er ett av punktene i regjeringserklæringen fra Ap og Sp

Sissel M. Rasmussen

frode.ronning@lomedia.no

Økonomisk politikk:

• Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.

• Regjeringen ønsker å senke inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner, mens de som tjener mer, skal få økt skatt.

• Føre en økonomisk politikk som reduserer de økonomiske, sosiale og geografiske forskjellene i samfunnet, og rapportere på ulikhetsutviklingen årlig.

• Redusere bruken av private helseforsikringer

• Aksjer skal få betydelig høyere formuesskatt. Skal beskattes av 80 prosent av verdien.

Arbeidsliv:

• Fagforeningsfradraget skal dobles.

• Pendlerfradraget skal økes.

• Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Styrke nettolønnsordningen for sjøfolk.

• Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten.

• Utarbeide en forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet

• Lage ein plan for anstendige løns- og arbeidsvilkår for tilsette i jordbruket og grøntsektoren saman med faglaga og partane i arbeidslivet, med mål om å gjere næringa meir attraktiv for norske arbeidstakarar.

• Fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål.

• Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.

• Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.

• Sørge for at drifts- og beredskapstjenester ved flyplassene utføres av egne ansatte og ikke konkurranseutsettes.

• Gjeninnføre et skjermingstillegg for uføre som blir alderspensjonister, slik at de skjermes for deler av levealdersjusteringen.

• Forbedre sykelønnsordningen, også for selvstendige næringsdrivende.

• Gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.

• Sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner.

Næringspolitikk

• Staten skal kjøpe seg inn i bedrifter av strategisk interesse for norge

• Bonuser skal kraftig begrenses i statsselskaper.

• Satse på robotisering for å bringe industriproduksjon tilbake til Norge.

• Satse på storskala batteriproduksjon i Norge

• Etablere Statsky for lagring av offentlige data i statlig regi, i stedet for å outsource dette til private og/eller utenlandske selskaper.

• Beholde dagens regelverk for søndagsåpne butikker

• Ikke godkjenne nye strømkabler til utlandet i denne stortingsperioden.

• Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser til utlandet.

Klima

• CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

• Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

• Invitere partene i arbeidslivet og næringer til forpliktende klimasamarbeid for utslippskutt. Det skal opprettes et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle.

Olje:

• Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.

• Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- og gassvirksomhet, med økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler.

• Utvikle en robust verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge med mål om minst to fullskala fangstanlegg og et lagringsanlegg i Nordsjøen.

Helse

• Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.

• Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

• Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.

• Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

• Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt. Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Akers sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.

• Ap og Sp vil sikre et godt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

Skole:

• Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.

• Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.

• Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.

Familiepolitikk:

• Kontantstøtten skal kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.

Politi:

• Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.

Utenrikspolitikk

• EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

Warning
Annonse
Annonse